مطالب مربوط به برچسب: "کنکور 97"

مطالب تحصیلی
آخرین رتبه قبولی شنوایی شناسی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/01/23
آخرین رتبه قبولی شنوایی شناسی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی شنوایی شناسی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیارت... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/01/23
آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیارت... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی گفتار درمانی دولتی کنکور 97 - 98 1398/01/23
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی گفتار درمانی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی گفتار درمانی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی شنوایی شناسی دولتی کنکور 97 - 98 1398/01/23
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی شنوایی شناسی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی شنوایی شناسی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی شنوایی شناسی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/01/23
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی شنوایی شناسی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی شنوایی شناسی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی گفتار درمانی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/01/23
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی گفتار درمانی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی گفتار درمانی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/01/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1398/01/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی فیزیوتراپی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی کاردرمانی دولتی کنکور 97 - 98 1398/01/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی کاردرمانی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی کاردرمانی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی دولتی کنکور 97 - 98 1398/01/18
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی فیزیوتراپی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی فیزیوتراپی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/01/18
آخرین رتبه قبولی کاردرمانی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی کاردرمانی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیارتان ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1398/01/18
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختیارتان... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98 1397/12/28
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1397/12/28
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری در اختی... [بیشتر...]

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی دولتی کنکور 97 - 98 1397/12/28
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی علوم آزمایشگاهی دولتی کنکور 97 - 98
در این مقاله کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی علوم آزمایشگاهی دولتی روزانه کنکور 97 – 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 1397/12/17
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3
در این مقاله آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره روزانه دانشگاه های دولتی را مطابق با کارنامه های کنکور سراسری&nb... [بیشتر...]

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری 97 1397/04/29
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری 97
در این مقاله قصد داریم رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 97 را به تفکیک گروه آزمایشی شرح دهیم . ... [بیشتر...]

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی کنکور 96 - 97 1396/12/24
حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی کنکور 96 - 97
در این مقاله حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی کنکور 96 – 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تغییرات دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 1396/11/15
تغییرات دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97
سازمان سنجش و آموزش کشور طی اطلاعیه ای از تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور سراسری 97 در دو بند ( و ) و ( ز ) خبر داد . ... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام کنکور سراسری 97 1396/10/02
هزینه ثبت نام کنکور سراسری 97
در این مقاله راهنمای خرید و هزینه ثبت نام کنکور سراسری 97 را در اختیارتان قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد 1396/08/13
ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد
اگر قصد رقابت و ثبت نام در کنکور سراسری 98 بر سر رشته های پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه های آزاد را دارید این مقاله را حتما مطالعه کنید . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته کنکور سراسری 97 1396/08/11
انتخاب رشته کنکور سراسری 97
در این مقاله به جزئیات بررسی انتخاب رشته کنکور سراسری 97 و آنچه برای بهتر انجام شدن انتخاب رشته نیاز دارید پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

کنکور سراسری زبان 1396/03/18
کنکور سراسری زبان
در این مقاله به طور کلی شرایط ، سوالات ، نحوه ثبت نام و برنامه ریزی کنکور سراسری زبان 98 توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

تاثیر معدل در کنکور 97 1395/10/22
تاثیر معدل در کنکور 97
لازم است داوطلبان شرکت در کنکور سراسری 97 از تاثیر معدل در کنکور 97 اطلاع داشته باشند . امید است این مقاله کنکوری های عزیز کمک شایانی کند . ... [بیشتر...]

دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی 1395/10/22
دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی
با این مطلب می توانید کد منطقه تحصیلی خود را دریافت کنید. ... [بیشتر...]

برنامه ریزی کنکور 97 1395/07/14
برنامه ریزی کنکور 97
در این مقاله نکات مهمی درمورد برنامه ریزی کنکور 97 بیان شده است. ... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی
1397/07/30
برگزاری تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کنکور 97
دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کنکور 97 خبر داد .  ... [بیشتر...]

1397/06/27
اطلاعیه دعوت به مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص کنکور 97
سازمان سنجش در اطلاعیه ای زمان و مدارک و مراکز مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص کنکور 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/05/09
نفرات اول کنکور سراسری 97
نفرات اول کنکور سراسری 97 معرفی شدند . ... [بیشتر...]

1397/05/02
زمان اعلام نتایج اولیه کنکور 97
ابراهیم خدایی ضمن اعلام عدم تغییر ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی ، زمان اعلام نتایج کنکور سراسری 97 را در مرحله اول قبل از 12 مرداد اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/07
احتمال تغییر در اعمال سهمیه ایثارگران در کنکور 97
منصور غلامی اعلام کرد : در صورت تصمیم گیری سریع مجلس در مورد اصلاح تاثیر سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری ، این تغییر در پذیرش دانشجو در سال 97 اعمال خواهد شد .&nbs... [بیشتر...]

1397/01/27
آخرین خبر از سهم سوابق تحصیلی در کنکور 97
آخرین اخبار از سهم سوابق تحصیلی در کنکور 97 مشخص شد . ... [بیشتر...]

1396/11/14
اطلاعیه مهلت مجدد ثبت نام کنکور سراسری 97
سازمان سنجش و آموزش کشور با انتشار اطلاعیه ای از مهلت مجدد ثبت نام کنکور سراسری 97 از یکشنبه 13 اسفند 96 لغایت چهارشنبه 15 اسفند 96 برای متقاضیان جامانده از ثبت نام این آ... [بیشتر...]

1396/11/08
زمان تمدید مهلت ثبت نام کنکور سراسری 97
سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه ای از تمدید مهلت ثبت نام کنکور سراسری 97 تا 11 بهمن ماه 96 خبر داد .  ... [بیشتر...]

1396/11/07
آمار متقاضیان ثبت نام کنکور سراسری 97
ثبت نام کنکور سراسری 97 از روز یکشنبه اول بهمن آغاز شده و تا یکشنبه 8 بهمن ادامه دارد . طبق آخرین آمار 345 هزار داوطلب در کنکور سراسری 97 ثبت نام کردند . ... [بیشتر...]

1396/10/23
زمان شروع ثبت نام کنکور سراسری 97
متقاضیان ثبت نام کنکور سراسری 97 از اول تا 8 بهمن ماه فرصت دارند برای ثبت نام به سایت سنجش آموزش کشور مراجعه نمایند .  ... [بیشتر...]

1396/10/13
سهمیه داوطلبان مناطق زلزله زده در کنکور سراسری 97
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعطای سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله زده در کنکور سراسری 97 خبر داد .  ... [بیشتر...]

1396/09/09
انتشار بخشی از منابع کنکور سراسری هنر 97
سازمان سنجش آموزش کشور در پی اعلام منابع کنکور 97 ، در اطلاعیه ای بخشی از منابع دروس تخصصی کنکور هنر 97 را منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1396/09/04
سهمیه داوطلبان مناطق زلزله زده کرمانشاه در کنکور سراسری 97
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله زده کرمانشاه در کنکور سراسری 97 خبر داد .  ... [بیشتر...]

1396/08/23
حذفیات کنکور سراسری 97
سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای فهرست حذفیات کنکور سراسری 97 را منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1396/07/30
منابع کنکور سراسری 97
سازمان سنجش منابع کنکور سراسری 97 را منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1396/07/25
زمان ثبت نام کنکور سراسری 97
سازمان سنجش و آموزش کشور در اطلاعیه ای زمان ثبت نام و برگزاری کنکور سراسری 97 را منتشر کرد .  ... [بیشتر...]


وبلاگ هیوا
1396/08/06
دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97
در این مقاله می توانید دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 را دانلود و قسمت های مهم آن را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]استودیو هیوا

Top