برای ورود به دانشگاه به صورت بدون آزمون باید با دانشگاه های بدون کنکور ، شرایط و ضوابط ثبت نام بدون ازمون و زمان ثبت نام در دانشگاه های علمی کاربردی، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس های بین الملل یا خودگردان و دانشگاه آزاد، چارت درسی رشته های دانشگاهی و مشاوره تحصیل در دانشگاه آشنا شوید.

Top