مطالب مربوط به برچسب: "آزمون دکتری"

مطالب تحصیلی
آزمون دکتری وزارت بهداشت 1398/09/16
آزمون دکتری وزارت بهداشت
آزمون دکتری وزارت بهداشت توسط مرکز سنجش پزشکی برگزار می شود و شامل مراحل ثبت نام ، انتخاب رشته ، مصاحبه علمی و اعلام اسامی پذیرفته شدگان در هر مرحله می باشد . علاقه مندان به ت... [بیشتر...]

ثبت نام دکتری بدون آزمون 99 1398/09/10
ثبت نام دکتری بدون آزمون 99
وزارت علوم برای داوطلبانی که دارای سوابق تحصیلی درخشان بوده و جز نفرات برتر کارشناسی ارشد هستند امکان ثبت نام دکتری بدون آزمون در سال 99 را فراهم می کند . متقاضیان می توانند د... [بیشتر...]

دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت 1398/09/09
دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت
هر سال مرکز سنجش پزشکی دو دفترچه دکتری که یکی از آن ها دفترچه ثبت نام و دیگری دفترچه انتخاب رشته می باشد را برای برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت منتشر می کند . این 2 دفترچه ب... [بیشتر...]

زمان اعلام نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/09/06
زمان اعلام نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد 99
وضعیت قبولی یا عدم قبولی داوطلبان حاضر در جلسه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، همزمان با اعلام نتایج نهایی دکتری این دانشگاه در سال 99 مشخص می شود . متقاضیان برای مشاهده جواب باید... [بیشتر...]

اعلام نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/09/05
اعلام نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد 99
نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد 99 به صورت اینترنتی و پس از ارسال نمرات داوطلبان حاضر در جلسات مصاحبه دکتری این دانشگاه توسط مرکز سنجش پزشکی به سازمان سنجش ، اعلام خو... [بیشتر...]

زمان ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 99 1398/09/03
زمان ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 99
مرکز سنجش پزشکی مجری برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت برای تمامی متقاضیان دانشگاه های سراسری و آزاد به صورت یکپارچه می باشد و زمان ثبت نام آزمون دکتری علوم پزشکی 99 را از طریق... [بیشتر...]

ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 99 1398/09/03
ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه های سراسری و آزاد در رشته های علوم پزشکی می بایست در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط این آزمون ، علاقه مندی خود را از طریق سایت مرکز سنجش پزش... [بیشتر...]

زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت 99 1398/08/29
زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت 99
متقاضیان شرکت در آزمون دکتری وزارت بهداشت 99 با مطالعه منابع مناسب رشته امتحانی آمادگی لازم را برای حضور در جلسه کنکور کسب می کنند داوطلبان می توانند تا زمان برگزاری آزمون دکت... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/29
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/29
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته پژوهش هنر سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوانند ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/29
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته شهرسازی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوانند سر... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری معماری دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/29
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری معماری دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته معماری سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوانند سر ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/29
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی شیمی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوانن... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/29
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/29
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/29
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی صنایع سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوان... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی عمران مدیریت منابع آب دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/29
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی عمران مدیریت منابع آب دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران مدیریت منابع آب سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته م... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/29
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته ریاضی کاربردی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوا... [بیشتر...]

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 99 1398/08/28
زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 99
پس از بررسی نمرات مصاحبه و نمرات آزمون کتبی داوطلبان کنکور دکتری توسط سازمان سنجش ، وضعیت قبولی یا عدم قبولی آن ها در زمان اعلام نتایج نهایی دکتری 99 مشخص می شود . متقاضیان بر... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی عمران راه و ترابری دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی عمران راه و ترابری دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران راه و ترابری سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی عمران زلزله دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی عمران زلزله دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران زلزله سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی عمران سازه سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی برق قدرت سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بت... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مهندسی برق الکترونیک سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری میکروبیولوژی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری میکروبیولوژی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته میکروبیولوژی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوان... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری شیمی پلیمر دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری شیمی پلیمر دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته شیمی پلیمر سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوانند... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته شیمی تجزیه سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوانند... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته حسابداری سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوانند س... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مالی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مالی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مالی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوانند سر جل... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوان... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوان... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته م... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته حقوق خصوصی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوانند... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته حقوق بین الملل عمومی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته حقوق جزا و جرم شناسی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته حقوق عمومی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوانند... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته روانشناسی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوانند ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مشاوره سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوانند سر ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدر... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته روانشناسی تربیتی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا ب... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت آموزشی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوا... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته علوم اقتصادی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوان... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری فلسفه دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/28
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری فلسفه دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته فلسفه سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا بتوانند سر ج... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب ک... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم و مهندسی باغبانی 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم و مهندسی باغبانی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم و مهندسی باغبانی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم و مهندسی محیط زیست 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم و مهندسی محیط زیست 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم و مهندسی محیط زیست برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنن... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری آموزش زبان انگلیسی 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری آموزش زبان انگلیسی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری زبان شناسی 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری زبان شناسی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته زبان شناسی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری معماری 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری معماری 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته معماری برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند سر ج... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری شهرسازی 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری شهرسازی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته شهرسازی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند سر ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری پژوهش هنر 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری پژوهش هنر 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته پژوهش هنر برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند س... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری ریاضی محض 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری ریاضی محض 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته ریاضی محض برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند س... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری ژنتیک مولکولی 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری ژنتیک مولکولی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته ژنتیک مولکولی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوان... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری شیمی آلی 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری شیمی آلی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته شیمی آلی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند سر... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری شیمی پلیمر 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری شیمی پلیمر 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته شیمی پلیمر برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری شیمی تجزیه 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری شیمی تجزیه 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته شیمی تجزیه برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری فیزیک 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری فیزیک 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته فیزیک برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند سر جل... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری میکروبیولوژی 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری میکروبیولوژی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته میکروبیولوژی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانن... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری ریاضی کاربردی 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری ریاضی کاربردی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته ریاضی کاربردی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوان... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون... [بیشتر...]

اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 99 1398/08/27
اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 99
سازمان سنجش نتایج نهایی آزمون دکتری 99 را به صورت یکپارچه از طریق سایت خود به نشانی sanjesh.org برای تمامی متقاضیان دانشگاه های سراسری و آزاد اعلام می کند . هر داوطلب جهت مشاه... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی شیمی 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی شیمی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مهندسی شیمی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی برق قدرت 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی برق قدرت 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مهندسی برق قدرت برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتو... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی برق الکترونیک 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی برق الکترونیک 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مهندسی برق الکترونیک برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند ت... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی عمران سازه 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی عمران سازه 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مهندسی عمران سازه برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا ب... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی عمران زلزله 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی عمران زلزله 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مهندسی عمران زلزله برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی صنایع 98 - 99 1398/08/27
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مهندسی صنایع 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مهندسی صنایع برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانن... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری روانشناسی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری روانشناسی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته روانشناسی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند س... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری زبان و ادبیات فارسی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری زبان و ادبیات فارسی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق خصوصی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق خصوصی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته حقوق خصوصی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت بازرگانی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت بازرگانی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مدیریت بازرگانی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتو... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت دولتی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت دولتی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانن... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری کارآفرینی آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری کارآفرینی آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته کارآفرینی آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آز... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق عمومی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق عمومی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته حقوق عمومی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کس... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری فیزیولوژی ورزشی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری فیزیولوژی ورزشی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتو... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنن... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت صنعتی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت صنعتی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مدیریت صنعتی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانن... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کت... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری روانشناسی تربیتی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری روانشناسی تربیتی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته روانشناسی تربیتی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بت... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانن... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری فلسفه و کلام اسلامی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری فلسفه و کلام اسلامی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مالی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مالی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مالی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند سر جلس... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت آموزشی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت آموزشی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مدیریت آموزشی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوان... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری گردشگری 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری گردشگری 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته گردشگری برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند سر ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اجتماعی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اجتماعی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم اجتماعی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانن... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت ورزشی آسیب شناسی ورزشی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت ورزشی آسیب شناسی ورزشی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مدیریت ورزشی آسیب شناسی ورزشی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی ک... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت ورزشی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مدیریت ورزشی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مدیریت ورزشی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانن... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری محیط زیست 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری محیط زیست 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته محیط زیست برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند س... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مشاوره 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری مشاوره 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته مشاوره برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند سر ج... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم قرآن و حدیث 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم قرآن و حدیث 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بت... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند ت... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق بین الملل عمومی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حقوق بین الملل عمومی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند ت... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حسابداری 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری حسابداری 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته حسابداری برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند سر... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته تاریخ بعد از اسلام برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری برنامه ریزی درسی 98 - 99 1398/08/26
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری برنامه ریزی درسی 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته برنامه ریزی درسی برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بت... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/19
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد رشته آموزش زبان انگلیسی سال 99 می بایست تراز آزمون کتبیشان برابر یا بیشتر از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه هر کدرشته محل باشد تا... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری ادیان و عرفان 98 - 99 1398/08/19
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری ادیان و عرفان 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته ادیان و عرفان برای سال 99 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوان... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری دانشگاه آزاد 98 - 99 1398/08/13
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری دانشگاه آزاد 98 - 99
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد سال 99 می توانند با استفاده از حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری سال گذشته از محدوده شانس دعوت به مصاحبه دکتری این دانشگاه مطلع شوند . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری 98 - 99 1398/08/13
آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری 98 - 99
داوطلبان می توانند قبل و بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور دکتری 99 با استفاده از حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری سال گذشته ، از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند . این ام... [بیشتر...]

زمان ثبت نام آزمون دکتری 1400 1398/08/12
زمان ثبت نام آزمون دکتری 1400
زمان ثبت نام آزمون دکتری 1400 از طرف سازمان سنجش که مجری برگزاری این کنکور به صورت یکپارچه برای تمامی داوطلبان دانشگاه های سراسری و آزاد است به وسیله انتشار اطلاعیه در سایت sa... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون دکتری 1400 1398/08/12
ثبت نام آزمون دکتری 1400
ثبت نام آزمون دکتری 1400 برای تمامی دانشگاه های سراسری و آزاد به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org امکان پذیر می باشد . متقاضیان می توانند پس از مط... [بیشتر...]

اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/08/12
اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد 99
نتایج آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۹ در سه مرحله ی اعلام نتایج اولیه ، اعلام نتایج انتخاب رشته یا دعوت به مصاحبه و اعلام نتایج مصاحبه یا نتایج نهایی برای داوطلبان تحصیل در این دا... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون دکتری 99 1398/08/12
اعلام نتایج آزمون دکتری 99
سازمان سنجش نتایج آزمون دکتری ۹۹ را در سه مرحله برای داوطلبان اعلام می کند که شامل 3 مرحله ی اعلام نتایج اولیه ، اعلام نتایج انتخاب رشته یا دعوت به مصاحبه و اعلام نتایج م... [بیشتر...]

مدارک لازم برای مصاحبه دکتری 99 1398/07/25
مدارک لازم برای مصاحبه دکتری 99
مصاحبه دکتری ، دومین و مهم ترین مرحله آزمون دکتری می باشد که تمامی دانشگاه های برای هر رشته محل به صورت مجزا برگزار می کنند . مدارک لازم برای مصاحبه دکتری سراسری 99 مدارکی هست... [بیشتر...]

هزینه بررسی فرم صلاحیت عمومی دکتری 99 1398/07/25
هزینه بررسی فرم صلاحیت عمومی دکتری 99
لینک پرداخت هزینه و تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی آزمون دکتری ۹۹ از طریق کارنامه انتخاب رشته دکتری در سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org برای داوطلبانی که حدنصاب علمی لازم ب... [بیشتر...]

فرم بررسی صلاحیت عمومی آزمون دکتری 99 1398/07/25
فرم بررسی صلاحیت عمومی آزمون دکتری 99
داوطلبانی که به مصاحبه یک یا چند دانشگاه سراسری دعوت می شوند موظف اند پس از پرداخت هزینه فرم بررسی صلاحیت عمومی آزمون دکتری 99 از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org ، ... [بیشتر...]

زمان مصاحبه دکتری 99 1398/07/20
زمان مصاحبه دکتری 99
داوطلبانی که جز پذیرفته شدگان مرحله انتخاب رشته دکتری 99 هستند برای شرکت در جلسه مصاحبه دکترا دانشگاه های سراسری دعوت به عمل خواهد آمد . این داوطلبان باید مطابق جدول زمانبندی ... [بیشتر...]

مصاحبه دکتری 99 1398/07/20
مصاحبه دکتری 99
داوطلبان بعد از گذر از مرحله آزمون کتبی دکتری 99 و انتخاب رشته دکتری دانشگاه های سراسری و تنها در صورت کسب حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری ، می توانند وارد مرحله دوم این آزمون بزر... [بیشتر...]

زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 99 1398/07/13
زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 99
سازمان سنجش زمان اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری سراسری 99 را از طریق سایت خود (( sanjesh.org )) به اطلاع شرکت کنندگان مرحله انتخاب رشته دکتری سراسری سال 99 خواهد رساند . پذی... [بیشتر...]

اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/07/13
اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد فرم انتخاب رشته دکتری داوطلبان را پس از اتمام مهلت مقرر شده بررسی کرده و نتیجه دعوت به مصاحبه را در سایت خود به نشانی azmoon.org اعلام می کند . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 99 1398/07/13
اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 99
پس از اتمام مهلت انتخاب رشته دکتری سراسری 99 ، سازمان سنجش نتایج این مرحله از آزمون دکتری را تحت عنوان " اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری ۹۹ " روی سایت sanjesh.org منتش... [بیشتر...]

دفترچه دکتری 1398/06/25
دفترچه دکتری
هر ساله شاهد انتشار دو دفترچه دکتری ، یکی دفترچه ثبت نام و دیگری دفترچه انتخاب رشته برای برگزاری این آزمون هستیم . البته دفترچه انتخاب رشته دکتری برای دانشگاه های سراسری ... [بیشتر...]

دانلود دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/06/25
دانلود دفترچه ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 99
سازمان سنجش همزمان با آغاز فرآیند ثبت نام آزمون دکتری سال 99 ، لینک دانلود دفترچه ای مشترک برای تمامی متقاضیان دوره های روزانه ، غیرروزانه و دانشگاه آزاد را در سایت خود به نشا... [بیشتر...]

دانلود دفترچه ثبت نام دکتری 99 1398/06/25
دانلود دفترچه ثبت نام دکتری 99
متقاضیان شرکت در آزمون دکتری 99 می بایست جهت اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی ، سهمیه ها ، تسهیلات و دیگر موارد مورد نیاز برای این آزمون ، دفترچه ثبت نام آزمون دکتری ۹۹ را ... [بیشتر...]

دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/06/24
دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99
داوطلبانی که در آزمون یکپارچه دکتری 99 ثبت نام و شرکت کرده اند و مجاز به انتخاب کدرشته محل های دانشگاه آزاد شدند ، می باست دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد سال ۹۹... [بیشتر...]

دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری 99 1398/06/24
دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری 99
داوطلبانی که در آزمون دکتری 99 شرکت کرده اند و در دوره های روزانه و غیر روزانه دانشگاه های سراسری مجاز به انتخاب رشته شدند ، می بایست دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری سراسری س... [بیشتر...]

کد دسترسی به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 1398/06/24
کد دسترسی به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
داوطلبان به منظور شرکت در مرحله انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد سال 99 باید علاوه بر اطلاعات کارت اعتباری انتخاب رشته و کدملی ، شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد که عددی 7 ر... [بیشتر...]

زمان تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 1398/06/11
زمان تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد
واحد های دانشگاه آزاد که پس از اتمام ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری همچنان دارای ظرفیت های خالی هستند می توانند پس از کسب مجوز از وزارت علوم اقدام به پذیرش دانشجو در ... [بیشتر...]

تکمیل ظرفیت آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98 1398/06/11
تکمیل ظرفیت آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98
دانشگاه ها برای رشته هایی که ظرفیت آن ها تکمیل نشده اعلام به پذیرش دانشجو از طریق برگزاری مرحله تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد می کردند اما از سال 97 به بعد این مرحله طبق مصوب... [بیشتر...]

تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 1398/06/11
تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد تا قبل از سال 97 برای پر شدن ظرفیت های خالی مانده رشته محل های مختلف خود در مقطع دکتری ، اقدام به برگزاری مرحله تکمیل ظرفیت می کرد اما از آن پس با توجه به هفتمین ... [بیشتر...]

دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون دکتری 1398/06/11
دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون دکتری
سازمان سنجش با انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون دکتری در سایت sanjesh.org ، لیست دانشگاه های دارای ظرفیت خالی را منتشر کرده و فرصت دوباره ای در اختیار متقاضیانی قرار می دهد که ... [بیشتر...]

دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری 98 1398/06/11
دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری 98
داوطلبانی که از نتیجه نهایی آزمون دکتری راضی نبوده و یا در هیچ رشته محلی قبول نشدند می توانند پس از فعال شدن لینک دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری ۹۸ از طریق سایت سنجش نسبت به ... [بیشتر...]

زمان تکمیل ظرفیت آزمون دکتری 1398/06/11
زمان تکمیل ظرفیت آزمون دکتری
پس از اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 98 و با وجود اعلام مصوبه وزارت علوم مبنی بر حذف مرحله تکمیل ظرفیت از آزمون دکتری و برگزار نشدن تکمیل ظرفیت در سال 97 ، بسیاری از داوطلبان ب... [بیشتر...]

تکمیل ظرفیت آزمون دکتری 98 1398/06/11
تکمیل ظرفیت آزمون دکتری 98
هر سال تکمیل ظرفیت آزمون دکتری با هدف پر کردن ظرفیت دانشگاه های کشور برگزار می شد اما در سال 97 و با اعلام هفتمین مصوبه شورای سنجش و پذیرش این مرحله به صورت کلی از آزمون ... [بیشتر...]

تکمیل ظرفیت دکتری 1398/06/11
تکمیل ظرفیت دکتری
سازمان سنجش تا قبل از سال 97 با توجه به اعلام نیاز برخی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برای تکمیل ظرفیتشان ، مرحله ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سراسری را از طریق سایت ... [بیشتر...]

تاثیر سهمیه ایثارگران در آزمون دکتری 99 1398/05/27
تاثیر سهمیه ایثارگران در آزمون دکتری 99
یکی از سهمیه های موثر در آزمون دکتری 99 سهمیه ایثارگران می باشد که مطابق دفترچه ثبت نام در تمامی مراحل این آزمون از جمله انتخاب رشته و مصاحبه موثر بوده و داوطلبان مو... [بیشتر...]

تمدید مهلت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/05/27
تمدید مهلت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد احتمالا همانند سال گذشته مهلت انتخاب رشته دکتری این دانشگاه در سال 99 را برای آن دسته از داوطلبانی که نتوانستند در زمان قانونی انتخاب رشته کنند ... [بیشتر...]

تمدید مهلت انتخاب رشته دکتری سراسری 99 1398/05/27
تمدید مهلت انتخاب رشته دکتری سراسری 99
سازمان سنجش ممکن است همانند سال گذشته مهلت انتخاب رشته دکتری سراسری 99 را برای آن دسته از داوطلبانی که نتوانستند در زمان قانونی فرم اینترنتی انتخاب رشته دکتری را تکمیل نمایند ... [بیشتر...]

زمان دریافت کارنامه انتخاب رشته دکتری 99 1398/05/27
زمان دریافت کارنامه انتخاب رشته دکتری 99
آن دسته از داوطلبانی که در مرحله انتخاب رشته دکتری 99 شرکت کرده اند می توانند در زمان مقرر شده از سوی سازمان سنجش جهت مشاهده و دریافت کارنامه انتخاب رشته به سایت sanjesh.org ب... [بیشتر...]

کارنامه انتخاب رشته آزمون دکتری 99 1398/05/27
کارنامه انتخاب رشته آزمون دکتری 99
سازمان سنجش کارنامه انتخاب رشته دکتری سراسری 99 را از طریق سایت sanjesh.org در اختیار داوطلبانی که در مرحله انتخاب رشته دکتری سال ۹۹ شرکت کرده اند ، قرار خواهد داد . مطابق کار... [بیشتر...]

نحوه انتخاب رشته آزمون دکتری 99 1398/05/27
نحوه انتخاب رشته آزمون دکتری 99
انتخاب رشته یکی از مراحل مهم آزمون دکتری 99 است که اهمیت بالای آن سبب می شود تا داوطلبان با اطلاع از نحوه انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری 99 ، در مراحل بعدی دچار مشکل نشوند . ه... [بیشتر...]

فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون دکتری 1398/05/27
فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون دکتری
فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون دکتری هر سال انتهای دفترچه انتخاب رشته این آزمون قرار می گیرد تا داوطلبان قبل از اقدام به تکمیل فرم اینترنتی انتخاب رشته از طریق سایت سازمان سنج... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1398/05/27
ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد
در چند سال گذشته ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد با دانشگاه های سراسری ادغام شده و به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org انجام می شود . کلیه علاقه من... [بیشتر...]

دانلود دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/05/24
دانلود دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99
داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه آزمون دکتری 99 مجاز به انتخاب رشته از بین رشته محل های ارائه شده توسط دانشگاه آزاد می باشند ، به منظور شرکت در مرحله انتخاب رشته دانشگاه آزا... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون دکتری 1398/05/23
ثبت نام آزمون دکتری
علاقه مندان به تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه های کشور می بایست در آزمون دکتری که به صورت یکپارچه توسط سازمان سنجش برگزار می شود ثبت نام و شرکت نمایند . امکان ثبت نام آزمون دکتری... [بیشتر...]

دانلود دفترچه انتخاب رشته دکتری 99 1398/05/23
دانلود دفترچه انتخاب رشته دکتری 99
داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه آزمون دکتری 99 مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه و غیرروزانه شده اند به منظور شرکت در مرحله انتخاب رشته این آزمون می بایست دفترچه انتخا... [بیشتر...]

صفحه اینستاگرام دکتری هیوا 1398/05/22
صفحه اینستاگرام دکتری هیوا
مرکز مشاوره تحصیلی هیوا علاوه بر سایت اینترنتی و کانال تلگرام دکتری تخصصی ، صفحه اینستاگرامی را راه اندازی کرده تا بتواند تمامی متقاضیان شرکت در آزمون دکتری را از رویداد های پ... [بیشتر...]

ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/05/20
ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد همزمان با آغاز فرآیند انتخاب رشته دکتری این دانشگاه در سال 99 امکان حذف یا اضافه کردن و همچنین تغییر در اولویت های انتخابی داوطلبان را فراه... [بیشتر...]

ویرایش انتخاب رشته دکتری 99 1398/05/20
ویرایش انتخاب رشته دکتری 99
تمامی داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه آزمون دکتری 99 مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند بعد از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۹ نسبت به ثبت کد رشته محل های ... [بیشتر...]

هزینه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/05/12
هزینه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد برای بررسی فرم انتخاب رشته داوطلبان دکتری این دانشگاه هزینه ای را تحت عنوان " هزینه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99 " دریافت می کند ... [بیشتر...]

سایت انتخاب رشته دکتری سراسری 99 1398/05/12
سایت انتخاب رشته دکتری سراسری 99
پس از انتشار کارنامه نتایج اولیه آزمون دکتری 99 داوطلبان می بایست رتبه و تراز مندرج در کارنامه خود را بررسی کرده و بر اساس آن فرم انتخاب رشته دکتری سراسری 99 را تکمیل کنند . آ... [بیشتر...]

سایت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/05/12
سایت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99
پس از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 99 داوطلبان می بایست رتبه و تراز مندرج در کارنامه خود را بررسی کرده و فرم انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۹ را به صورت مجزا از فرم انتخاب ر... [بیشتر...]

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/05/12
زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99
آن دسته از داوطلبانی که در آزمون دکتری ۹۹ شرکت کرده اند ، در صورت مجاز به انتخاب رشته شدن برای انتخاب رشته محل های دانشگاه آزاد می توانند در زمان تعیین شده از سوی مرکز سنجش و ... [بیشتر...]

زمان انتخاب رشته دکتری 99 1398/05/12
زمان انتخاب رشته دکتری 99
آن دسته از داوطلبانی که در آزمون دکتری ۹۹ شرکت کرده اند ، در صورت مجاز به انتخاب رشته شدن در دوره های روزانه و غیرروزانه می توانند در زمان تعیین شده از سوی سازمان سنجش نسبت به... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/05/12
انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 99
داوطلبان تحصیل در مقطع دکتری یکی از واحد های دانشگاه آزاد ، پس از اعلام نتایج اولیه این آزمون در سال 99 می توانند کارنامه اولیه خود را از سایت سازمان سنجش مشاهده و دریافت نمود... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری 99 1398/05/12
انتخاب رشته دکتری 99
داوطلبان تحصیل در مقطع دکتری یکی از دانشگاه های سراسری کشور ، پس از اعلام نتایج اولیه این آزمون در سال 99 می توانند در صورت مجاز شدن به انتخاب رشته از میان رشته محل های روزانه... [بیشتر...]

زمان دریافت کارنامه اولیه آزمون دکتری 99 1398/05/02
زمان دریافت کارنامه اولیه آزمون دکتری 99
پس از بررسی پاسخنامه های داوطلبان آزمون دکتری ۹۹ توسط سازمان سنجش ، نتایج اولیه در قالب یک کارنامه تحت عنوان " کارنامه اولیه آزمون دکتری " از طریق سایت sanjesh.org ب... [بیشتر...]

زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 99 1398/05/02
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 99
سازمان سنجش پس از بررسی پاسخنامه های داوطلبان آزمون دکتری ۹۹ ، نتایج اولیه این مرحله را در بازه زمانی مشخصی از طریق سایت خود به نشانی sanjesh.org به اطلاع داوطلبان می رساند . ... [بیشتر...]

کارنامه اولیه آزمون دکتری 99 1398/05/02
کارنامه اولیه آزمون دکتری 99
سازمان سنجش حدودا دو ماه پس از برگزاری آزمون دکتری ۹۹ نتایج این مرحله را در قالب کارنامه بر روی سایت خود به نشانی sanjesh.org منتشر می کند و داوطلبان می توانند از طریق لینک در... [بیشتر...]

اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 99 1398/05/02
اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 99
نتایج اولیه آزمون دکتری سراسری و آزاد سال 99 که از سوی سازمان سنجش در سایت sanjehs.org منتشر می‌ شود حاوی اعلام وضعیت مجاز بودن داوطلب برای انتخاب رشته در دانشگاه‌ ه... [بیشتر...]

زمان برگزاری آزمون دکتری 99 1398/04/30
زمان برگزاری آزمون دکتری 99
متقاضیان شرکت در آزمون دکتری 99 با مطالعه منابع مناسب رشته امتحانی آمادگی لازم را برای حضور در جلسه کنکور کسب می کنند اما به دلیل فاصله کوتاه زمان ثبت نام تا زمان برگزاری آزمو... [بیشتر...]

باجه های رفع نقص آزمون دکتری 1398/04/30
باجه های رفع نقص آزمون دکتری
ثبت نام آزمون دکتری 99 در آذر و زمان برگزاری این آزمون اسفند ماه می باشد و این امکان وجود دارد که اطلاعات برخی از داوطلبان به درستی بر روی کارت ورود به جلسه آن ها ثبت نشده باش... [بیشتر...]

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 99 1398/04/30
زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 99
متقاضیان شرکت در آزمون دکتری 99 می بایست در موعد مقرر نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه این آزمون اقدام نمایند . سازمان سنجش در زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 99 با ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 99 1398/04/30
کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 99
داوطلبان باید در روز برگزاری آزمون دکتری 99 مدارکی را همراه خود داشته باشند که از مهم ترین آن ها می توان به کارت ورود به جلسه اشاره کرد که البته باید تمامی مندرجات روی این کار... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام آزمون دکتری 99 1398/04/23
نحوه ثبت نام آزمون دکتری 99
با شروع ثبت نام آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد به صورت یکپارچه توسط سازمان سنجش ، دفترچه ثبت نام شامل مراحل و نحوه ثبت نام آزمون دکتری 99 در سایت sanjesh.org منتشر شده و در... [بیشتر...]

راهنمای ثبت نام آزمون دکتری 1398/04/23
راهنمای ثبت نام آزمون دکتری
ثبت نام آزمون دکتری برای همه داوطلبان دانشگاه های سراسری و آزاد به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org انجام می شود که آشنایی با تمامی مراحل آن موجب ... [بیشتر...]

دوره مشترک آزمون دکتری 1398/04/12
دوره مشترک آزمون دکتری
دوره مشترک یکی از دوره های پذیرنده دانشجو در مقطع دکتری می باشد که متقاضیان انتخاب این رشته محل ها می بایست در مورد شرایط و جزئیات پذیرش در آن ها اطلاعات کامل داشته باشند تا د... [بیشتر...]

زبان انگلیسی در آزمون دکتری 1398/04/12
زبان انگلیسی در آزمون دکتری
پیشرفت در دنیای علمی مستلزم ارتباط با سایر افراد سرشناس و خبره در سر تا سر جهان می باشد از این رو نمی‌ توان اهمیت زبان انگلیسی که به عنوان یک زبان بین المللی شناخته ... [بیشتر...]

تفاوت دوره آموزشی پژوهشی و پژوهش محور در آزمون دکتری 1398/04/12
تفاوت دوره آموزشی پژوهشی و پژوهش محور در آزمون دکتری
سازمان سنجش در مقطع دکتری به دو شیوه آموزشی پژوهشی و پژوهش محور دانشجو پذیرش می کند و اگر شما قصد ادامه تحصیل در این مقطع را داشته باشید می توانید به دلخواه یک یا هر دو شیوه ر... [بیشتر...]

تمدید ثبت نام دکتری 99 1398/04/12
تمدید ثبت نام دکتری 99
سازمان سنجش به منظور رفاه حال داوطلبان جامانده از ثبت نام آزمون دکتری و یا ویرایش اطلاعات ثبت نامی داوطلبانی که موفق به ثبت نام شدند معمولا بازه زمانی را در نظر می گیرد و آن ر... [بیشتر...]

ثبت نام مجدد جاماندگان آزمون دکتری 99 1398/04/12
ثبت نام مجدد جاماندگان آزمون دکتری 99
داوطلبانی که از ثبت نام آزمون دکتری 99 بنا به هر دلیلی جامانده اند می توانند با اطلاع کامل از زمان ثبت نام مجدد آزمون دکتری 99 در این کنکور نام نویسی و شرکت کنند . جاماندگان م... [بیشتر...]

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون دکتری 99 1398/04/12
مدارک لازم برای ثبت نام آزمون دکتری 99
داوطلبان واجد شرایط ثبت نام آزمون دکتری 99 لازم است مدارک مورد نیاز را آماده نمایند تا زمان ثبت نام آزمون دکتری در سایت سازمان سنجش به نشانی... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام دکتری 99 1398/04/12
هزینه ثبت نام دکتری 99
سازمان سنجش قبل از آغاز فرآیند ثبت نام آزمون دکتری 99 مبلغی را تحت عنوان هزینه ثبت نام در اطلاعیه و دفترچه ثبت نام دکتری اعلام می کند . نحوه پرداخت هزینه ثبت نام دکتری 99 کامل... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام آزمون دکتری 99 1398/04/12
شرایط ثبت نام آزمون دکتری 99
پس از شروع ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه های سراسری و آزاد 99 و با انتشار دفترچه ثبت نام شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در این آزمون اعلام می شود . داوطلبان واجد شرایط لازم برای ثبت... [بیشتر...]

ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون دکتری 99 1398/04/12
ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون دکتری 99
سازمان سنجش لینک ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون دکتری 99 را در 3 بازه زمانی مختلف فعال کرده و امکان تصحیح اطلاعات ثبت نام را در اختیار داوطلبان قرار می دهد . متقاضیانی که به دلی... [بیشتر...]

سهمیه های موثر در انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/04/12
سهمیه های موثر در انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد 99
آزمون دکتری 99 برای پذیرش دانشجو در دوره‌ های روزانه ، نوبت دوم ، دانشگاه پیام نور ، غیرانتفاعی ، پردیس خودگردان و دانشگاه آزاد در کشور برگزار می شود . سهمیه های مربوط به... [بیشتر...]

سهمیه های موثر در آزمون دکتری 99 1398/04/12
سهمیه های موثر در آزمون دکتری 99
سازمان سنجش که مجری برگزاری آزمون دکتری برای همه دوره ها و دانشگاه ها در کشور است ، سهمیه های مختلفی را برای متقاضیان شرکت در این کنکور در نظر گرفته است . در آزمون دکتری 99 هم... [بیشتر...]

فرم پیش نویس ثبت نام آزمون دکتری 1398/04/11
فرم پیش نویس ثبت نام آزمون دکتری
فرم پیش نویس ثبت نام آزمون دکتری هر سال انتهای دفترچه ثبت نام این آزمون قرار می گیرد تا داوطلبان قبل از اقدام به تکمیل فرم اینترنتی ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی s... [بیشتر...]

منابع و سرفصل های آزمون دکتری 99 1398/04/03
منابع و سرفصل های آزمون دکتری 99
با توجه به ادغام آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد طی چند سال اخیر ، منابع و سرفصل های دروس امتحانی آزمون دکتری 99 برای متقاضیان تحصیل در تمامی دانشگاه های کشور یکسان خواهد بو... [بیشتر...]

برنامه ریزی برای آزمون دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/04/03
برنامه ریزی برای آزمون دکتری دانشگاه آزاد 99
دارا بودن مهارت های تحصیلی مختلف برای موفقیت در آزمون دکتری 99 لازم است که تنها عامل جهت دادن به این مهارت ها و بهبود کارایی و کارآمدی بیشتر داوطلبان ، برنامه ریزی اصولی و دقی... [بیشتر...]

زمان ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 99 1398/03/22
زمان ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 99
سازمان سنجش به عنوان مجری برگزاری آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 99 به صورت یکپارچه با انتشار دفترچه ثبت نام در سایت sanjesh.org تمامی مقدمات لازم برای ثبت نام متقاضیان را ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام آزمون دکتری 99 1398/03/13
زمان ثبت نام آزمون دکتری 99
سازمان سنجش مجری برگزاری کنکور دکتری برای تمامی متقاضیان دانشگاه های سراسری و آزاد به صورت یکپارچه می باشد و زمان ثبت نام آزمون دکتری 99 را از طریق سایت sanjesh.org به اطلاع ع... [بیشتر...]

آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1398/02/11
آزمون دکتری دانشگاه آزاد
در چند سال اخیر آزمون دکتری دانشگاه آزاد با آزمون دکتری دانشگاه های سراسری ادغام شده و به صورت یکپارچه توسط سازمان سنجش برگزار می شود . مراحل ثبت نام ، برگزاری آزمون و نتایج ا... [بیشتر...]

آزمون دکتری 1398/02/11
آزمون دکتری
آزمون دکتری برخلاف سایر آزمون هایی که توسط سازمان سنجش برگزار می شود دو مرحله ایست یعنی بعد از ثبت نام و برگزاری آزمون ، نتایج اولیه اعلام شده و وضعیت داوطلبان برای انتخاب رشت... [بیشتر...]

معرفی درس استعداد تحصیلی در آزمون دکتری 1398/02/11
معرفی درس استعداد تحصیلی در آزمون دکتری
" استعداد تحصیلی " ابزاری برای سنجش توانایی های ذهنی و استعداد داوطلبان جهت تحصیل در مقطع دکتری می باشد و در واقع سوالات این قسمت از آزمون دکتری دارای بخش های مختلفی... [بیشتر...]

اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری وزارت بهداشت 1398/02/03
اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری وزارت بهداشت
پس از اتمام برگزاری مصاحبه رشته محل های دکتری وزارت بهداشت ، مرکز سنجش پزشکی نتایج نهایی را حدودا یک ماه بعد روی سایت خود به نشانی sanjeshp.ir منتشر می کند تا داوطلبانی که در ... [بیشتر...]

نحوه معرفی خود در مصاحبه دکتری به زبان انگلیسی 1397/12/27
نحوه معرفی خود در مصاحبه دکتری به زبان انگلیسی
آزمون دکتری شامل دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه علمی است و داوطلبان پس از پذیرفته شدن در مرحله اول می بایست در مصاحبه دکتری دانشگاه های سراسری و آزاد به صورت مجزا شرکت کرده و از... [بیشتر...]

شرایط شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1397/11/01
شرایط شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
آزمون دکتری برای همه داوطلبان سراسری و دانشگاه آزاد به صورت یکپارچه برگزار می شود . پس از اعلام نتایج اولیه این آزمون ، داوطلبانی که از مرحله اول گذر کرده و فرم انتخاب رشته دک... [بیشتر...]

شرایط شرکت در مصاحبه دکتری سراسری 1397/11/01
شرایط شرکت در مصاحبه دکتری سراسری
آزمون دکتری از دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه تشکیل شده است . داوطلبانی که از مرحله اول این آزمون گذر کرده و فرم انتخاب رشته را تکمیل کردند در صورتی که تمامی شرایط شرکت در مصاحب... [بیشتر...]

اعلام نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد 1397/11/01
اعلام نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد
نتایج نهایی دکتری سراسری و دانشگاه آزاد احتمالا همانند سال گذشته به صورت مشترک توسط سازمان سنجش از طریق سایت sanjesh.org منتشر خواهد شد و داوطلبانی که در مصاحبه دکتری دانشگاه ... [بیشتر...]

اشتباهات رایج در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 1397/10/11
اشتباهات رایج در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
بررسی صحیح کارنامه اولیه آزمون دکتری برای جلوگیری از بروز هرگونه خطا در مرحله انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد از اهمیت بالایی برخوردار است . هر ساله با اشتباهات رایج در انتخاب ... [بیشتر...]

اشتباهات رایج در انتخاب رشته دکتری 1397/10/11
اشتباهات رایج در انتخاب رشته دکتری
تحلیل صحیح کارنامه اولیه آزمون دکتری نقش اساسی در اولویت بندی انتخاب های داوطلبان داشته و کوچک ترین خطا در این مرحله سرنوشت آن ها را تغییر خواهد داد . با این حال هر ساله با اش... [بیشتر...]

کارنامه انتخاب رشته دکتری 1397/10/06
کارنامه انتخاب رشته دکتری
در کارنامه انتخاب رشته دکتری سراسری 99 اطلاعاتی مانند مشخصات ثبت نامی ، اطلاعات رشته امتحانی و وضعیت داوطلب در کدرشته های انتخابی درج شده است که وضعیت علمی داوطلب همچنین اسامی... [بیشتر...]

کارنامه اولیه دکتری 1397/10/06
کارنامه اولیه دکتری
سازمان سنجش همزمان با اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری ، کارنامه ای تحت عنوان " کارنامه اولیه آزمون دکتری " را از طریق سایت خود به نشانی sanjesh.org در اختیار داوطلبان ... [بیشتر...]

شهریه دکتری غیرانتفاعی 98 - 99 1397/10/01
شهریه دکتری غیرانتفاعی 98 - 99
در این مقاله شهریه دکتری غیرانتفاعی 98 - 99 بررسی شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج دکتری سراسری 1397/09/26
اعلام نتایج دکتری سراسری
نتایج دکتری 99 برای شرکت کنندگان این آزمون در سه مرحله نتایج اولیه ، نتایج انتخاب رشته و نتایج نهایی اعلام خواهد شد که متقاضیان تحصیل در دانشگاه های سراسری می توانند نتایج تما... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری پردیس خودگردان 1397/08/29
هزینه مصاحبه دکتری پردیس خودگردان
پردیس های خودگردان هر ساله هزینه ای را تحت عنوان هزینه ثبت نام مصاحبه دکتری برای بررسی مدارک داوطلبان در نظر می گیرند و طی اطلاعیه ای به داوطلبان اطلاع می دهند . هر داوطلب در ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی 1397/08/29
هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی
متقاضیان دکتری دانشگاه غیرانتفاعی سال 99 بعد از اینکه به مصاحبه این دانشگاه دعوت شدند باید ابتدا هزینه ثبت نام مصاحبه در رشته محل هایی که قصد شرکت در جلسات مصاحبه آن را دارند ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور 1397/08/29
هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور
متقاضیان دکتری دانشگاه پیام نور سال 99 بعد از اینکه به مصاحبه واحد های این دانشگاه دعوت شدند باید ابتدا هزینه ثبت نام مصاحبه در رشته محل هایی که قصد شرکت در جلسات آن را دارند ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1397/08/29
هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
متقاضیان دکتری دانشگاه آزاد سال 99 بعد از اینکه به مصاحبه واحد های این دانشگاه دعوت شدند باید هزینه ثبت نام مصاحبه در رشته محل هایی که قصد شرکت در جلسات آن را دارند از طریق سا... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری روزانه و شبانه 1397/08/29
هزینه مصاحبه دکتری روزانه و شبانه
تمامی داوطلبانی که به مصاحبه دکتری دوره های روزانه و شبانه ( نوبت دوم ) دعوت شده اند ، می بایست ابتدا با توجه به اطلاعیه های منتشر شده از سوی دانشگاه ها ، هزینه مصاحبه را پردا... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری 1397/08/29
هزینه مصاحبه دکتری
آن دسته از داوطلبانی که به مصاحبه یک یا چند دانشگاه دعوت شدند می بایست برای شرکت در مصاحبه هر یک از آن ها مبلغی را تحت عنوان هزینه مصاحبه دکتری پرداخت نمایند . هزینه مصاحبه دک... [بیشتر...]

دکتری بدون کنکور سراسری 1397/07/28
دکتری بدون کنکور سراسری
برخی دانشگاه های سراسری دارای مجوز از وزارت علوم می توانند از طریق فرخوان ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشجو پذیرش کنند که البته سوابق پژوهشی و آموزشی آنان بررسی شده و مطابق داوط... [بیشتر...]

پاسخ به سوالات متداول انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 1397/06/21
پاسخ به سوالات متداول انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
هر ساله مرحله انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد توسط مرکز سنجش و پذیرش در اردیبهشت ماه برگزار می شود که داوطلبان مجاز به شرکت در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد می توانند پس از مط... [بیشتر...]

پاسخ به سوالات متداول انتخاب رشته دکتری سراسری 1397/06/21
پاسخ به سوالات متداول انتخاب رشته دکتری سراسری
هر ساله مرحله انتخاب رشته دکتری سراسری توسط سازمان سنجش در اردیبهشت ماه برگزار می شود که داوطلبان مجاز به شرکت در انتخاب رشته دکتری سراسری می توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه ر... [بیشتر...]

تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 1397/06/21
تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
تمامی سهمیه های موثر در انتخاب رشته دکتری سراسری در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد نیز تاثیر گذارند یعنی داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد هم در صورت دارا بودن شرایط ، از سهمیه های ... [بیشتر...]

مراحل ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 1397/06/21
مراحل ثبت نام دکتری وزارت بهداشت
داوطلبان آزمون دکتری وزارت بهداشت 99 می بایست برای شرکت در این آزمون تمامی مراحل ثبت نام که شامل دانلود و مطالعه دقیق دفترچه ثبت نام ، پرداخت هزینه و تکمیل فرم اینترنتی ثبت نا... [بیشتر...]

پاسخ به سوالات متداول ثبت نام آزمون دکتری 1397/04/31
پاسخ به سوالات متداول ثبت نام آزمون دکتری
با توجه به ادغام ثبت نام آزمون های دکتری دانشگاه های سراسری و آزاد با یکدیگر سوالات زیادی برای داوطلبان این آزمون به وجود می آید که برخی از آن ها بین داوطلبان بسیار پرتکرار هس... [بیشتر...]

مراحل ثبت نام آزمون دکتری 1397/04/26
مراحل ثبت نام آزمون دکتری
داوطلبان آزمون دکتری 99 می بایست برای شرکت در این آزمون تمامی مراحل ثبت نام آزمون دکتری که شامل دانلود و مطالعه دقیق دفترچه ثبت نام ، پرداخت هزینه و تکمیل فرم اینترنتی ثبت نام... [بیشتر...]

کارنامه نهایی دکتری 1397/02/22
کارنامه نهایی دکتری
کارنامه نهایی آزمون دکتری برای دانشگاه های سراسری توسط سازمان سنجش و برای دانشگاه آزاد به صورت مجزا توسط مرکز سنجش و پذیرش از طریق سایت های sanjesh.org و azmoon.org منتشر می ش... [بیشتر...]

اعلام نتایج نهایی دکتری 1397/02/22
اعلام نتایج نهایی دکتری
نتایج نهایی دکتری سراسری و دانشگاه آزاد احتمالا همانند سال گذشته به صورت مشترک توسط سازمان سنجش از طریق سایت sanjesh.org منتشر خواهد شد و داوطلبانی که در مصاحبه دکتری دانشگاه ... [بیشتر...]

اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 1397/02/22
اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد بعد از اتمام مهلت مقرر شده برای انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ، به بررسی فرم انتخاب رشته داوطلبان می پردازد و در نهایت نتایج انتخاب رشته دکتری ... [بیشتر...]

اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 1397/02/22
اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت
مرکز سنجش پزشکی در تیر ماه نتایج انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت را برای داوطلبان از طریق سایت sanjeshp.ir اعلام می کند . داوطلبان می بایست برای مشاهده نتیجه خود کدملی و شماره ... [بیشتر...]

اعلام نتایج اولیه دکتری وزارت بهداشت 1397/02/22
اعلام نتایج اولیه دکتری وزارت بهداشت
داوطلبانی که در آزمون دکتری وزارت بهداشت ثبت نام کرده و سر جلسه آزمون حاضر بودند می توانند در زمان تعیین شده توسط مرکز سنجش پزشکی تعیین می شود به سایت sanjeshp.ir مراجعه نموده... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1396/12/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد
داوطلبان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد می توانند با استفاده از حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد سال گذشته در رشته امتحانی خود که نزدیک ترین و معتبر تری... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری 1396/12/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری
اطلاع از حدنصاب دعوت به مصاحبه و تراز قبولی آزمون دکتری حسابداری سال گذشته می تواند داوطلبان را برای دستیابی به نتیجه دلخواه کمک کند از این رو کارشناسان سامانه مشاوره تحصیلی ه... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 1396/12/08
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری
داوطلبان تحصیل در مقطع دکتری همواره به دنبال رتبه و تراز قبولی دکتری دانشگاه های مختلف در رشته امتحانی خود هستند تا بتوانند مراحل انتخاب رشته و مصاحبه را به خوبی پشت سر گذارند... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 1396/12/05
منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت
مرکز سنجش پزشکی هر ساله منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت را از طریق دفترچه ثبت نام در سایت sanjeshp.ir به اطلاع داوطلبان می رساند . هر فرد می تواند با با مطالعه منابع دکترا علوم... [بیشتر...]

توضیحات کارنامه دکتری وزارت بهداشت 1396/12/05
توضیحات کارنامه دکتری وزارت بهداشت
مرکز سنجش پزشکی برای تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری وزارت بهداشت شرکت کردند نتایج اولیه را منتشر کرده و برای داوطلبانی که از مرحله انتخاب رشته با موفقیت عبور کردند کارنامه ... [بیشتر...]

تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 1396/11/01
تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت
مرکز سنجش پزشکی در آزمون دکتری وزارت بهداشت سهمیه های ایثارگران ، مربیان و رزمندگان برای داوطلبان واجد شرایط در نظر گرفته شده است که متقاضیان می توانند از آن ها در مراحل ثبت ن... [بیشتر...]

مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1396/10/10
مصاحبه دکتری وزارت بهداشت
تمامی داوطلبانی که به مصاحبه دکتری وزارت بهداشت دعوت شدند باید جهت شرکت در جلسات مصاحبه به مناطق آمایشی تعیین شده بروند . مصاحبه دکترا علوم پزشکی در 5 ایستگاه به منظور بررسی ت... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 1396/10/10
انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت
پس از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری وزرات بهداشت آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته از میان کدرشته محل های ارائه شده توسط مرکز سنجش پزشکی شدند ، می توانند در زمان مقر... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری وزارت بهداشت 1396/10/10
کارت ورود به جلسه آزمون دکتری وزارت بهداشت
متقاضیان شرکت در کنکور دکترا علوم پزشکی می بایست در زمان مقرر شده از سوی مرکز سنجش پزشکی به سایت sanjeshp.ir رفته و کارت ورود به جلسه آزمون دکتری وزارت بهداشت را دریافت کنند .... [بیشتر...]

منابع سوالات درس زبان انگلیسی آزمون دکتری 1396/09/21
منابع سوالات درس زبان انگلیسی آزمون دکتری
 سازمان سنجش هر سال سوالات درس زبان انگلیسی آزمون دکتری را در اختیار داوطلبان قرار می دهد تا شرکت کنندگان آزمون های سال بعد از سوالات به عنوان منبعی برای کنکور استفاده نم... [بیشتر...]

منابع سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 1396/09/13
منابع سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری
استعداد تحصیلی توانایی تجزیه و تحلیل ، توانایی تصویر سازی ذهنی ، سرعت عمل و تمرکز ، قدرت و سرعت انتقال مفاهیم و هوش می باشد که منبع خاصی توسط سازمان سنجش برای آن اعلام نشده اس... [بیشتر...]

تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری 1396/08/24
تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری
3 سهمیه 5 و 25 درصدی ایثارگران ، رزمندگان و مربیان در آزمون دکتری موثر است و داوطلبانی که شرایط استفاده از سهمیه های مذکور را ندارند در سهمیه آزاد سنجیده می شوند . سازمان سنجش... [بیشتر...]

اعلام نتایج اولیه دکتری 1396/08/10
اعلام نتایج اولیه دکتری
داوطلبان آزمون دکتری 99 بعد از برگزاری آزمون منتظر اعلام نتایج اولیه هستند که این نتایج در قالب کارنامه توسط سازمان سنجش از طریق سایت sanjesh.org در اختیار داوطلبان قرار می گی... [بیشتر...]

اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 1396/08/10
اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری
سازمان سنجش بعد از اتمام مهلت مقرر شده برای انتخاب رشته دکتری دانشگاه های سراسری ، به بررسی فرم انتخاب رشته داوطلبان می پردازد و در نهایت نتایج انتخاب رشته دکتری سراسری را در ... [بیشتر...]

منابع آزمون دکتری 1396/08/08
منابع آزمون دکتری
همه متقاضیان دانشگاه های سراسری و آزاد شرکت در آزمون دکتری سال 99 می بایست مطابق دفترچه ثبت نام این آزمون سرفصل دروس امتحانی خود را برای آمادگی در آزمون کتبی مطالعه نمایند . س... [بیشتر...]

توضیحات کارنامه آزمون دکتری 1396/07/30
توضیحات کارنامه آزمون دکتری
برای داوطلبان آزمون دکتری در هر مرحله کارنامه ای منتشر می شود تا افراد از وضعیت علمی خود مطلع شوند یعنی ابتدا کارنامه اولیه ، سپس کارنامه انتخاب رشته و در نهایت کارنامه نهایی ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 1396/07/29
ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت
متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته های علوم پزشکی میبایست در زمان مقرر شده از سوی مرکز سنجش پزشکی نسبت به ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت از طریق سایت sanjeshp.ir به صورت اینت... [بیشتر...]

مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1396/07/24
مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
پذیرفته شدگان مرحله انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد می بایست نسبت به سوالات احتمالی جلسه مصاحبه آگاه بوده و مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد را در روز مقرر شده همراه خ... [بیشتر...]

مصاحبه دکتری 1396/07/23
مصاحبه دکتری
تمامی داوطلبانی که موفق به کسب حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های انتخابی خود شدند ، می بایست جهت شرکت در جلسه مصاحبه دکتری آماده شوند و در زمان مقرر شده از سوی هر دانشگاه ،... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 1396/07/22
انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد می توانند در زمان مقرر شده از سوی مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه نسبت به دانلود و مطالعه دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ا... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری 1396/07/19
انتخاب رشته دکتری
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری در یکی از دوره های روزانه ، نوبت دوم ، غیرانتفاعی ، پردیس خودگردان و دانشگاه پیام نور می توانند در زمان مقرر شده از سوی سازمان سنجش نسبت به ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 1396/07/03
کارت ورود به جلسه آزمون دکتری
داوطلبانی که در آزمون دکتری 99 با موفقیت ثبت نام کرده اند می توانند در زمان مقرر شده از سوی سازمان سنجش نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه این آزمون از طریق سایت sanjesh.org اقد... [بیشتر...]

اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد 1396/02/30
اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد
نتایج دکتری دانشگاه آزاد 99 برای متقاضیان این دانشگاه در سه مرحله نتایج اولیه ، نتایج انتخاب رشته و نتایج نهایی اعلام خواهد شد که متقاضیان می توانند نتایج اولیه و نهایی را از ... [بیشتر...]

راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری 1396/02/14
راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری
تمامی داوطلبانی که به مصاحبه یک یا چند دانشگاه سراسری دعوت شدند می بایست ابتدا هزینه فرم بررسی صلاحیت عمومی آزمون دکتری را از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org پرداخت... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی
1398/09/18
افزایش شانس قبولی داوطلبان آزمون دکتری 99
مشاور سازمان سنجش آمار نهایی ثبت نام کنندگان آزمون دکتری 99 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1398/09/17
لایحه تغییر سهمیه های آزمون دکتری
لایحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقطع دکتری از سوی وزیران علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تقدیم دولت شد . ... [بیشتر...]

1398/09/17
آمار ثبت نام کنندگان آزمون دکتری 99
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور آمار ثبت نام کنندگان آزمون دکتری 99 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1398/09/13
اصلاحیه دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 99
سازمان سنجش اصلاحیه دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 99 را در سایت sanjesh.org منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1398/09/11
علت حذف بورس تحصیل در خارج از کشور از آزمون دکتری 99
علت حذف بورس تحصیل در خارج از کشور از آزمون دکتری 99 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1398/09/09
تغییرات دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 99 نسبت به سال گذشته
پس از انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری 99 از طریق سایت سازمان سنجش ، شاهد تغییراتی در این دفترچه نسبت به دفترچه ثبت نام سال گذشته بوده ایم . ... [بیشتر...]

1398/09/06
اطلاعیه جزئیات ثبت نام و برگزاری آزمون دکتری 99
اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون دكتری 1399 منتشر شد . ... [بیشتر...]

1398/09/03
اطلاعیه تاریخ ثبت نام کنکور دکتری 99
سازمان سنجش اطلاعیه تاریخ ثبت نام کنکور دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 99 را منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1398/08/22
ابلاغ دستورالعمل تعداد واحدهای درسی دکتری دانشگاه آزاد
دستورالعمل تعداد واحدهای درسی دوره دکتری دانشگاه آزاد ابلاغ شد . ... [بیشتر...]

1398/08/22
افزایش هزینه ثبت نام آزمون دکتری وزارت علوم و بهداشت 99
اعضای کمیسیون فرهنگی هیات دولت با پیشنهاد افزایش هزینه ثبت نام آزمون دکتری وزارت علوم و بهداشت در سال 99 موافقت کردند . ... [بیشتر...]

1398/08/22
تجمیع گرایش های دکتری از سال 1400
به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم تجمیع گرایش‌ های مقطع دکتری در دانشگاه‌ ها از سال 1400 کلید می‌ خورد و شیوه‌ نامه آن در آستانه و... [بیشتر...]

1398/08/21
طرح سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری
معاون وزارت علوم از تدوین طرح سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری خبر داد .  ... [بیشتر...]

1398/08/21
عدم تغییر نحوه برگزاری آزمون دکتری 99
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از عدم تغییر نحوه برگزاری آزمون‌ دکتری 99 نسبت به سال قبل خبر داد . ... [بیشتر...]

1398/08/20
ممنوعیت جابجایی در مقطع دکتری
معاون آموزشی دانشگاه تهران از ممنوعیت جابجایی در مقطع دکتری خبر داد . ... [بیشتر...]

1398/08/14
محرومیت پذیرفته شدگان روزانه دکتری وزارت بهداشت 98
پذیرفته شدگان دوره روزانه دکتری رشته های علوم پزشکی سال 98 از شرکت در آزمون دکتری وزارت بهداشت 99 محروم خواهند بود .  ... [بیشتر...]

1398/07/18
آمار شرکت کنندگان تکمیل ظرفیت آزمون دکتری وزارت بهداشت 98
آمار شرکت کنندگان تکمیل ظرفیت آزمون دکتری وزارت بهداشت 98 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1398/07/15
لزوم حذف آزمون دکتری پیش از کنکور سراسری
رییس دانشگاه شریف از لزوم حذف آزمون دکتری پیش از کنکور سراسری خبر داد . ... [بیشتر...]

1398/07/15
جزئیات اعمال سهمیه ایثارگران در آزمون دکتری
رییس سازمان سنجش به بررسی جزئیات اعمال سهمیه ایثارگران در آزمون دکتری پرداخت . ... [بیشتر...]

1398/07/14
تغییرات سهمیه به آزمون دکتری 99 نمی رسد
به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییرات سهمیه به آزمون دکتری 99 نمی رسد . ... [بیشتر...]

1398/07/10
اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون دکتری وزارت بهداشت 98
اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون دکتری وزارت بهداشت 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]

1398/07/04
زمان تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت 98
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان احتمالی تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت 98 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1398/06/27
اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی پردیس ارس دانشگاه تبریز 98
نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی پردیس ارس دانشگاه تبریز 98 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1398/06/21
ابلاغ دستورالعمل ارزیابی جامع و حداقل نمره آزمون زبان دکتری دانشگاه آزاد
دستورالعمل ارزیابی جامع و حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگلیسی برای دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد ابلاغ شد . ... [بیشتر...]

1398/06/12
عدم امکان تغییر اولویت انتخاب رشته دکتری 98
تغییر اولویت‌ در انتخاب رشته دکتری 98 از نظر علمی ممکن نیست . ... [بیشتر...]

1398/06/11
راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی دکتری دانشگاه پیام نور 98
راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی دکتری دانشگاه پیام نور سال 1398 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1398/06/10
راهنمای پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 98
راهنمای پذیرفته شدگان نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد سال 1398 منتشر شد . ... [بیشتر...]

1398/06/09
راهنمای پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98
راهنمای پذیرفته شدگان نهایی دکتری با آزمون دانشگاه آزاد سال 1398 منتشر شد . ... [بیشتر...]

1398/06/09
زمان اعتراض به نتایج آزمون دکتری سراسری 98
سازمان سنجش طی انتشار اطلاعیه ای زمان اعتراض به نتایج آزمون دکتری سراسری 98 حداکثر تا روز پنجشنبه 14 شهریور ماه اعلام کرده است . ... [بیشتر...]

1398/06/08
آمار نهایی پذیرفته شدگان آزمون دکتری 98
آمار نهایی پذیرفته شدگان آزمون دکتری 98 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1398/06/08
اطلاعیه اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 98
اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد سال 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]

1398/05/30
تغییرات برخی رشته های امتحانی آزمون دکتری 99
برخی رشته‌ های امتحانی در آزمون دکتری 99 دستخوش تغییراتی نسبت به سال گذشته شده است . ... [بیشتر...]

1398/05/28
شهریه دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب 98 - 99
شهریه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب در سال 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

1398/05/06
اطلاعیه جدول رشته های امتحانی آزمون دکتری 99
اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون دکتری 99 منتشر شد . ... [بیشتر...]

1398/05/01
اطلاعیه تعیین اولویت بندی رشته محل های جدید آزمون دکتری 98
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تعیین اولویت در رشته‌ های جدید آزمون دكتری 1398 منتشر شد . ... [بیشتر...]

1398/04/30
آخرین مهلت تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری 98
آخرین مهلت تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری 98 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1398/04/23
انتخاب عادلانه دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه آزاد سال 98
دانشگاه آزاد اسلامی توانسته است شبهه تاثیر رابطه استاد با دانشجو را برای انتخاب در مقطع دکتری حذف کرده و گام بزرگی در اشاعه عدالت آموزشی بردارد . ... [بیشتر...]

1398/04/19
جزئیات مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد سال 98
جزئیات مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد سال 98 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1398/04/18
تلاش برای حذف آزمون دکتری
ویزر علوم توضیحاتی پیرامون حذف آزمون دکتری ارائه کرد . ... [بیشتر...]

1398/04/15
زمان انتشار کلید نهایی آزمون دکتری وزارت بهداشت 98
کلید نهایی آزمون دکتری وزارت بهداشت 98 ، از ساعت 18 به بعد روز شنبه 15 تیر روی سایت سنجش پزشکی منتشر خواهد شد . ... [بیشتر...]

1398/03/09
امکان دعوت از داوطلبان جدید برای مصاحبه دکتری در سال 98
به گفته رییس سازمان سنجش آموزش کشور تعدادی از دانشگاه ها درخواست کاهش حد نصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 98 را داده اند . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیوا
1398/06/02
تغییرات رشته زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته بیوشیمی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته علوم کامپیوتر در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته علوم شناختی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته حقوق نفت و گاز در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته حقوق بین الملل عمومی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته حقوق عمومی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته برنامه ریزی درسی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته فلسفه تعلیم و تربیت در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته حسابداری در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته ریاضی محض و ریاضی کاربردی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته علوم سیاسی و مطالعات جهان در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته مدیریت منابع خاک در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته مهندسی مواد و متالوژی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته مهندسی فناوری اطلاعات در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته مهندسی برق مخابرات در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته محیط زیست در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/06/02
تغییرات رشته مدیریت دولتی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/05/31
تغییرات رشته روانشناسی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/05/31
تغییرات رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/05/31
تغییرات رشته فلسفه در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/05/31
تغییرات رشته علوم ارتباطات در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/05/30
تغییرات رشته علوم قرآن و حدیث در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1398/05/30
تغییرات رشته علوم اجتماعی در آزمون دکتری 99
هر سال چند ماه قبل از ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش طی اطلاعیه ای منابع و سرفصل های آزمون دکتری سال بعد را از طریق سایت sanjesh.org منتشر می کند . پس از انتشار منابع و سرفصل... [بیشتر...]

1396/10/27
دفترچه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت
مرکز سنجش پزشکی وظیفه برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت دانشگاه های سراسری و آزاد را به صورت یکپارچه بر عهده دارد و تمامی شرایط و ضوابط این آزمون را در قالب یک دفترچه با عنوان ... [بیشتر...]

1396/08/07
دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد هر سال قبل از آغاز فرآیند انتخاب رشته دکتری این دانشگاه ، یک دفترچه تحت عنوان " دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد " را روی س... [بیشتر...]

1396/08/06
دفترچه انتخاب رشته دکتری
سازمان سنجش هر سال قبل از آغاز فرآیند انتخاب رشته دکتری ، یک دفترچه تحت عنوان " دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری " را روی سایت خود به نشانی sanjesh.org قرار می ... [بیشتر...]استودیو هیوا

Top