صفحه اصلی » مطالب تحصیلی » کارشناسی ارشد » منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد

کنکور کارشناسی ارشد آزاد به دلیل تفاوت واضح سوالات با کنکور کارشناسی ارشد دولتی در بیشتر رشته ها منابع متفاوتی هم دارند. منابع کنکور کارشناسی ارشد ازاد در بعضی رشته ها با منابع کنکور ارشد دولتی یکسان است ولی در این قسمت سعی کرده ایم برای همه رشته های کنکور آزاد منابع درسی و کمک آموزشی (تستی) را برای داوطلبان کنکور ارشد ازاد گرداوری کنیم.


در این دسته مطلبی درج نشده است.
Top