صفحه اصلی » مطالب تحصیلی » کنکور سراسری » منابع کنکور سراسری

اهمیت انتخاب درست منابع کنکور سراسری آنقدر زیاد است که اگر داوطلبی را که منابع کنکور سراسری را از ابتدا به درستی انتخاب کرده است با داوطلب دیگری که منابع کنکور سراسری را با دقت پایینی انتخاب کرده است مقایسه کنیم تلاش مورد نیاز داوطلب اول برای رسیدن به موفقیت به مراتب کمتر از داوطلب دوم است. در این قسمت منابع کنکور سراسری در هر پنج گروه آزمایشی ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان بررسی می کنیم.

Top