مطالب مربوط به برچسب: "ریاضی فیزیک"

مطالب تحصیلی
نمونه سوال شبه امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان ایلام 1398/02/17
نمونه سوال شبه امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی نوبت دوم خرداد ماه 98 استان ایلام
در این مقاله نمونه سوال شبه امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم 98 استان ایلام برای دانلود رایگان قرا... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/14
بارم بندی امتحان نهایی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس ریاضیات گسسته پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره ... [بیشتر...]

نمونه سوالات امتحان ریاضیات گسسته پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک با پاسخ تشریحی 1398/02/14
نمونه سوالات امتحان ریاضیات گسسته پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک با پاسخ تشریحی
در این مقاله نمونه سوالات امتحان ریاضیات گسسته 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت اول دی ماه و نوبت دوم خرداد ماه به همراه پاسخ ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی حسابان پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی حسابان پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس حسابان پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث در&n... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس هندسه پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی فیزیک پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس فیزیک پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی شیمی پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی شیمی پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس شیمی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث د... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس سلامت و بهداشت پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/12
بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس هویت اجتماعی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره ه... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس زبان انگلیسی 3 پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس فارسی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی عربی زبان قرآن پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی عربی زبان قرآن پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس عربی ، زبان قرآن پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نم... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی نگارش پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس نگارش پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر مبحث ... [بیشتر...]

بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم ریاضی 1398/02/11
بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم ریاضی
در این مقاله به بررسی بارم بندی درس دین و زندگی پرداخته و علاوه بر نحوه ارزشیابی این درس در طول ترم و میان ترم ، ارزش نمره هر... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی

وبلاگ هیوا


استودیو هیوا

Top