صفحه اصلی » مطالب تحصیلی » وزارت بهداشت

کنکور وزارت بهداشت برای رشته های پزشکی، پیراپزشکی و علوم پایه است که به صورت مجزا برگزار می گردد. شرایط ثبت نام کنکور وزارت بهداشت، رشته های مجاز برای شرکت در کنکور وزارت بهداشت، منابع کنکور وزارت بهداشت، مشاوره کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری وزارت بهداشت، شرایط اختصاصی و معرفی رشته های کنکور وزارت بهداشت در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.

Top