دکتری

آخرین مرحله تحصیلات عالیه در ایران دکتری است و هواداران خودش را دارد. با توجه به تغییرات کنکور دکتری لازم است که علاقه مندان به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی، درمورد مواردی مانند نحوه ثبت نام کنکور دکتری دانشگاه سراسری و دکتری، منابع آزمون دکتری، مصاحبه آزمون دکتری و از همه مهم تر لیست رشته ها و دانشگاه های سراسری، آزاد و پیام نور اطلاع داشته باشند.

مطالب مربوط به برچسب: "دکتری"

مطالب تحصیلی
مدارک مصاحبه دکتری سراسری 98 1397/08/13
مدارک مصاحبه دکتری سراسری 98
در این مقاله مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری سراسری 98 بیان می شود . ... [بیشتر...]

زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 98 1397/08/13
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 98
در این مقاله زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 98 را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

زمان مصاحبه دکتری سراسری 98 1397/08/13
زمان مصاحبه دکتری سراسری 98
در این مقاله زمان دقیق برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه های سراسری 98 را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 98 1397/07/01
زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 98
در این مقاله زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 98 گفته شده است . ... [بیشتر...]

سایت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 98 1397/07/01
سایت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 98
در این مقاله ، سایت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 98 را به داوطلبان معرفی می کنیم . ... [بیشتر...]

سایت انتخاب رشته دکتری سراسری 98 1397/07/01
سایت انتخاب رشته دکتری سراسری 98
در این مقاله ، سایت انتخاب رشته دکتری سراسری 98 را به داوطلبان معرفی می کنیم . ... [بیشتر...]

برنامه ریزی آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98 1397/06/27
برنامه ریزی آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98
در این مقاله برای داوطلبان دکتری اصول کلی برنامه ریزی دکتری دانشگاه آزاد 98 را توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

برنامه ریزی آزمون دکتری سراسری 98 1397/06/27
برنامه ریزی آزمون دکتری سراسری 98
در این مقاله برای داوطلبان دکتری اصول کلی برنامه ریزی دکتری سراسری 98 را توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

برنامه ریزی آزمون دکتری سراسری 1397/06/27
برنامه ریزی آزمون دکتری سراسری
در این مقاله برای داوطلبان دکتری اصول کلی برنامه ریزی دکتری سراسری 98 را توضیح داده ایم. ... [بیشتر...]

جزئیات ثبت نام آزمون دکتری 98 1397/05/09
جزئیات ثبت نام آزمون دکتری 98
در این مقاله جزئیات ثبت نام آزمون دکتری 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

منابع دکتری 98 1397/05/09
منابع دکتری 98
در این مقاله منابع آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 98 ، برای تمامی گروه های آزمایشی علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی و منابع طبیعی ، هنر ، دامپزشکی و زبان ذک... [بیشتر...]

زمان برگزاری آزمون دکتری 98 1397/04/31
زمان برگزاری آزمون دکتری 98
در این مقاله زمان برگزاری آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 98 اعلام شده است .   ... [بیشتر...]

پاسخ به سوالات متداول ثبت نام آزمون دکتری 1397/04/31
پاسخ به سوالات متداول ثبت نام آزمون دکتری
در این مقاله به پاسخگویی سوالات متداول و پر تکرار داوطلبان در خصوص ثبت نام آزمون دکتری 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

مدارک ثبت نام آزمون دکتری 98 1397/04/31
مدارک ثبت نام آزمون دکتری 98
در این مقاله مدارک لازم برای ثبت نام دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 98 را ذکر کرده ایم .   ... [بیشتر...]

فرم مخصوص معدل برای ثبت نام آزمون دکتری 1397/04/31
فرم مخصوص معدل برای ثبت نام آزمون دکتری
این مقاله به معرفی و لزوم تکمیل فرم مخصوص معدل برای ثبت نام آزمون دکتری در سال 98 پرداخته خواهد شد . ... [بیشتر...]

پذیرش بورس خارج از کشور در آزمون دکتری 1397/04/31
پذیرش بورس خارج از کشور در آزمون دکتری
در این مقاله شرایط اختصاصی و نحوه پذیرش بورس خارج از کشور در آزمون دکتری 98 ذکر شده است .   ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 98 1397/04/28
سایت ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 98
در این مقاله لینک و آدرس سایت ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 98 به داوطلبان معرفی شده است .  ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام دکتری 98 1397/04/28
سایت ثبت نام دکتری 98
در این مقاله لینک و آدرس سایت ثبت نام دکتری 98 به داوطلبان معرفی شده است .  ... [بیشتر...]

محرومیت ثبت نام آزمون دکتری 1397/04/26
محرومیت ثبت نام آزمون دکتری
در این مقاله شرایط محرومیت ثبت نام آزمون دکتری 98 برای داوطلبان ذکر شده است . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام جاماندگان آزمون دکتری 98 1397/04/26
نحوه ثبت نام جاماندگان آزمون دکتری 98
در این مقاله نحوه ثبت نام جاماندگان آزمون دکتری 98 از طریق درخواست به سازمان سنجش شرح داده شده است . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام آزمون دکتری 98 1397/04/26
شرایط ثبت نام آزمون دکتری 98
در این مقاله شرایط ثبت نام آزمون دکتری 98 که شامل شرایط اختصاصی و شرایط عمومی است ، بررسی شده است . ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 98 1397/04/23
زمان ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 98
در این مقاله زمان ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98 را به اطلاع داوطلبان می رسانیم . ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام دکتری 98 1397/04/23
زمان ثبت نام دکتری 98
در این مقاله زمان ثبت نام آزمون دکتری 98 را به اطلاع داوطلبان می رسانیم . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت درخواست در سایت سازمان سنجش 1397/04/17
نحوه ثبت درخواست در سایت سازمان سنجش
در این مقاله نحوه ثبت درخواست در سایت سازمان سنجش آموزش کشور از طریق سیستم پاسخگویی برای تمام آزمون ها شرح اده می شود . ... [بیشتر...]

ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری 98 1397/04/17
ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری 98
در این مقاله به بررسی زمان و نحوه ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

تمدید مهلت ثبت نام دکتری 98 1397/04/17
تمدید مهلت ثبت نام دکتری 98
جاماندگان ثبت نام آزمون دکتری 98 می توانند در مهلت مقرر شده توسط سازمان سنجش نسبت به تکمیل ثبت نام خود اقدام کنند . ... [بیشتر...]

مناطق آمایشی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 1397/04/11
مناطق آمایشی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
این مقاله در ارتباط با مناطق آمایشی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 نگارش شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98 1397/03/24
ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98
در این مقاله می توانید جزئیات زمان و شرایط و نحوه ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98 را مطالعه کنید . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون دکتری 98 1397/03/24
ثبت نام آزمون دکتری 98
در این مقاله می توانید جزئیات زمان و شرایط و نحوه ثبت نام آزمون دکتری سراسری 98 را مطالعه کنید . ... [بیشتر...]

تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 97 1397/03/19
تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 97
این مقاله در باب زمان برگزاری تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 97 می باشد . ... [بیشتر...]

تکمیل ظرفیت دکتری 97 1397/03/13
تکمیل ظرفیت دکتری 97
این مقاله در باب زمان برگزاری تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 97 می باشد . ... [بیشتر...]

مدارک مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 1397/03/02
مدارک مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
داوطلبانی که اسامی آن ها در ردیف پذیرفته شدگان دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 می باشد ، باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ، جهت شرکت در جلسه مصاحبه حاضر شوند . ... [بیشتر...]

مدارک مصاحبه دکتری 97 1397/03/02
مدارک مصاحبه دکتری 97
داوطلبانی که اسامی آن ها در ردیف پذیرفته شدگان دعوت به مصاحبه دکتری سراسری 97 می باشد ، باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ، جهت شرکت در جلسه مصاحبه حاضر شوند . ... [بیشتر...]

ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 1397/03/01
ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
در این مقاله زمان و نحوه ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 ذکر می شود . ... [بیشتر...]

کارنامه نهایی دکتری 1397/02/22
کارنامه نهایی دکتری
در این مقاله توضیحات کارنامه نهایی آزمون دکتری 98 دانشگاه سراسری و آزاد توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج نهایی دکتری 1397/02/22
اعلام نتایج نهایی دکتری
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج نهایی دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 97 و نحوه مشاهده کارنامه نهایی ارائه شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 1397/02/22
اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری پردیس خودگردان 97 1397/02/05
هزینه مصاحبه دکتری پردیس خودگردان 97
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری پردیس خودگردان 97 ذکر شده است . ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی 97 1397/02/05
هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی 97
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی 97 ذکر شده است . ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور 97 1397/02/05
هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور 97
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور 97 ذکر شده است . ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 1397/02/05
هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 ذکر شده است . ... [بیشتر...]

مراحل انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 1397/02/05
مراحل انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
در این مقاله مراحل انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 ذکر شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه آزاد 1397/01/27
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه آزاد 1397/01/27
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش دانشگاه آزاد 1397/01/27
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد 1397/01/27
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد 1397/01/27
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک دانشگاه آزاد 1397/01/27
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 1397/01/27
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک دانشگاه آزاد 1397/01/27
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بافت شناسی مقایسه ای 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بافت شناسی مقایسه ای
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بافت شناسی مقایسه ای 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه و کلام 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه و کلام
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه و کلام 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری باستان شناسی 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری باستان شناسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری باستان شناسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری توسعه کشاورزی 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری توسعه کشاورزی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری توسعه کشاورزی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بوم شناسی زراعی 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بوم شناسی زراعی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بوم شناسی زراعی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مطالعات زنان 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مطالعات زنان
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مطالعات زنان 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک جامدات 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک جامدات
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک جامدات 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پلیمر 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پلیمر
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پلیمر 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد 1397/01/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد 1397/01/23
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث 1397/01/23
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانشگاه آزاد 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی دانشگاه آزاد 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی دانشگاه آزاد 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار الگوریتم دانشگاه آزاد 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار الگوریتم دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار الگوریتم دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار الگوریتم 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار الگوریتم
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار الگوریتم 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید دانشگاه آزاد 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق قدرت 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق قدرت
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق قدرت 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تاریخ اسلام دانشگاه آزاد 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تاریخ اسلام دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تاریخ اسلام دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تاریخ اسلام 1397/01/22
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تاریخ اسلام
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تاریخ اسلام 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد 1397/01/21
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی 1397/01/21
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد 1397/01/21
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 1397/01/21
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی هسته ای پرتوپزشکی دانشگاه آزاد 1397/01/21
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی هسته ای پرتوپزشکی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی هسته ای پرتوپزشکی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی هسته ای پرتوپزشکی 1397/01/21
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی هسته ای پرتوپزشکی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی هسته ای پرتوپزشکی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد 1397/01/21
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی 1397/01/21
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد 1397/01/21
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی 1397/01/21
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دانشگاه آزاد 1397/01/21
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 1397/01/21
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد 1397/01/20
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد 1397/01/20
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد 1397/01/20
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک 1397/01/20
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات دانشگاه آزاد 1397/01/20
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات 1397/01/20
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد 1397/01/20
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی 1397/01/20
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد 1397/01/20
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست 1397/01/20
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد 1397/01/19
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی 1397/01/19
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد 1397/01/19
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی 1397/01/19
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 1397/01/19
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی 1397/01/19
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد 1397/01/19
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1397/01/19
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 1397/01/19
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 1397/01/19
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد 1397/01/19
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی 1397/01/19
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد 1397/01/19
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی 1397/01/19
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 1397/01/18
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 1397/01/18
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم دامی 1397/01/18
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم دامی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم دامی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم دامی دانشگاه آزاد 1397/01/18
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم دامی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم دامی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق کنترل 1397/01/15
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق کنترل
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق کنترل 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق کنترل دانشگاه آزاد 1397/01/18
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق کنترل دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق کنترل دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی 1397/01/18
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد 1397/01/18
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت 1397/01/18
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد 1397/01/14
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آب و هواشناسی دانشگاه آزاد 1397/01/14
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آب و هواشناسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آب و هواشناسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد 1397/01/14
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری جغرافیای سیاسی 1397/01/14
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری جغرافیای سیاسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری جغرافیای سیاسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آب و هواشناسی 1397/01/14
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آب و هواشناسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آب و هواشناسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی 1397/01/14
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 1397/01/09
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 ، هفته آخر فروردین ماه اعلام شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان شناسی دانشگاه آزاد 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان شناسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان شناسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان شناسی 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان شناسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان شناسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ریاضی محض دانشگاه آزاد 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ریاضی محض دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ریاضی محض دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ریاضی محض 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ریاضی محض
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ریاضی محض 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری پژوهش هنر 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری پژوهش هنر
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری پژوهش هنر 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری کارآفرینی دانشگاه آزاد 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری کارآفرینی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری کارآفرینی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زراعت 1397/01/06
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زراعت
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زراعت 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد 1397/01/06
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی 1397/01/06
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 1397/01/06
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی 1397/01/06
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 1397/01/06
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

هزینه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 - 98 1397/01/05
هزینه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 - 98
در این مقاله هزینه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 - 98 بررسی شده است . ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری روزانه و شبانه 97 1397/01/05
هزینه مصاحبه دکتری روزانه و شبانه 97
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری روزانه و شبانه ( نوبت دوم ) 97 ذکر شده است . ... [بیشتر...]

شهریه دکتری دانشگاه پیام نور 97 1397/01/05
شهریه دکتری دانشگاه پیام نور 97
در این مقاله شهریه دکتری دانشگاه پیام نور 97 بررسی شده است . ... [بیشتر...]

شهریه دکتری پردیس خودگردان 97 1397/01/05
شهریه دکتری پردیس خودگردان 97
در این مقاله شهریه دکتری پردیس خودگردان 97 بررسی شده است . ... [بیشتر...]

شهریه دکتری شبانه 97 1397/01/05
شهریه دکتری شبانه 97
در این مقاله شهریه دکتری شبانه 97 بررسی شده است . ... [بیشتر...]

شهریه دکتری دانشگاه آزاد 97 - 98 1397/01/05
شهریه دکتری دانشگاه آزاد 97 - 98
در این مقاله شهریه دکتری دانشگاه آزاد 97 - 98 بررسی شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 1397/01/05
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد 1397/01/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد 1397/01/05
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع 1397/01/05
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 1397/01/05
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه 1397/01/05
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد 1397/01/05
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد 1397/01/05
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد 1397/01/05
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد 1397/01/05
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی 1397/01/05
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی 1397/01/05
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی 1397/01/05
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره 1397/01/05
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 1397/01/05
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز 1397/01/05
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد 1396/12/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد 1396/12/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه دانشگاه آزاد 1396/12/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست برنامه ریزی دانشگاه آزاد 1396/12/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست برنامه ریزی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست برنامه ریزی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی دانشگاه آزاد 1396/12/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد 1396/12/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی 1396/12/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری 1396/12/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه 1396/12/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست برنامه ریزی 1396/12/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست برنامه ریزی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست برنامه ریزی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زمین شناسی پترولوژی 1396/12/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زمین شناسی پترولوژی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زمین شناسی پترولوژی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی 1396/12/26
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 1396/12/24
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد 1396/12/24
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 1396/12/24
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی 1396/12/24
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت 1396/12/24
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد 1396/12/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396/12/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری 1396/12/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 1396/12/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 1396/12/05
منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت
در این مقاله اطلاعاتی راجع به منابع آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 97 ، برای تمامی رشته های مندرج در دفترچه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 97 ، ذکر شده است . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک 1396/11/20
منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی 1396/11/20
منابع آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری بیوشیمی 1396/11/20
منابع آزمون دکتری بیوشیمی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری بیوشیمی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی 1396/11/20
منابع آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری مامائی و بیماری های تولید مثل در دام 1396/11/13
منابع آزمون دکتری مامائی و بیماری های تولید مثل در دام
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری مامائی و بیماری های تولید مثل در دام 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ 1396/11/13
منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی 1396/11/13
منابع آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری بهداشت خوراک دام 1396/11/13
منابع آزمون دکتری بهداشت خوراک دام
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری بهداشت خوراک دام 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان 1396/11/13
منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان 1396/11/13
منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی 1396/11/06
منابع آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری باکتری شناسی 1396/11/06
منابع آزمون دکتری باکتری شناسی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری باکتری شناسی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری اپیدمیولوژی 1396/11/06
منابع آزمون دکتری اپیدمیولوژی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری اپیدمیولوژی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی 1396/11/06
منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 1396/11/06
منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری ترجمه 1396/11/06
منابع آزمون دکتری ترجمه
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری ترجمه 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری ویروس شناسی 1396/10/27
منابع آزمون دکتری ویروس شناسی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری ویروس شناسی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری قارچ شناسی 1396/10/27
منابع آزمون دکتری قارچ شناسی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری قارچ شناسی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری ایمنی شناسی 1396/10/27
منابع آزمون دکتری ایمنی شناسی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری ایمنی شناسی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری بیوتكنولوژی 1396/10/27
منابع آزمون دکتری بیوتكنولوژی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری سم شناسی 1396/10/27
منابع آزمون دکتری سم شناسی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری سم شناسی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشكی 1396/10/27
منابع آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشكی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی 1396/10/24
منابع آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری فیزیولوژی 1396/10/24
منابع آزمون دکتری فیزیولوژی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری فیزیولوژی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای 1396/10/24
منابع آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی 1396/10/24
منابع آزمون دکتری بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشكی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری بافت شناسی مقایسه ای 1396/10/23
منابع آزمون دکتری بافت شناسی مقایسه ای
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری بافت شناسی مقایسه ای 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری جراحی دامپزشکی 1396/10/21
منابع آزمون دکتری جراحی دامپزشکی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری جراحی دامپزشکی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

نرم افزار تخمین رتبه ( تراز ) آزمون دکتری 1396/10/20
نرم افزار تخمین رتبه ( تراز ) آزمون دکتری
نرم افزار تخمین رتبه دکتری هیوا با دسترسی به تعداد زیادی کارنامه دکتری ، آمار قبولی رشته محل های آزمون دکتری را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دهد . ... [بیشتر...]

ثبت نام دکتری بدون آزمون 1396/10/10
ثبت نام دکتری بدون آزمون
در این مقاله راهنمای ثبت نام دکتری بدون آزمون 98 ، اعم از شرایط ، شهریه ، زمان و نحوه ثبت نام را آورده ایم . ... [بیشتر...]

ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 1396/10/10
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد
در این مقاله راهنمای ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 98 ، اعم از شرایط ، شهریه ، زمان و نحوه ثبت نام را آورده ایم . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری وزارت بهداشت 1396/10/10
کارت ورود به جلسه آزمون دکتری وزارت بهداشت
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری وزارت بهداشت 98 را توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 1396/10/10
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
داوطلبانی که در کارنامه انتخاب رشته دکتری 97 مربوط به خود ، دعوت به مصاحبه در یکی از واحد های دانشگاه آزاد شدند ، می توانند در تاریخ ذکر شده برای مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 ... [بیشتر...]

مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 1396/10/10
مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
داوطلبانی که دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شدند ، می توانند در تاریخ ذکر شده برای مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 به محل دانشگاه مراجعه کنند . ... [بیشتر...]

زمان مصاحبه دکتری 97 1396/10/10
زمان مصاحبه دکتری 97
داوطلبانی که در کارنامه انتخاب رشته دکتری 97 مربوط به خود ، دعوت به مصاحبه شدند ، می توانند در تاریخ ذکر شده برای مصاحبه دکتری 97 به محل دانشگاه مراجعه کنند . ... [بیشتر...]

مصاحبه دکتری 97 1396/10/10
مصاحبه دکتری 97
داوطلبانی که دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه سراسری شدند ، می توانند در تاریخ ذکر شده برای مصاحبه دکتری 97 به محل دانشگاه مراجعه کنند . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 1396/10/04
انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
در این مقاله به بررسی زمان ، شرایط و نحوه انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 1396/10/04
زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
شرکت کنندگان کنکور دکتری 97 می توانند در صورت مجاز به انتخاب رشته شدن در دانشگاه آزاد نسبت به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97  اقدام کنند . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری 97 1396/10/02
انتخاب رشته دکتری 97
در این مقاله به بررسی زمان ، شرایط و نحوه انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری 1396/09/24
دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری
در این مقاله لینک دانلود دفترچه سوالات دکتری برای گروه های آزمایشی در سال های گذشته مختلف آورده شده است . ... [بیشتر...]

زمان انتخاب رشته دکتری 97 1396/09/22
زمان انتخاب رشته دکتری 97
شرکت کنندگان کنکور دکتری 97 می توانند در صورت مجاز به انتخاب رشته شدن ، در نیمه اول اردیبهشت 97 نسبت به انتخاب رشته دکتری 97  اقدام کنند . ... [بیشتر...]

منابع سوالات درس زبان انگلیسی آزمون دکتری 1396/09/21
منابع سوالات درس زبان انگلیسی آزمون دکتری
مطالعه سوالات زبان انگلیسی آزمون دکتری سال های گذشته منبع مناسبی برای درس زبان انگلیسی می باشد . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97 1396/09/20
کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97
در این مقاله شیوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97 را توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

منابع سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 1396/09/13
منابع سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری
در این مقاله سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری سال های گذشته قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام جاماندگان آزمون دکتری 97 1396/08/30
نحوه ثبت نام جاماندگان آزمون دکتری 97
امکان ثبت نام آزمون دکتری 97 برای داوطلبان کنکور دکتری از طریق درخواست به سازمان سنجش وجود دارد . ... [بیشتر...]

ادغام ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 97 با دکتری سراسری 1396/08/30
ادغام ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 97 با دکتری سراسری
ثبت نام آزمون دکتری 98 دانشگاه آزاد با دانشگاه سراسری همانند دو سال گذشته ادغام شده است . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام آزمون دکتری 97 1396/08/24
شرایط ثبت نام آزمون دکتری 97
در این مقاله شرایط ثبت نام آزمون دکتری 97 که شامل شرایط اختصاصی و شرایط عمومی است ، بررسی شده است . ... [بیشتر...]

تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری 1396/08/24
تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری
افرادی که دارای سهمیه ایثارگران ، مربیان و رزمندگان هستند ، می توانند از آن ها در ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دکتری 98 دانشگاه سراسری و آزاد استفاده کنند . ... [بیشتر...]

زمان برگزاری آزمون دکتری 97 1396/08/24
زمان برگزاری آزمون دکتری 97
طی جدول زمانبندی سازمان سنجش آموزش کشور تاریخ و زمان برگزاری آزمون دکتری 97 ، روز جمعه مورخ 4 اسفند 96  می باشد . ... [بیشتر...]

تمدید مهلت ثبت نام دکتری 97 1396/08/24
تمدید مهلت ثبت نام دکتری 97
هر سال سازمان سنجش مهلت ثبت نام آزمون دکتری را برای متقاضیان ثبت نام این آزمون تمدید می کند تا جاماندگان از ثبت نام بتوانند ثبت نام خود را تکمیل کنند . ... [بیشتر...]

ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری 97 1396/08/24
ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری 97
در این مقاله به بررسی امکان و نحوه ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری 97 بررسی ابعاد مختلف آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام دکتری 97 1396/08/22
هزینه ثبت نام دکتری 97
ثبت نام دکتری 97 با پرداخت هزینه و خرید کارت اعتباری امکان پذیر است . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 1396/08/13
منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی
در این مقاله به معرفی منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 97 سراسری و دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری 1396/08/08
منابع آزمون دکتری
در این مقاله اطلاعاتی راجع به منابع آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 98 ، برای تمامی گروه های آزمایشی علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی و منابع طبیعی ، هنر ، د... [بیشتر...]

کانال تلگرام دکتری هیوا 1396/08/04
کانال تلگرام دکتری هیوا
در این مقاله ، به معرفی کانال تلگرام دکتری مرکز مشاوره تحصیلی هیوا پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

مصاحبه دکتری 1396/07/23
مصاحبه دکتری
در این مقاله به سوالات ، مدارک و روش های موفقیت در مصاحبه دکتری سراسری 98 پرداخته شده است . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 1396/07/22
انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
در این مقاله به بررسی نحوه انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری 1396/07/19
انتخاب رشته دکتری
در این مقاله به بررسی نحوه انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 1396/07/07
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری 1396/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 1396/07/03
کارت ورود به جلسه آزمون دکتری
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 98 را توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 1396/06/26
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری سراسری
این مقاله در باب اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 97 می باشد . ... [بیشتر...]

تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 1396/06/08
تکمیل ظرفیت دکتری سراسری
اگر قصد ثبت نام تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 97 را دارید حتما این مقاله را مطالعه کنید . ... [بیشتر...]

جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 1396/04/11
جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97
در این مقاله جزئیات ثبت نام آزمون دکتری 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396/03/31
ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد
این مقاله درباره ی راهنمای ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98 که شامل زمان ، نحوه ، زمان انتخاب رشته و اعلام نتایج و شرایط ثبت نام&nbs... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون دکتری 1396/03/30
ثبت نام آزمون دکتری
در این مقاله می توانید جزئیات زمان ثبت نام و  شرایط ثبت نام آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 98 را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

شهریه دکتری دانشگاه آزاد 1396/03/24
شهریه دکتری دانشگاه آزاد
در این مقاله شهریه دکتری دانشگاه آزاد 97 بررسی شده است . ... [بیشتر...]

شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان 1396/03/01
شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان
در این مقاله شهریه دکتری نوبت دوم ( شبانه ) ، پردیس خودگردان ، غیرانتفاعی و پیام نور 97 ذکر شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد 1396/02/30
اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد ارائه شده است . ... [بیشتر...]

راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری 1396/02/14
راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری
در این مقاله زمان و نحوه و راهنمای تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی آزمون دکتری 98 شرح داده شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج دکتری 96 1396/01/14
اعلام نتایج دکتری 96
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آزمون TOLIMO 1395/8/22
آزمون TOLIMO
اگر مایل به شرکت در آزمون TOLIMO هستید ، این مقاله را که دارای جزئیات مفیدی در ارتباط با آزمون تولیمو است ، مطالعه فرمائید . ... [بیشتر...]

آزمون  MSRT 1395/8/20
آزمون MSRT
اگر قصد تحصیل در مقطع دکتری در داخل کشور را دارید ، نیازمند داشتن مدرک و دانش زبان هستید ، این مقاله در ارتباط با آزمون MSRT مطالب جامعی را در اختیار شما قرار می دهد . ... [بیشتر...]

مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 96 1395/06/13
مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 96
در این مقاله به بررسی سوالات و عوامل موفقیت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 96 پرداخته ایم. ... [بیشتر...]

مصاحبه دکتری سراسری 96 1395/06/13
مصاحبه دکتری سراسری 96
در این مقاله به روش های موفقیت مصاحبه دکتری سراسری 96 پرداخته شده است. ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 1395/06/13
انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96
در این مقاله هرآنچه برای انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 نیاز دارید توضیح داده شده است. ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری سراسری 96 1395/06/13
انتخاب رشته دکتری سراسری 96
در این مقاله به بررسی نحوه صحیح انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری 96 می پردازیم. ... [بیشتر...]

برنامه ریزی آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 96 1395/06/13
برنامه ریزی آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 96
در این مقاله برای داوطلبان دکتری اصول کلی برنامه ریزی دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 96 را توضیح داده ایم. ... [بیشتر...]

تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 95 1395/06/09
تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 95
اگر قصد ثبت نام تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96 را دارید حتما این مقاله را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 1395/05/22
ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96
در این مقاله راهنمای ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 که شامل اطلاعاتی مانند زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام ، تغییرات آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 و زمان انتخاب رشته و اعلام نت... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون دکتری 96 1395/05/22
ثبت نام آزمون دکتری 96
در این مقاله می توانید جزئیات زمان ثبت نام و  شرایط ثبت نام آزمون دکتری 96 را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

راهنمای تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 1395/06/27
راهنمای تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد
این مقاله در ارتباط با مرحله تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 97 می باشد . ... [بیشتر...]

همه چیز برای موفقیت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1395/02/12
همه چیز برای موفقیت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
قطعا کسب یک رتبه مناسب در کنکور دکتری بسیار اسان تر از موفقیت در مصاحبه دکتری است. مصاحبه خوب عاملی است که باعث می شود هم رشته ای شما با رتبه بهتر نتواند رشته محلی را قبول شود... [بیشتر...]

نحوه محاسبه امتیازات آموزشی و پژوهشی در کنکور دکتری 95 اعلام شد 1394/08/12
نحوه محاسبه امتیازات آموزشی و پژوهشی در کنکور دکتری 95 اعلام شد
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات شیوه نامه اجرایی آیین نامه آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۹۵ را تشریح کرد و گفت: برگزاری آزمون اختصاصی برای پذیرش دانشجو در تمام دوره ... [بیشتر...]

نکات کلی برای موفقیت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 94 - 95 ( تمام رشته‌ها ) 1394/03/04
نکات کلی برای موفقیت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 94 - 95 ( تمام رشته‌ها )
در ابتدا از دانشجو خواسته می شود که خود را معرفی کرده و به طور مختصر در مورد گذشته تحصیلی خود توضیح دهد، به عنوان مثال نام دانشگاه محل تحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد دان... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی
1397/08/14
بازنگری برنامه درسی دکتری ریاضی کاربردی
برنامه درسی بازنگری شده دوره دکتری ریاضی کاربردی در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس به تصویب رسید . ... [بیشتر...]

1397/08/13
رفع مشکل دریافت وام دکتری از هفته آینده
مشکل دریافت وام دکتری از بانک طی هفته آینده حل خواهد شد . ... [بیشتر...]

1397/08/13
حمایت ویژه از 460 رساله دکتری
 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای 460 رساله دکتری حمایت ویژه در نظر گرفت . ... [بیشتر...]

1397/08/13
برگزاری جلسه برای بررسی راهکارهای اشتغال دانشجویان دکتری در وزارت کار
معاونت کارآفرینی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، جلسه ای فوری برای بررسی راهکارهای پویش اشتغال دکتری غیرپزشکی تشکیل داد . ... [بیشتر...]

1397/08/07
دغدغه های دانشجویان دکتری در آزمون EPT
 آزمون EPT ، آزمون اختصاصی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد است که برای دانشجویان دکتری برگزار می‌ شود ، تعدادی از دانشجویان برای کسب نمره قبولی با مشکلاتی روبرو هستند . ... [بیشتر...]

1397/08/07
آغاز ثبت نام داوطلبان پسادکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نام نویسی از داوطلبان دوره پسادکتری درون دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شده است . ... [بیشتر...]

1397/08/05
آخرین مهلت درخواست وام دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس
متقاضیان دریافت وام ویژه دکتری دانشگاه تربیت مدرس باید فرم های درخواست خود را تا 28 آبان ماه به اداره خدمات دانشجویی دانشگاه ارائه کنند . ... [بیشتر...]

1397/08/03
مدت زمان اعتبار قبولی در امتحان جامع دکتری دانشگاه آزاد
 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد از ارزیابی برنامه و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دکتری در جلسه بعدی شورای برنامه‌ ریزی دانشگاه خبر داد . ... [بیشتر...]

1397/07/30
عدم برگزاری تکمیل ظرفیت دکتری وزارت علوم و وزارت بهداشت 97
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی وزارت علوم و وزارت بهداشت 97 برگزار نمی شود . ... [بیشتر...]

1397/07/30
آخرین مهلت استفاده دانشجویان دکتری از تسهیلات بنیاد نخبگان
آخرین مهلت استفاده دانشجویان دکتری جدید الورود از تسهیلات بنیاد نخبگان تا آخر امروز دوشنبه 30 مهر ماه 97 است . ... [بیشتر...]

1397/07/29
اعتراض دانشجویان دکتری 94 به حذف مقطعی فرصت مطالعاتی خارج از کشور
جمعی از دانشجویان دکتری 94 به حذف مقطعی فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعتراض کرده و مقابل وزارت علوم تجمع کردند  . ... [بیشتر...]

1397/07/28
اعلام نتایج نهایی آزمون اختصاصی دکتری پردیس ارس دانشگاه تهران 97
نتایج نهایی آزمون اختصاصی دکتری پردیس ارس دانشگاه تهران 97 منتشر شد . ... [بیشتر...]

1397/07/25
امکان انتقال دانشجویان دکتری به داخل کشور
دانشگاه تربیت مدرس آماده بررسی درخواست انتقال دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج به این دانشگاه می باشد . ... [بیشتر...]

1397/07/25
بورسیه دکتری دانشگاه های هنگ کنگ
دانشگاه های هنگ کنگ با بورسیه تعدادی از دانشجویان دکتری و فوق دکتری برای سال 2019 - 2020 موافقت کردند . ... [بیشتر...]

1397/07/24
اعلام نتایج آزمون اختصاصی دکتری پردیس کیش دانشگاه تهران 97
نتایج آزمون اختصاصی دکتری پردیس کیش دانشگاه تهران 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/07/24
تدوین طرح جامع دکتری در آینده ای نزدیک
معاون آموزشی وزارت علوم از تدوین و ابلاغ طرح جامع دوره‌ دکتری تا دو ماه آینده خبر داد . ... [بیشتر...]

1397/07/24
حل مشکل ارزی دانشجویان دکتری
مشکل ارز دانشجویانی که برای فرصت مطالعاتی دکتری اعزام می شوند حل شده است . ... [بیشتر...]

1397/07/23
سرانجام فارغ التحصیلان مقطع دکتری
تنها 20 درصد از فارغ‌ التحصیلان دوره دکتری می‌ توانند در محیط‌ های دانشگاهی جذب هیات علمی شوند . ... [بیشتر...]

1397/07/21
زمان پرداخت وام های دکتری در سال 97
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم زمان ثبت نام و پرداخت تسهیلات رفاهی ( وام های دانشجویی دکتری ) در نیم سال اول سال تحصیلی 97 اعلام کرد .  ... [بیشتر...]

1397/07/14
اسامی رشته های بدون شرط تجانس در آزمون دکتری 98
شرکت در آزمون دکتری 98 برخی رشته ها بدون توجه به تجانس رشته مقطع کارشناسی ارشد با رشته امتحانی امکان پذیر است .   ... [بیشتر...]

1397/07/14
جزئیات پذیرش رشته مدرسی معارف اسلامی در آزمون دکتری 98
شرایط پذیرش دانشجوی دکتری در رشته مدرسی معارف اسلامی در سال 98 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/07/10
میزان تاثیر آزمون کتبی در پذیرش دکتری 98
سازمان سنجش در اطلاعیه ای میزان تاثیر آزمون کتبی در پذیرش دکتری 98 آموزشی پژوهشی و پژوهش محور را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/07/08
اتمام پرداخت وام دکتری تا 15 مهر
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه گفت : بخش زیادی از وام دکتری پرداخت شده و تاخیر به وجود آمده به دلیل دانشگاه مبدا بوده است . ... [بیشتر...]

1397/07/07
تغییرات در رشته های آزمون دکتری 98
رشته‌ ها و گرایش های آزمون دکتری 98 نسبت به سال 97 با تغییراتی همراه شده است . ... [بیشتر...]

1397/07/04
شرایط اعطای تسهیلات بنیاد نخبگان به دانشجویان ترم اول دکتری
تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان حائز شرایط ورودی دوره‌ دکتری در سال تحصیلی 97-98 اعطا می شود . ... [بیشتر...]

1397/07/02
آمار پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان دکتری
قائم مقام رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از پرداخت حدود 36 میلیارد تومان وام تحصیلی دکتری از ابتدای سال جاری خبر داد . ... [بیشتر...]

1397/07/01
تعیین سقف تعداد دانشجویان کلاس های مقطع دکتری
سقف ظرفیت کلاس‌ های دکتری 5 تا 7 نفر در نظر گرفته شده است . ... [بیشتر...]

1397/07/01
شیوه نامه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری 97
فرصت مطالعاتی بخشی از تحصیلات دوره دکتری است که دانشجویان این دوره می‌ توانند بعد از دفاع از آن استفاده کنند . ... [بیشتر...]

1397/06/31
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری 98
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری 98 توسط سازمان سنجش منتشر شد . ... [بیشتر...]

1397/06/27
جزئیات آزمون دکتری 98
سازمان سنجش طی اطلاعیه ای جزئیات آزمون دکتری 98 را منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/06/27
آغاز ساماندهی آموزش عالی در مقطع دکتری
فاز اول ساماندهی آموزش عالی از دوره دکتری شروع شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/15
آخرین مهلت اعتراض به نتایج نهایی آزمون دکتری سراسری 97
آخرین مهلت اعتراض به نتایج نهایی آزمون دکتری سراسری 97 توسط داوطلبان دکتری امروز پنجشنبه مورخ 15 شهریور ماه می باشد . ... [بیشتر...]

1397/06/15
تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه پیام نور 97
ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان آزمون دکتری 97 تا 18 شهریور از طریق سامانه گلستان دانشگاه پیام نور ادامه دارد . ... [بیشتر...]

1397/06/13
احتمال پذیرش دانشجوی دکتری پولی از طریق دانشگاه های سطح یک
در صورت تصویب وزارت علوم دانشگاه های سطح یک می توانند در مقطع دکتری دانشجوی شهریه پرداز پذیرش کنند . ... [بیشتر...]

1397/06/10
آمار نهایی پذیرفته شدگان آزمون دکتری سراسری 97
آمار نهایی پذیرفته شدگان آزمون دکتری سراسری 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/06/10
زمان احتمالی اعلام نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد 97
نتایج آزمون دکتری 97 دانشگاه آزاد اوایل هفته دوم شهریور اعلام می‌ شود . ... [بیشتر...]

1397/06/07
زمان اعلام نتایج آزمون اختصاصی دانشگاه مذاهب اسلامی 97
نتایج آزمون اختصاصی دانشگاه مذاهب اسلامی تا پایان شهریور اعلام می‌ شود . ... [بیشتر...]

1397/06/07
جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری 97
جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/06/06
زمان اعلام نتایج بورس خارج از کشور دکتری 97
نتایج بورس اعزام به خارج دکتری 97 دانشگاه های سراسری در آینده اعلام خواهد شد . ... [بیشتر...]

1397/06/06
اعلام نتایج نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی 97
نتایج نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/06/04
اطلاعیه اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 97
سازمان سنجش اطلاعیه ای در خصوص اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 97 منتشر کرد .  ... [بیشتر...]

1397/06/03
زمان دقیق اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 97
به گفته مشاور عالی سازمان سنجش ، نتایج نهایی آزمون دکتری 97 روز یک شنبه چهارم شهریور ماه منتشر می شود . ... [بیشتر...]

1397/05/21
بورسیه تحصیلی دکتری دانشگاه یاسوج
دانشگاه یاسوج در مقطع دکتری تخصصی به دانشجویان ممتاز بورسیه اعطا می کند . ... [بیشتر...]

1397/05/07
آمار پرداخت وام دکتری 96
در سال 96 بیش از 160 میلیارد تومان وام به دانشجویان دکتری پرداخت شده است .     ... [بیشتر...]

1397/05/03
تاثیر منفی حذف پژوهانه دانشجویان دکتری
معاون اسبق وزارت علوم از اثرات منفی حذف پژوهانه دانشجویان دکتری گفت . ... [بیشتر...]

1397/05/01
کم نشدن ظرفیت پذیرش دکتری نوبت دوم دانشگاه تهران
تنها در مقاطع تحصیلات تکمیلی پذیرش دانشجوی نوبت دوم داریم و برنامه ای برای کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان شبانه در این دانشگاه نداریم . ... [بیشتر...]

1397/04/26
راهکارهایی برای هدفمند شدن آموزش در مقطع دکتری
هدفمند شدن دوره ها باعث کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری به طور طبیعی خواهد شد .   ... [بیشتر...]

1397/04/24
تسهیل پرداخت وام ویژه دکتری
بر اساس جلسه با بانک عامل ، مشکل دریافت وام ویژه دکتری و نحوه پرداخت آن تسهیل شد . ... [بیشتر...]

1397/04/24
وضعیت نمره زبان دانشجویان مقطع دکتری
مسئولان مختلف دانشگاه ها در ارتباط با وضعیت زبان داوطلبان دکتری در وزارت خانه های علوم و بهداشت سخن گفتند . ... [بیشتر...]

1397/04/24
جزئیات پرداخت مطالبه کمک هزینه بلاعوض به دانشجویان دکتری
مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت علوم در خصوص آخرین جزئیات مطالبه کمک هزینه بلاعوض دانشجویان دوره دکتری توضیحاتی داد . ... [بیشتر...]

1397/04/20
آیین نامه آموزشی جدید دکتری در سال 97
آیین‌ نامه آموزشی جدید دکتری سال تحصیلی 97 – 98 ابلاغ شد . ... [بیشتر...]

1397/04/16
امکان حذف اولویت انتخاب رشته دکتری 97 سراسری
امکان حذف اولویت های انتخاب رشته دکتری سراسری 97 برای داوطلبان این آزمون از طریق ارسال درخواست کتبی وجود دارد . ... [بیشتر...]

1397/04/12
جزئیات جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان به دانشجویان استعداد برتر دکتری
شیوه نامه اعطای جایزه‌ های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر از سوی بنیاد نخبگان ابلاغ و در این شیوه‌ نامه میزان امتیاز هر فعالیت مشخص شده است . ... [بیشتر...]

1397/04/09
ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه پیام نور 97
رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام‌ نور از پذیرش 302 دانشجوی در دوره دکتری این دانشگاه خبر داد . ... [بیشتر...]

1397/04/06
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه صنعتی شاهرود از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/04/01
زمان مصاحبه دکتری پژوهشگاه مهندسی ژنتیک 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف پژوهشگاه مهندسی ژنتیک اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/31
اعلام منطقه ده آمایشی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
مطابق تقسیم بندی طرح آمایشی آموزش عالی کشور استان خوزستان ، واحد اهواز به عنوان مرکز استان برای برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد پذیرفته شدگان منطقه ده دانشگاه در نظر گرفته ش... [بیشتر...]

1397/03/30
تعداد رشته های ارائه شده دکتری واحد علوم تحقیقات
امکان پذیرش دانشجو در 310 رشته برای مقطع دکتری در واحد و شعب علوم و تحقیقات وجود دارد . ... [بیشتر...]

1397/03/30
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه امام صادق 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه امام صادق اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/30
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی مالک اشتر 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه صنعتی مالک اشتر اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/30
اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی 97
نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/28
شیوه برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
طبق اعلام مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی سامانه ای که جهت انتخاب مناطق مصاحبه در نظر گرفته شده ، متعاقباً در دسترس پذیرفته شدگان مرحله انتخاب رشته دکتری دانشگ... [بیشتر...]

1397/03/28
اطلاعیه دوم ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه مفید نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
اطلاعیه دوم ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه مفید نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]

1397/03/28
مواد و ضرایب دروس امتحانی آزمون کتبی دکتری 97 دانشگاه تهران
جزئیات مواد و ضرایب دروس امتحانی آزمون کتبی دکتری 97 دانشگاه تهران اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/27
تمدید مهلت زمان تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری 97
زمان تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری 97 تا روز شنبه مورخ 2 تیر ماه 97 تمدید شد . ... [بیشتر...]

1397/03/27
عدم تسلط دانشجویان دکتری به زبان انگلیسی
معاون آموزشی سابق دانشگاه علم و صنعت از عدم تسلط دانشجویان دکتری به زبان انگلیسی ابراز نارضایتی کرد . ... [بیشتر...]

1397/03/27
زمان مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/27
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه سلمان فارسی کازرون 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه سلمان فارسی کازرون اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/27
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه بناب 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه بناب اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/27
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه شمال نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه شمال از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/03/27
تاریخ جبرانی مصاحبه دکتری دانشگاه فردوسی مشهد 97
تاریخ جبرانی مصاحبه آزمون دکتری 97 دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/23
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه مراغه 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه مراغه اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/23
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه بوعلی سینا نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه بوعلی سینا از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/03/22
زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 ، هفته سوم خرداد ماه از طریق سایت این دانشگاه به نشانی azmoon.com منتشر می شود . ... [بیشتر...]

1397/03/21
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/21
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه لرستان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه لرستان اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/21
شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه الزهرا 97
دانشگاه الزهرا اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/03/21
تغییر زمان مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب 97
زمان مصاحبه دکتری 97 دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب تغییر کرد . ... [بیشتر...]

1397/03/20
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه مفید 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه مفید اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/20
زمان مصاحبه دکتری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/20
آخرین مهلت ثبت نام وام ویژه دکتری بهار 97
آخرین مهلت ثبت نام وام ویژه دکتری امروز 20 خرداد 97 می باشد . ... [بیشتر...]

1397/03/20
ثبت نام دکتری بدون آزمون پژوهشگاه زلزله شناسی نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
پژوهشگاه زلزله شناسی از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/03/19
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شهید رجایی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شهید رجایی اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/19
زمان مصاحبه دکتری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف سازمان پژوهش های علمی و صنعتی اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/19
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شمال 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شمال اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/19
تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98 تمدید شد . ... [بیشتر...]

1397/03/19
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه مراغه نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه مراغه از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/03/17
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه امیرالمومنین 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه امیرالمومنین اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/17
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه دامغان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه دامغان اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/17
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه هنر اصفهان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه هنر اصفهان اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/17
زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 97
زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 97 دانشگاه آزاد و سراسری ، نیمه اول شهریور ماه اعلام شده است . ... [بیشتر...]

1397/03/17
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه گیلان نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه گیلان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/03/17
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شیراز نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه صنعتی شیراز از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/03/13
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه صنعت نفت 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه صنعت نفت اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/12
جزئیات مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز مصاحبه‌ دکتری دانشگاه آزاد 97 از 16 تیر خبر داد . ... [بیشتر...]

1397/03/12
زمان مصاحبه دکتری پژوهشکده علوم شناختی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف پژوهشکده علوم شناختی اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/12
زمان مصاحبه دکتری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/12
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه هرمزگان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه هرمزگان اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/12
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه قرآن و حدیث 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دانشگاه قرآن و حدیث اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/12
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/03/12
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشکده اصول الدین نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشکده اصول الدین از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/03/12
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دانشگاه پیام نور اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/12
شهریه نوبت دوم دکتری دانشگاه محقق اردبیلی 97
دانشگاه محقق اردبیلی اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/03/10
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه ادیان و مذاهب اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/10
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/03/10
زمان اعلام نتایج آزمون اختصاصی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب 97
دانشگاه ادیان و مذاهب ، زمان اعلام نتایج آزمون اختصاصی دکتری این دانشگاه را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/03/10
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه حکیم سبزواری 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/10
زمان مصاحبه دکتری پژوهشگاه مواد و انرژی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف پژوهشگاه مواد و انرژی اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/10
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه تبریز 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه تبریز اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/09
شیوه جدید مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
دکتر فرهاد رهبر شیوه جدید مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 را توضیح داد . ... [بیشتر...]

1397/03/09
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه باقرالعلوم 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه باقرالعلوم اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/09
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه گلستان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه گلستان اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/09
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه خلیج فارس بوشهر 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه خلیج فارس بوشهر اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/09
اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه اراک 97
نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه اراک 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/09
کاهش ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه آزاد
معاون آموزشی وزارت علوم از کاهش 11 هزار نفری پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه آزاد خبر داد . ... [بیشتر...]

1397/03/09
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه یاسوج نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه یاسوج از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/03/08
زمان مصاحبه دکتری موسسه پژوهشی صنایع غذایی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف موسسه پژوهشی صنایع غذایی اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/08
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه رازی کرمانشاه اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/08
شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه امیرکبیر 97
دانشگاه امیرکبیر اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/03/07
تغییر زمان مصاحبه دکتری پژوهشگاه مهندسی ژنتیک 97
زمان مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف پژوهشگاه مهندسی ژنتیک تغییر کرد . ... [بیشتر...]

1397/03/07
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه ملایر 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه ملایر اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/07
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه گنبدکاووس 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه گنبدکاووس اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/07
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه گیلان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه گیلان اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/06
اطلاعیه سوم دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجو از طریق آزمون دکتری 97
دانشگاه تهران در اطلاعیه سوم خود ، زمان ثبت نام مرحله دوم ارزیابی پذیرش دانشجوی دکتری 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/03/06
زمان مصاحبه دکتری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/06
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه تربیت مدرس 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/06
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شاهد 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شاهد اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/06
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/06
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه ولی عصر رفسنجان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه ولی عصر رفسنجان اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/06
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه کاشان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه کاشان اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/06
آمار نهایی انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
رئیس مرکز سنجش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی گزارش نهایی متقاضیان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد در سال 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/03/06
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه ارومیه 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه ارومیه اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/06
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/06
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شیراز 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شیراز اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه محقق اردبیلی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه محقق اردبیلی اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه زابل 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه زابل اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی سهند 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه صنعتی سهند اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه کردستان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه کردستان اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شهید مدنی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شهید مدنی اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه امام خمینی قزوین 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه امام خمینی قزوین اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه علم و صنعت 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه علم و صنعت اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه علامه طباطبائی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
شهریه نوبت دوم دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 97
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه مذاهب اسلامی نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه مذاهب اسلامی از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه فردوسی مشهد 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه سیستان و بلوچستان اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه سیستان و بلوچستان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه خواجه نصیر 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه خواجه نصیر اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/02
زمان مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه الزهرا 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری بدون آزمون 97 دوره های مختلف دانشگاه الزهرا اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/02
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه خوارزمی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه خوارزمی اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/02
تغییر در زمانبندی مصاحبه دکتری 97 دانشگاه هنر تهران
اطلاعیه برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه هنر تهران 97 منتشر شد . ... [بیشتر...]

1397/03/02
اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس 97
نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/01
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی شریف 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه صنعتی شریف اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/01
شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه صنعتی شیراز 97
دانشگاه صنعتی شیراز اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/03/01
ثبت نام دکتری بدون آزمون پژوهشگاه مواد و انرژی نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه پژوهشگاه مواد و انرژی از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/03/01
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه ملایر نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه ملایر از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/31
شرایط شرکت در مصاحبه دکتری سراسری 97
داوطلبانی که دارای شرایط شرکت در مصاحبه دکتری سراسری 97 هستند می توانند جهت شرکت در جلسه مصاحبه حاضر شوند . ... [بیشتر...]

1397/02/31
مدارک مصاحبه دکتری سراسری 97
داوطلبانی که اسامی آن ها در ردیف پذیرفته شدگان دعوت به مصاحبه دکتری سراسری 97 می باشد ، باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ، جهت شرکت در جلسه مصاحبه حاضر شوند . ... [بیشتر...]

1397/02/31
زمان مصاحبه دکتری سراسری 97
داوطلبانی که اسامی آن ها در ردیف پذیرفته شدگان دعوت به مصاحبه دکتری سراسری 97 می باشد ، باید مطابق برنامه زمانی هر دانشگاه جهت شرکت در جلسه مصاحبه حاضر شوند . ... [بیشتر...]

1397/02/31
جزئیات دعوت به مصاحبه دکتری سراسری 97
سازمان سنجش نتایج انتخاب رشته دکتری سراسری 97 را در سایت سنجش منتشر و زمان برگزاری و مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/31
اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه امیرکبیر 97
نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/02/30
زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 97
نتایج انتخاب رشته دکتری سراسری 97 ، عصر روز دوشنبه مورخ 31 اردیبهشت از طریق سایت سنجش به نشانی sanjesh.org منتشر می شود . ... [بیشتر...]

1397/02/30
تمدید مهلت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
مهلت انتخاب رشته‌ دکتری دانشگاه آزاد 97 تا ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 2 خرداد ماه تمدید شد . ... [بیشتر...]

1397/02/30
شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه بیرجند 97
دانشگاه بیرجند اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/30
اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه امام خمینی قزوین 97
نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/02/30
محدودیت ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
ظرفیت پذیرش در دوره های دکتری در دانشگاه علامه طباطبایی از سال 92 محدود شده است .   ... [بیشتر...]

1397/02/30
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه ارومیه نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه ارومیه از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/29
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه بیرجند نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه بیرجند از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/29
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شهید باهنر کرمان اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/02/29
شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه باهنر کرمان 97
دانشگاه باهنر کرمان اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/29
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه اصفهان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه اصفهان اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/02/29
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه اصفهان نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه اصفهان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/29
شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه اصفهان 97
دانشگاه اصفهان اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/29
شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه قم 97
دانشگاه قم اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/28
زمان ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اطلاعیه ای برای زمان ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/28
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه صنعتی مالک اشتر از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/25
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی سهند نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه صنعتی سهند از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/24
شهریه دکتری دانشگاه شمال 97
دانشگاه شمال اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/24
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه محقق اردبیلی نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه محقق اردبیلی از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/24
شرایط تحصیل رایگان دکتری در رشته فلسفه دانشگاه مفید 97
دانشگاه مفید شرایط تحصیل رایگان در دوره دکتری تخصصی سال 1397 این دانشگاه در رشته فلسفه را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/24
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه مفید نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه مفید از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/23
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه زنجان نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه زنجان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/23
زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
متقاضیان مجاز به انتخاب رشته می توانند فرم انتخاب رشته کنکور دکتری دانشگاه آزاد 97 را از روز چهارشنبه 26 تا روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه تکمیل نمایند . ... [بیشتر...]

1397/02/23
اصلاح نحوه برگزاری آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد
 دکتر علیرضا رهایی با ابلاغ بخشنامه ای به روسای واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ، دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی آموزشی پژوهشی را ... [بیشتر...]

1397/02/22
اطلاعیه دوم دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجو از طریق آزمون دکتری 97
دانشگاه تهران در اطلاعیه دوم خود ، مواد و ضرایب دروس امتحانی آزمون کتبی مرحله دوم پذیرش دانشجوی دکتری 97 در برخی رشته ها را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/22
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/19
تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه علم و صنعت نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه علم و صنعت مهلت ثبت نام بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 را تمدید کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/18
کاهش ظرفیت پذیرش دکتری پیام نور و دانشگاه آزاد
معاون آموزشی وزیر علوم از کاهش ظرفیت پذیرش دکتری پیام نور و دانشگاه آزاد خبر داد . ... [بیشتر...]

1397/02/18
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه لرستان نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه لرستان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/17
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه تبریز نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه تبریز از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/17
تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه صنعتی اصفهان مهلت ثبت نام بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 را تمدید کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/17
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه سلمان فارسی کازرون نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه سلمان فارسی کازرون از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/16
زمان اعلام نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری 97
مشاور عالی سازمان سنجش زمان اعلام نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری 97 را اواخر اردیبهشت ماه اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/02/16
تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه امیرکبیر نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه امیرکبیر مهلت ثبت نام بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 را تمدید کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/16
تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه شیراز نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه شیراز مهلت ثبت نام بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 را تمدید کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/16
تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه کاشان نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه کاشان مهلت ثبت نام بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 را تمدید کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/16
تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه فردوسی مشهد نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه فردوسی مشهد مهلت ثبت نام بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 را تمدید کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/15
تسهیلات برای جذب دانشجوی دکتری در سال 97
تسهیلات پیشنهای دانشگاه ­ها برای جذب دانشجوی دکتری در سال تحصیلی 97 -98 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/02/15
کسب مجوز برگزاری دوره دکتری مستقیم از کارشناسی در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌ پایه زنجان 97
دانشگاه علوم پایه زنجان موفق به کسب مجوز برگزاری دوره دکتری مستقیم از کارشناسی در رشته های علوم پایه شد .  ... [بیشتر...]

1397/02/15
جزئیات سهمیه مربیان دکتری دانشگاه آزاد 97
جزئیات دقیق نحوه استفاده از سهمیه مربیان دکتری دانشگاه آزاد در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/02/14
شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه سمنان 97
دانشگاه سمنان اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/14
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه دامغان نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه دامغان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/13
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه حکیم سبزواری نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه حکیم سبزواری از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/13
شهریه پردیس خودگردان دکتری دانشگاه علامه طباطبائی 97
دانشگاه علامه طباطبائی اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/13
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه شهید بهشتی از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/13
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه ایلام نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه ایلام از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/13
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/12
ثبت نام دکتری بدون آزمون پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/11
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه گنبد کاووس نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه گنبد کاووس از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/11
آمار شرکت کنندگان در انتخاب رشته دکتری 97
بر اساس آمار اولیه بیش از 124 هزار داوطلب مجاز فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کردند همچنین ظرفیت پذیرش دکتری امسال 13 هزار و 600 نفر اعلام شده که نسبت به سال گذشته با کاهش ظرفیت... [بیشتر...]

1397/02/11
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/09
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه زابل نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه زابل از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/09
زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
با توجه به پایان مهلت انتخاب رشته دکتری سراسری 97 در ۱۰ اردیبهشت ، هنوز دانشگاه آزاد دفترچه انتخاب رشته دکتری خود را منتشر نکرده است . ... [بیشتر...]

1397/02/09
انتشار اصلاحیات دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری 97
اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش کشور در رابطه با اصلاحات دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 و فهرست رشته محل های جدید مقطع دکتری تخصصی سال 97 منتشر شد . ... [بیشتر...]

1397/02/09
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه تهران از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/08
تمدید مهلت انتخاب رشته دکتری سراسری 97
فرصت انتخاب رشته‌ آزمون دکتری سال 97 تا ساعت 24 روز دوشنبه 10 اردیبهشت تمدید شد و اصلاحات دفترچه انتخاب رشته دکتری امروز منتشر می شود . ... [بیشتر...]

1397/02/08
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه شهرکرد نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه شهرکرد از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/08
شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه کاشان 97
دانشگاه کاشان اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/07
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه شاهد نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه شاهد از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/06
حداقل نمره آزمون زبان دکتری دانشگاه آزاد
حداقل نمره قبولی آزمون زبان دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد .   ... [بیشتر...]

1397/02/06
عدم برگزاری مرحله تکمیل ظرفیت دکتری از سال 97
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی از ﺳﺎل 1397 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ برگزار نمی شود . ... [بیشتر...]

1397/02/04
زمان تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری 97
داوطلبانی که حدنصاب نمره علمی را برای شرکت در مصاحبه دکتری 97 را کسب کرده اند باید از 7 تا 16 خرداد ماه ، فرم صلاحیت عمومی دکتری 97 را تکمیل نمایند .  ... [بیشتر...]

1397/02/02
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه خوارزمی از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/02
اطلاعیه دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجو از طریق آزمون دکتری 97
دانشگاه تهران طی اطلاعیه ای ، زمان تقریبی مصاحبه دکتری در این دانشگاه را اعلام و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی این دانشگاه را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/02/02
جزئیات سهمیه ایثارگران ، رزمندگان و مربیان در انتخاب رشته دکتری 97
جزئیات سهمیه های ایثارگران ، رزمندگان و مربیان در دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/02/01
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه کاشان نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه کاشان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/01
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه قرآن و حدیث نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه قرآن و حدیث از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/01
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه شیراز نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه شیراز از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/02/01
نحوه دعوت به مصاحبه دکتری سراسری 97
داوطلبانی که در کارنامه آزمون دکتری ، مجاز به انتخاب رشته دکتری 97 شدند ، در صورت کسب حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری آن دانشگاه ، برای مصاحبه دعوت می شوند . ... [بیشتر...]

1397/01/31
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه تفرش نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه تفرش از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/01/29
تعداد انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
پذیرفته شدگان اولیه که مجاز به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد شدند ، امکان انتخاب 40 رشته محل را دارند . ... [بیشتر...]

1397/01/28
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی کرمانشاه نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه رازی کرمانشاه از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/01/27
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه گلستان نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه گلستان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/01/27
اطلاعیه انتشار نتایج اولیه آزمون دکتری 97
سازمان سنجش اطلاعیه ای در خصوص کارنامه آزمون دکترا و زمان و نحوه انتخاب رشته دکتری سراسری 97 منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/01/26
زمان انتخاب رشته دکتری 97
متقاضیان مجاز به انتخاب رشته می توانند فرم انتخاب رشته کنکور دکتری 97 سراسری را از دوشنبه 3 اردیبهشت ماه تکمیل نمایند . ... [بیشتر...]

1397/01/26
زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته دکتری 97
دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری 97 دانشگاه های سراسری بعد از ظهر پنجشنبه 30 فروردین ماه منتشر می شود . ... [بیشتر...]

1397/01/25
ممنوعیت ایجاد دوره های جدید دکتری در سال 97
به منظور کنترل کمی و نظارت دوره های دکتری ، شورای گسترش آموزش عالی مقرر کرد ، ایجاد رشته محل های جدید در مقطع دکتری تخصصی برای تمام زیر نظام های آموزش عالی ، اعم از دولتی و غی... [بیشتر...]

1397/01/23
تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکتری اختصاصی دانشگاه ادیان و مذاهب نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه ادیان و مذاهب مهلت ثبت نام آزمون اختصاصی در مقطع دکتری برای سال 97 را تمدید کرد . ... [بیشتر...]

1397/01/23
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه هنر اسلامی تبریز از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/01/22
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه علم و صنعت ایران از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد .   ... [بیشتر...]

1397/01/22
تغییر شرایط شرکت در آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد 97
دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد از سال 97 به بعد می توانند در آزمون جامع شرکت کرده و پس از آن در آزمون زبان شرکت کنند . ... [بیشتر...]

1397/01/20
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97
مشاور عالی سازمان سنجش زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 را 27 فروردین ماه اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/01/19
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/01/19
تغییر زمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد
معاون آموزشی دانشگاه آزاد از تغییر در زمان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری از اردیبهشت و آذر ماه به تیر ماه 97 خبر داد . ... [بیشتر...]

1397/01/17
ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه آزاد سال 97
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی ظرفیت پذیرش دکتری در این دانشگاه را حدود 9800 نفر در سال 97 اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/01/16
پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی از سال 97
طبق برنامه ریزی ها و سیاست های جدید ، ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد 97 صرفا بر اساس سوابق تحصیلی امکان پذیر است . ... [بیشتر...]

1397/01/16
تغییرات شیوه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات شیوه جدید برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/01/15
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه خلیج فارس نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه خلیج فارس از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/01/15
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه الزهرا نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه الزهرا از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/01/14
زمان تقریبی اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97
مشاور عالی سازمان سنجش زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 و انتشار کارنامه کنکور دکتری سال 97 ، هفته آخر فروردین ماه اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/01/13
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه میبد نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه میبد از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/01/13
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه سمنان نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه سمنان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/01/07
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1397/01/05
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه هرمزگان نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه هرمزگان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1396/12/28
برنامه زمانی برگزاری آزمون تولیمو 97
سازمان سنجش طی اطلاعیه ای جدول زمانبندی برگزاری آزمون زبان تولیمو در سال 97 را منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1396/12/28
تمدید مهلت ثبت نام وام ویژه دکتری 97
مهلت ثبت نام وام ویژه دکتری تا 15 اردیبهشت 97 تمدید شد . ... [بیشتر...]

1396/12/27
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شریف نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه صنعتی شریف از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1396/12/26
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه هنر اصفهان نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
دانشگاه هنر اصفهان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

1396/12/21
زمان احتمالی مصاحبه دکتری 97 دانشگاه صنعتی شریف
اطلاعیه مقدماتی زمان برگزاری مصاحبه دکتری 1397 دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد . ... [بیشتر...]

1396/12/19
افزایش فرصت مطالعاتی دکتری دانشگاه تهران در سال 97
طبق گفته رئیس دانشگاه تهران ، در سال 97 ،  400 نفر از دانشجویان دوره دکتری به فرصت مطالعاتی اعزام می‌ شوند . ... [بیشتر...]