پردیس های خودگردان

پردیس های خودگردان را شاید همه با شهریه بالایشان بشناسند اما حقیقت این است که پردیس های خودگردان برای کسانی که توانایی پرداهت شهریه های بالا را دارند تحصیل در رشته های خوب و دانشگاه های عالی رتبه را فراهم کرده است. پس اگر شما هم توانایی پرداخت شهریه پردیس های خودگردان یا بین الملل را دارید بهتر است درمورد مواردی مانند نحوه ثبت نام و قبولی در پردیس های بین الملل، رتبه لازم برای قبولی در رشته های پزشکی و پیراپزشکی پردیس های بین الملل، بدون کنکور پردیس های بین الملل دانشگاه تهران و شریف و همچنین شهریه تحصیل در این دانشگاه ها اطلاعات داشته باشید.

مطالب مربوط به برچسب: "پردیس های خودگردان"

مطالب تحصیلی
شهریه پردیس های بین الملل در سال 95 1395/01/02
شهریه پردیس های بین الملل در سال 95
مشکل بسیاری از دوستان نا اشنایی با شهریه پردیس های خودگردان ( بین الملل ) است، علی الخصوص برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی، و البته مشکل بزرگ تر این است که پردیس های خودگردان پ... [بیشتر...]

لیست رشته های تکمیل ظرفیت پردیس های خودگردان پزشکی 1394/08/14
لیست رشته های تکمیل ظرفیت پردیس های خودگردان پزشکی
... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی
1396/10/24
زمان ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دکتری 96 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی
ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری آزمون سراسری سال 96 مرحله تکمیل ظرفیت پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی اعلام شد .   ... [بیشتر...]

1396/06/25
آغاز ثبت نام رشته های دارای پذیرش دکتری تخصصی پردیس‌ کیش دانشگاه تهران 96
ثبت نام رشته های دارای پذیرش مقطع دکتری تخصصی در پردیس کیش دانشگاه تهران از طریق برگزاری آزمون اختصاصی سال 96 آغاز شد . ... [بیشتر...]

1395/10/14
جذب دانشجوی خارجی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در پردیس بین الملل کیش دانشگاه شریف
پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف بصورت مستقل از وزارت علوم ، دانشجوی خارجی میپذیرد . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیوا
1397/04/30
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان همدان 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته داروسازی دانشگاه دولتی علوم پزشکی همدان در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97&... [بیشتر...]

1397/04/30
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان همدان 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی همدان در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارا... [بیشتر...]

1397/04/30
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان همدان 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی همدان در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 9... [بیشتر...]

1397/04/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان مشهد 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی مشهد در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارائ... [بیشتر...]

1397/04/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان مشهد 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی مشهد در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارائ... [بیشتر...]

1397/04/27
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی بندرعباس در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارائه... [بیشتر...]

1397/04/27
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی بندرعباس در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده ... [بیشتر...]

1397/04/09
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشکی ارومیه 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی ارومیه در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارائه ش... [بیشتر...]

1397/04/09
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشکی ارومیه 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته داروسازی دانشگاه دولتی علوم پزشکی ارومیه در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده... [بیشتر...]

1397/04/09
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشکی ارومیه 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی ارومیه در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده اس... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم و صنایع غذایی دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97&... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97&... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی ... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بهداشت عمومی دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ا... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم تغذیه دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته علوم تغذیه دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارا... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی کاردرمانی دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته کاردرمانی دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارائ... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97&nbs... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ا... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی شنوایی شناسی دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته شنوایی سنجی دانشگاه دولتی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده است... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97&nb... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی تکنولوژی پرتو درمانی دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته پرتو درمانی دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ار... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته پرتوشناسی دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارائ... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی اتاق عمل دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارائه... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی هوشبری دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته هوشبری دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارائه ش... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی فیزیوتراپی دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارا... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته داروسازی دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارائه... [بیشتر...]

1397/03/29
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارا... [بیشتر...]

1397/03/28
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دانشگاه دولتی شهید بهشتی در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/03/28
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشکی تهران 96 - 97
در این مقاله اطلاعاتی مربوط به رتبه و حداقل درصد دروس رشته داروسازی دانشگاه دولتی علوم پزشکی تهران در دوره پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال تحصیلی 96 - 97 ارائه شده ... [بیشتر...]استودیو هیوا

Top