مطالب مربوط به برچسب: "درس فارسی"

مطالب تحصیلی
دانلود کتاب درس فارسی 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم 1398/06/23
دانلود کتاب درس فارسی 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
در این مقاله لینک دانلود فایل کتاب درس فارسی 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم 98 - 99 به همراه نمونه سوالات درس فارسی 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت اول و دوم ... [بیشتر...]

دانلود کتاب درس فارسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی متوسطه دوم 1398/06/20
دانلود کتاب درس فارسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی متوسطه دوم
در این مقاله لینک دانلود فایل کتاب درس فارسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی متوسطه دوم 98 - 99 به همراه نمونه سوالات درس فارسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی نوبت اول و دوم مد... [بیشتر...]

دانلود کتاب درس فارسی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم 1398/04/26
دانلود کتاب درس فارسی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
در این مقاله لینک دانلود فایل کتاب درس فارسی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم 98 - 99 به همراه نمونه سوالات درس فارسی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک نوبت اول و دوم مدارس مختلف ... [بیشتر...]

دانلود کتاب درس فارسی پایه دهم رشته تجربی متوسطه دوم 1398/04/24
دانلود کتاب درس فارسی پایه دهم رشته تجربی متوسطه دوم
در این مقاله لینک دانلود فایل کتاب درس فارسی پایه دهم رشته تجربی متوسطه دوم 98 - 99 به همراه نمونه سوالات درس فارسی پایه دهم نوبت اول و دوم مدارس مختلف قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

دانلود کتاب درس فارسی پایه نهم متوسطه اول 1398/04/17
دانلود کتاب درس فارسی پایه نهم متوسطه اول
در این مقاله لینک دانلود فایل کتاب درس فارسی پایه نهم متوسطه اول 98 - 99 به همراه نمونه سوالات درس فارسی پایه نهم نوبت اول و دوم مدارس مختلف قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

دانلود کتاب درس فارسی پایه هشتم متوسطه اول 1398/04/15
دانلود کتاب درس فارسی پایه هشتم متوسطه اول
در این مقاله لینک دانلود فایل کتاب درس فارسی پایه هشتم متوسطه اول 98 - 99 به همراه نمونه سوالات درس فارسی پایه هشتم نوبت اول و دوم مدارس مختلف قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

دانلود کتاب درس فارسی پایه هفتم متوسطه اول 1398/04/12
دانلود کتاب درس فارسی پایه هفتم متوسطه اول
در این مقاله لینک دانلود فایل کتاب درس فارسی پایه هفتم متوسطه اول 98 - 99 به همراه نمونه سوالات درس فارسی پایه هفتم نوبت اول و دوم مدارس مختلف قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

دانلود کتاب درس فارسی پایه ششم ابتدایی 1398/04/10
دانلود کتاب درس فارسی پایه ششم ابتدایی
در این مقاله لینک دانلود فایل کتاب درس فارسی پایه ششم ابتدایی 98 - 99 به همراه نمونه سوالات درس فارسی ششم ابتدایی نوبت اول و دوم مدارس مختلف قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

دانلود کتاب درس فارسی پایه پنجم ابتدایی 1398/04/06
دانلود کتاب درس فارسی پایه پنجم ابتدایی
در این مقاله لینک دانلود فایل کتاب درس فارسی پایه پنجم ابتدایی 98 - 99 به همراه نمونه سوالات درس فارسی پنجم ابتدایی نوبت اول و دوم مدارس مختلف قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

دانلود کتاب درس فارسی پایه چهارم ابتدایی 1398/04/04
دانلود کتاب درس فارسی پایه چهارم ابتدایی
در این مقاله لینک دانلود فایل کتاب درس فارسی پایه چهارم ابتدایی 98 - 99 به همراه نمونه سوالات درس فارسی چهارم ابتدایی نوبت اول و دوم مدارس مختلف قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

دانلود کتاب درس فارسی پایه سوم ابتدایی 1398/04/02
دانلود کتاب درس فارسی پایه سوم ابتدایی
در این مقاله لینک دانلود فایل کتاب درس فارسی پایه سوم ابتدایی 98 - 99 به همراه نمونه سوالات درس فارسی سوم  ابتدایی نوبت اول و دوم مدارس مختلف قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

دانلود کتاب درس فارسی پایه دوم ابتدایی 1398/03/30
دانلود کتاب درس فارسی پایه دوم ابتدایی
در این مقاله لینک دانلود فایل کتاب درس فارسی پایه دوم ابتدایی 98 - 99 به همراه نمونه سوالات درس فارسی دوم ابتدایی نوبت اول و دوم مدارس مختلف قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

دانلود کتاب درس فارسی پایه اول ابتدایی 1398/03/12
دانلود کتاب درس فارسی پایه اول ابتدایی
در این مقاله لینک دانلود فایل کتاب درس فارسی پایه اول ابتدایی 98 - 99 به همراه نمونه سوالات درس فارسی اول ابتدایی نوبت اول و دوم مدارس مختلف قرار داده شده است . ... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی

وبلاگ هیوا


استودیو هیوا

Top