مطالب مربوط به برچسب: "پایه دوازدهم"

مطالب تحصیلی
نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان همدان 1398/02/19
نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان همدان
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم استان همدان برای دانلود رایگان&n... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان کردستان 1398/02/19
نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان کردستان
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم استان کردستان برای دانلود رایگان... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی حسابان 2 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان البرز 1398/02/19
نمونه سوال شبه امتحان نهایی حسابان 2 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان البرز
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی حسابان 2 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم استان البرز برای دانلود رایگان قرار داده ش... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی هندسه 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان کردستان 1398/02/19
نمونه سوال شبه امتحان نهایی هندسه 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان کردستان
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی هندسه 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم استان کردستان برای دانلود رایگان&... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان فارس 1398/02/19
نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان فارس
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم استان فارسبرای دانلود رایگان قرار داده شده است .... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان البرز 1398/02/19
نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان البرز
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم استان البرز برای دانلود رایگان قرار داده شد... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان همدان 1398/02/19
نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان همدان
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم استان همدان برای دانلود رایگان قرار داده شد... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان ایلام 1398/02/19
نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان ایلام
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی ریاضی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم استان ایلام برای دانلود رایگان قرار داده شد... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی زیست شناسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان مرکزی 1398/02/18
نمونه سوال شبه امتحان نهایی زیست شناسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان مرکزی
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی زیست شناسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم استان مرکزی برای دانلود رایگان قرار دا... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی زیست شناسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان خوزستان 1398/02/18
نمونه سوال شبه امتحان نهایی زیست شناسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان خوزستان
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی زیست شناسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم استان خوزستان برای دانلود رایگان قرار ... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی زیست شناسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان ایلام 1398/02/18
نمونه سوال شبه امتحان نهایی زیست شناسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان ایلام
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی زیست شناسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم استان ایلام برای دانلود رایگان قرار داده شد... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی زیست شناسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان همدان 1398/02/18
نمونه سوال شبه امتحان نهایی زیست شناسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان همدان
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی زیست شناسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم استان همدان برای دانلود رایگان قرار داده شد... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم خرداد ماه 98 استان قم 1398/02/18
نمونه سوال شبه امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم خرداد ماه 98 استان قم
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم 98 استان قم برای دان... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98  قطب 5 کشور 1398/02/18
نمونه سوال شبه امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 قطب 5 کشور
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم 98 قطب 5 کشور برای دانلود رایگان&nbs... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان قم 1398/02/18
نمونه سوال شبه امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان قم
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم 98 استان قم برای دانلود رایگان&... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان قم 1398/02/18
نمونه سوال شبه امتحان نهایی هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان قم
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم 98 استان قم برای دانلود رایگان قر... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان مرکزی 1398/02/18
نمونه سوال شبه امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان مرکزی
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم استان مرکزی برای دانلود رایگان قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان کردستان 1398/02/18
نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان کردستان
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم 98 استان کردستان برای د... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان قم 1398/02/18
نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان قم
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم 98 استان قم برای دانلود... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان ایلام 1398/02/18
نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان ایلام
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم 98 استان ایلام برای دان... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان کردستان 1398/02/18
نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان کردستان
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم 98 استان کردستان برای دا... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان قم 1398/02/18
نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان قم
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم 98 استان قم برای دانلود رایگا... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان ایلام 1398/02/18
نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان ایلام
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم 98 استان ایلام برای دانلود رایگان ... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان خوزستان 1398/02/17
نمونه سوال شبه امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان خوزستان
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم 98 استان خوزستان برای دانلود رایگان قرار دا... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان ایلام 1398/02/17
نمونه سوال شبه امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان ایلام
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم 98 استان ایلام برای دانلود رایگان قرار داده... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان البرز 1398/02/17
نمونه سوال شبه امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان البرز
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم استان البرز برای دانلود رایگان قرار داده شده... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان خوزستان 1398/02/17
نمونه سوال شبه امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان خوزستان
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی شیمی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم استان خوزستان برای دانلود رایگان قرار داده ش... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 منطقه 4 تهران 1398/02/17
نمونه سوال شبه امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 منطقه 4 تهران
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم 98 استان منطقه 4 تهران برای دانلود رایگان قرار ... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد 98 ماه منطقه 4 تهران 1398/02/16
نمونه سوال شبه امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد 98 ماه منطقه 4 تهران
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم منطقه 4 تهران برای دانلود رایگان قرار داده شد... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی دین و زندگی 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 قم 1398/02/16
نمونه سوال شبه امتحان نهایی دین و زندگی 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 قم
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی دین و زندگی 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم قم برای دانلود رایگان قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی جامعه شناسی پایه دوازدهم انسانی 1398/02/15
بارم بندی امتحان نهایی جامعه شناسی پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس جامعه شناسی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی 1398/02/15
بارم بندی امتحان نهایی علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس علوم و فنون ادبی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی جغرافیا پایه دوازدهم انسانی 1398/02/15
بارم بندی امتحان نهایی جغرافیا پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس جغرافیا پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبح... [بیشتر...]

نمونه سوال شبه امتحان نهایی فارسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان قم 1398/02/15
نمونه سوال شبه امتحان نهایی فارسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان قم
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی فارسی 3 پایه دوازدهم رشته تجربی نوبت دوم استان قم برای دانلود رایگان قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی فلسفه پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی فلسفه پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس فلسفه پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی ریاضی و آمار پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی ریاضی و آمار پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس ریاضی و آمار پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره ه... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس سلامت و بهداشت پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس دین و زندگی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس نگارش پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس زبان انگلیسی 3 پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی عربی زبان قرآن پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی عربی زبان قرآن پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس عربی ، زبان قرآن پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نم... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم انسانی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم انسانی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس فارسی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس ریاضیات گسسته پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره ... [بیشتر...]

نمونه سوالات امتحان ریاضیات گسسته پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک با پاسخ تشریحی 1398/02/14
نمونه سوالات امتحان ریاضیات گسسته پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک با پاسخ تشریحی
در این مقاله نمونه سوالات امتحان ریاضیات گسسته 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت اول دی ماه و نوبت دوم خرداد ماه به همراه پاسخ ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی حسابان پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی حسابان پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس حسابان پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث در&n... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس هندسه پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی فیزیک پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس فیزیک پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی شیمی پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی شیمی پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس شیمی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث د... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس سلامت و بهداشت پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس هویت اجتماعی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره ه... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس زبان انگلیسی 3 پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس فارسی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی عربی زبان قرآن پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی عربی زبان قرآن پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس عربی ، زبان قرآن پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نم... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس نگارش پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس دین و زندگی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس زیست شناسی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی شیمی پایه دوازدهم تجربی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی شیمی پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس شیمی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث د... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک پایه دوازدهم تجربی 1398/02/10
بارم بندی امتحان نهایی فیزیک پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس فیزیک پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم تجربی 1398/02/10
بارم بندی امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس ریاضی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم تجربی 1398/02/10
بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس سلامت و بهداشت پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی پایه دوازدهم تجربی 1398/02/10
بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس هویت اجتماعی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره ه... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم تجربی 1398/02/10
بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس زبان انگلیسی 3 پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم تجربی 1398/02/10
بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس نگارش پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم تجربی 1398/02/10
بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس فارسی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث در&nb... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی عربی زبان قرآن پایه دوازدهم تجربی 1398/02/09
بارم بندی امتحان نهایی عربی زبان قرآن پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس عربی ، زبان قرآن پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نم... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم تجربی 1398/02/07
بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم تجربی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس دین و زندگی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث در امتحانات نهایی دی و خرداد را به همراه حذف... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی

وبلاگ هیوا


استودیو هیوا

Top