مطالب مربوط به برچسب: "درصد قبولی فیزیوتراپی"

مطالب تحصیلی
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96 1395/10/25
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 95 - 96
در این مقاله می توانید رتبه ، درصد و کارنامه آخرین قبولی های رشته فیزیوتراپی کنکور 95 - 96 را مطالعه کنید ... [بیشتر...]

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی روزانه کنکور 95 - 96 1395/10/06
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی روزانه کنکور 95 - 96
در این مقاله می توانید رتبه ، درصد و کارنامه آخرین قبولی های کنکور 95 در رشته فیزیوتراپی کنکور 95 - 96 را مطالعه کنید ... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی

وبلاگ هیوا
1397/04/21
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی علوم پزشکی همدان در دوره روزانه سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/04/17
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی علوم پزشکی مشهد در دوره روزانه سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/04/15
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی علوم پزشکی شیراز در دوره روزانه سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/03/30
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی ایران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی علوم پزشکی ایران در دوره روزانه سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارا... [بیشتر...]

1397/03/23
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره روزانه سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/03/23
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی علوم پزشکی تهران در دوره روزانه سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1395/08/10
رتبه و درصد قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95
اگر درباره رتبه و درصد قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 اطلاعات می خواهید ، مقاله زیر را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

1395/08/08
رتبه و درصد قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه سراسری تهران در کنکور 95
در این مقاله به بررسی رتبه ها و درصد قبولی های رشته فیزیوتراپی در دانشگاه سراسری تهران در کنکور 95 می پردازیم. ... [بیشتر...]استودیو هیوا

Top