مطالب مربوط به برچسب: "آخرین رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت"

مطالب تحصیلی
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت دولتی روزانه کنکور تجربی 1396/03/29
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت دولتی روزانه کنکور تجربی
در این مقاله می توانید رتبه ، درصد و کارنامه آخرین قبولی های کنکور 95 در رشته فناوری اطلاعات سلامت کنکور 95 - 96 را مطالعه کنید ... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی

وبلاگ هیوا
1397/04/21
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی همدان 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی علوم پزشکی همدان در دوره روزانه سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/04/17
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی مشهد 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی علوم پزشکی مشهد در دوره روزانه سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/04/16
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی شیراز 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی علوم پزشکی شیراز در دوره روزانه سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/04/09
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی ارومیه 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی علوم پزشکی ارومیه در دوره روزانه سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/04/05
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی اردبیل 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی علوم پزشکی اردبیل در دوره روزانه سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/03/23
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی علوم پزشکی تهران در دوره روزانه سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]استودیو هیوا

Top