مقطع کاردانی یا فوق دیپلم که خود شامل دو مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته می شود عموما برای فارغ التحصیلان رشته های فنی حرفه ای و کاردانش است که بعد از دیپلم می خواهد وارد دانشگاه شوند. کنکور کاردانی، دانشگاه های بدون کنکور کاردانی، ثبت نام با کنکور و بدون کنکور کاردانی، منابع کنکور کاردانی و مشاوره کنکور کاردانی در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.

Top