تکمیل ظرفیت

تقریبا در همه مقاطع تحصیلی حدودا یک ماه بعد از اعلام نتایج نهایی در صورتی که ظرفیت دانشگاه ها تکمیل نشود یک انتخاب رشته مجدد تحت عنوان تکمیل ظرفیت انجام می شود که داوطلبان می توانند با انجان آن شانس مجددی برای قبولی داشته باشند. از مهم ترین تکیمل ظرفیت ها می توان به تکمیل ظرفیت رشته های پزشکی دانشگاه آزاد اشاره کرد. برای ثبت نام تکمیل ظرفیت به اطلاعاتی همچون زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه ها و مقاطع مختلف، نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت، رشته های معرفی شده در تکمیل ظرفیت، انتخاب رشته تکمیل ظرفیت،شرایط ثبت نام در تکمیل ظرفیت و قوانین و مقررات تکمیل ظرفیت نیاز دارید.

مطالب مربوط به برچسب: "تکمیل ظرفیت"

مطالب تحصیلی
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد بهمن 97 1397/07/13
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد بهمن 97
در این مقاله قصد داریم زمان احتمالی تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد بهمن ماه 97 را شرح دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد بهمن 97 1397/07/08
ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد بهمن 97
در این مقاله زمان و نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد بهمن 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام بدون کنکور تکمیل ظرفیت دانشگاه غیر انتفاعی 97 1397/07/04
ثبت نام بدون کنکور تکمیل ظرفیت دانشگاه غیر انتفاعی 97
در این مقاله قصد داریم زمان و نحوه ثبت نام در تکمیل ظرفیت دانشگاه غیر انتفاعی 97 را شرح دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام بدون کنکور تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور 97 1397/07/04
ثبت نام بدون کنکور تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور 97
در این مقاله قصد داریم زمان و نحوه ثبت نام در تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور 97 را شرح دهیم . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 1397/06/16
اعلام نتایج ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم زمان و نحوه دریافت کارنامه اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را شرح دهیم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی سهمیه ایثارگران تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 1397/06/13
آخرین تراز قبولی سهمیه ایثارگران تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین تراز قبولی سهمیه ایثارگران تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را آورده ایم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 1397/06/13
آخرین تراز قبولی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 در سهمیه بسیج فعال را آورده ایم . ... [بیشتر...]

آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 1397/06/13
آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد  97 در سهمیه عادی را آورده ایم . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 1397/06/13
آخرین رتبه قبولی سهمیه ایثارگران تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران در سهمیه ایثارگران 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 1397/06/13
آخرین رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال ارائه شده است . ... [بیشتر...]

آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 1397/06/13
آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه عادی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

هزینه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد 97 1397/05/29
هزینه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم هزینه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را شرح دهیم . ... [بیشتر...]

زمان تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد 97 1397/05/28
زمان تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم زمان تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد مهر ماه را شرح دهیم . ... [بیشتر...]

تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد 97 1397/04/08
تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم شرایط و نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را شرح دهیم . ... [بیشتر...]

تکمیل ظرفیت کنکور 97 1397/04/08
تکمیل ظرفیت کنکور 97
در این مقاله قصد داریم شرایط و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 97 را شرح دهیم . ... [بیشتر...]

تکمیل ظرفیت کنکور سراسری دانشگاه آزاد بهمن 96
تکمیل ظرفیت کنکور سراسری دانشگاه آزاد بهمن 96
در این مقاله راهنمای ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد بهمن 96 در اختیارتان قرار خواهد گرفت . ... [بیشتر...]

پاسخ به سوالات متداول تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 1396/07/19
پاسخ به سوالات متداول تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد
در این مقاله به پاسخگویی سوالات متداول داوطلبان در خصوص تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 می پردازیم . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 1396/07/15
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی 1396/07/15
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز 1396/07/10
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی کاربردی 1396/07/10
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی کاربردی
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی کاربردی 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 1396/07/10
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حسابداری 1396/07/10
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حسابداری
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حسابداری 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی 1396/07/10
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی 1396/07/10
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی 1396/07/10
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک 1396/07/10
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات 1396/07/10
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض 1396/07/10
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی آلی 1396/07/10
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی آلی
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی آلی 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 1396/07/07
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری 1396/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی 1396/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی 1396/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی 1396/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی 1396/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک 1396/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی صنایع 1396/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی صنایع
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی صنایع 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی 1396/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه 1396/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق قدرت 1396/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق قدرت
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق قدرت 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زراعت 1396/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زراعت
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زراعت 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم دامی 1396/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم دامی
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم دامی 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی 1396/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1396/06/28
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
در این مقاله به بررسی رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 1396/06/28
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد
در این مقاله به رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری 97 پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/28
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/28
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/28
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/28
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/28
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/28
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/28
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/28
تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/28
تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/28
تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/28
تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/28
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/28
تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/28
تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1396/06/28
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
برای مطالعه راهنمای اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 می توانید این مقاله را مطالعه کنید . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/26
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/26
تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/22
تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/21
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/21
تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد 1396/06/21
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد 1396/06/21
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 1396/06/21
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد 1396/06/21
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد 1396/06/21
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد 1396/06/21
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 1396/06/21
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد 1396/06/21
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد 1396/06/21
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد 1396/06/21
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 1396/06/21
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت بهداشت عمومی دانشگاه آزاد 1396/06/21
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت بهداشت عمومی دانشگاه آزاد
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت بهداشت عمومی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد 1396/06/21
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد 1396/06/21
تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 1396/06/21
تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد 1396/06/21
تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد 1396/06/21
تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد 1396/06/21
تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 1396/06/21
تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد 1396/06/21
تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد 1396/06/21
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد 1396/06/21
تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 1396/06/21
تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت بهداشت عمومی دانشگاه آزاد 1396/06/21
تراز قبولی تکمیل ظرفیت بهداشت عمومی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت بهداشت عمومی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/20
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 1396/06/20
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 در سهمیه بسیج فعال ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/20
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 در سهمیه ایثارگران ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 1396/06/20
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 1396/06/19
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 1396/06/15
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه عادی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 1396/06/15
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه عادی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 1396/06/14
تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 1396/06/12
اعلام نتایج انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
در این مقاله زمان و راهنمای اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 و روش های مشاهده نتایج را توضیح داده ایم. ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسي پزشكي بيومكانيک دانشگاه آزاد 1396/06/12
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسي پزشكي بيومكانيک دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسي پزشكی بيوالكتريک دانشگاه آزاد 1396/06/12
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسي پزشكی بيوالكتريک دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم جانوری تكوينی دانشگاه آزاد 1396/06/11
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم جانوری تكوينی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم جانوری تکوینی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد 1396/06/11
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد 1396/06/09
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دانشگاه آزاد 1396/06/09
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات دانشگاه آزاد 1396/06/09
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات ​دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آب و هواشناسی دانشگاه آزاد 1396/06/09
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آب و هواشناسی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آب و هواشناسی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه آزاد 1396/06/09
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد 1396/06/09
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش دانشگاه آزاد 1396/06/04
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد 1396/06/04
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است .ض ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 1396/06/04
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست برنامه ریزی دانشگاه آزاد 1396/06/04
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست برنامه ریزی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست برنامه ریزی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد 1396/06/04
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد 1396/06/04
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه آزاد
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد 1396/06/04
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد 1396/06/04
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد 1396/06/04
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد 1396/06/03
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد 1396/06/03
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد 1396/06/03
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد 1396/06/03
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 1396/06/03
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 1396/06/03
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد 1396/06/03
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 1396/06/03
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد 1396/06/03
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق کنترل دانشگاه آزاد 1396/06/03
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق کنترل دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق کنترل دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ ایران دوره اسلام دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ ایران دوره اسلام دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تاریخ ایران دوره اسلام دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم دامی دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم دامی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم دامی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری الهیات و معارف اسلامی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری الهیات و معارف اسلامی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری الهیات و معارف اسلامی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زراعت دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زراعت دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زراعت دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری معماری دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری معماری دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری معماری دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری کارآفرینی دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری کارآفرینی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری کارآفرینی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد 1396/06/02
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی ​دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مالی دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مالی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مالی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان شناسی دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان شناسی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان شناسی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق - قدرت دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مشاوره دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مشاوره دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مشاوره دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد 1396/06/01
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید دانشگاه آزاد 1396/05/31
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد 1396/05/31
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی دانشگاه آزاد 1396/05/31
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی - رفتار حرکتی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد 1396/05/31
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 1396/05/31
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد 1396/05/31
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 1396/05/31
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زیست شناسی میکروبیولوژی دانشگاه آزاد 1396/05/31
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زیست شناسی میکروبیولوژی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زیست شناسی - میکروبیولوژی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد 1396/05/31
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 1396/05/31
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد 1396/05/31
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد 1396/05/31
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم دانشگاه آزاد 1396/05/31
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زیست شناسی ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد 1396/05/31
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زیست شناسی ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد
در این مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زیست شناسی - ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد 96 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 1396/05/28
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد
این مقاله در باب اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 97 می باشد . ... [بیشتر...]

تکمیل ظرفیت پیام نور 95 1395/07/28
تکمیل ظرفیت پیام نور 95
اگر قصد دارید در دانشگاه پیام نور تحصیل کنید در این مقاله می توانید راهنمای کاملی از زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور 95 مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 1395/07/25
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 را قرار داده ایم. جزئیاتی درباره اعلام نتایج در این مقاله توضیح داده شده است. ... [بیشتر...]

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری کارشناسی ارشد 95 1395/05/23
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری کارشناسی ارشد 95
اگر در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری کارشناسی ارشد 96 شرکت کرده اید و در مشاهده نتایج خود مشکل دارید این مقاله را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 95 1395/05/17
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 95
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 را ارائه کرده ایم. برای اینکه خودتان نتیجه اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 را مشاهده کنید این ... [بیشتر...]

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 95 1395/05/17
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 95
برای مطالعه راهنمای اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 می توانید این مقاله را مطالعه کنید . ... [بیشتر...]

تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 1395/05/15
تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95
در این مقاله به توضیح و معرفی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 97 پرداخته ایم تا راهنمای خوبی برای کسانی باشد که قصد دارند در این تکمیل ظرفیت شرکت کنند. ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد 95 1395/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد 95
اگر مایل به شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 هستید و نمی دانید تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی چند است این مقاله را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد 95 1395/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد 95
اگر مایل به شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 هستید و نمی دانید تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی چند است این مقاله را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 95 1395/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 95
اگر مایل به شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 هستید و نمی دانید تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری چند است این مقاله را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد 95 1395/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد 95
اگر مایل به شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 هستید و نمی دانید تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری چند است این مقاله را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد 95 1395/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد 95
اگر مایل به شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 هستید و نمی دانید تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل چند است این مقاله را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد 95 1395/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد 95
اگر مایل به شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 هستید و نمی دانید تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه چند است این مقاله را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 95 1395/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 95
اگر مایل به شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 هستید و نمی دانید تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی چند است این مقاله را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد 95 1395/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد 95
اگر مایل به شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 هستید و نمی دانید تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی چند است این مقاله را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد 95 1395/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد 95
اگر مایل به شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 هستید و نمی دانید تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی چند است این مقاله را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 95 1395/07/05
تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 95
اگر مایل به شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 هستید و نمی دانید تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی چند است این مقاله را مطالعه کنید. ... [بیشتر...]

تکمیل ظرفیت کنکور سراسری کارشناسی ارشد 1395/07/03
تکمیل ظرفیت کنکور سراسری کارشناسی ارشد
در این مقاله به مواردی همچون زمان ، نحوه ، شرایط و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری کارشناسی ارشد می پردازیم . ... [بیشتر...]

نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 1395/07/01
نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد هیوا می توانید با وارد کردن تراز خود شانس قبولی در رشته محل های تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را متوجه شوید. ... [بیشتر...]

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1395/06/24
تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
در این مقاله زمان ، نحوه و شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 را به اطلاع داوطلبان می رسانیم . ... [بیشتر...]

لیست رشته های تکمیل ظرفیت پردیس های خودگردان پزشکی 1394/08/14
لیست رشته های تکمیل ظرفیت پردیس های خودگردان پزشکی
... [بیشتر...]

راهنمای جامع تکمیل ظرفیت ازاد 94 برای رشته تجربی 1395/06/24
راهنمای جامع تکمیل ظرفیت ازاد 94 برای رشته تجربی
چه کسانی که در انتخاب رشته مرداد ماه قبول شده اند و چه کسانی که قبول نشده اند می توانند از یک شانس مجدد دیگر تحت عنوان تکمیل ظرفیت استفاده کنند. انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگا... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی
1397/11/22
جزئیات برگزاری تکمیل ظرفیت در کنکور 98
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری دکتر منصور غلامی از جزئیات برگزاری تکمیل ظرفیت در کنکور 98 خبر داد . ... [بیشتر...]

1397/08/23
حذف تکمیل ظرفیت از سال آینده
معاون آموزش وزارت علوم از حذف کامل مرحله تکمیل ظرفیت از سال آینده خبر داد . ... [بیشتر...]

1397/08/13
تمدید مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه غیرانتفاعی 97
سازمان سنجش طی اطلاعیه ای از تمدید مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه غیرانتفاعی 97​ خبر داد . ... [بیشتر...]

1397/07/29
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته علمی و کاربردی 97
سازمان سنجش طی اطلاعیه زمان و نحوه و مدارک لازم برای ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته علمی و کاربردی 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/07/29
آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه غیر انتفاعی 97
بر اساس اطلاعیه های قبلی سازمان سنجش فردا 30 مهر 97 آخرین مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیر انتفاعی است . ... [بیشتر...]

1397/07/21
زمان تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه پیام نور 97
رئیس دانشگاه پیام نور از آغاز تکمیل ظرفیت بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور 97 از امروز شنبه 21 مهرماه خبر داد . ... [بیشتر...]

1397/07/17
امکان برگزاری تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه پیام نور 97
امکان پذیرش در رشته‌ های بدون آزمون دانشگاه پیام‌نور از هفته آینده برای دانشجویان علاقه‌مند به تحصیل در این دانشگاه فعال می‌ شود . ... [بیشتر...]

1397/06/20
عدم برگزاری تکمیل ظرفیت 97
معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : در سال 97 تکمیل ظرفیت برگزار نمی شود . ... [بیشتر...]

1397/06/18
احتمال پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 97
علی رغم گفتگوی مشاور عالی سازمان سنجش ، حسین توکلی در خصوص عدم برگزاری تکمیل ظرفیت ، هنوز احتمال برگزاری تکمیل ظرفیت در کنکور سراسری 97 وجود دارد .  ... [بیشتر...]

1397/02/16
کارنامه مرحله اول تکمیل ظرفیت نیمسال دوم دانشگاه آزاد کنکور 96
روابط عمومی دانشگاه آزاد طی اطلاعیه ای از انتشار کارنامه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نیمسال دوم 96 خبر داد . ... [بیشتر...]

1396/11/15
زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته های نیمه متمرکز کنکور سراسری 96
سازمان سنجش و آموزش کشور طی اطلاعیه ای نتایج نهایی تکمیل ظرفیت رشته های نیمه متمرکز کنکور سراسری 96 را اعلام کرد .  ... [بیشتر...]

1396/11/15
آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی و کارشناسی فنی حرفه‌ای 96
امروز 15 بهمن 96 آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان تحصیل در دانشگاه فنی حرفه ای در مرحله تکمیل ظرفیت است . ... [بیشتر...]

1396/11/08
تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد بهمن 96
سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد : در روزهای آینده خبر تکمیل ظرفیت کارشناسی رشته های با آزمون علوم پزشکی دانشگاه آزاد منتشر خواهد شد . ... [بیشتر...]

1396/11/04
پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کاردانی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سازمان سنجش و آموزش کشور پس از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 در اطلاعیه ای اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته نیمه متمرکز بهداشت محیط  ( کد 28213 ... [بیشتر...]

1396/11/03
زمان ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96
سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه ای پس از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 ، زمان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان در این مرحله را منتشر کرد .  ... [بیشتر...]

1396/10/30
زمان اعلام نتایج نهایی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96
سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 را سه شنبه 3 بهمن ماه 96 اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1396/10/27
آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته و سراسری دانشگاه آزاد بهمن 96
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه ای زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته و سراسری دانشگاه آزاد 96 ( به غیرا از علوم پزشکی ) را از پنجشنبه 28 دی ماه اعلام... [بیشتر...]

1396/10/26
اعلام زمان انتشار نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 در اویل هفته آینده خبر داد .  ... [بیشتر...]

1396/10/16
تمدید مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی فنی حرفه ای 96
سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه ای از تمدید مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی فنی حرفه ای 96 خبر داد .  ... [بیشتر...]


تمدید مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی فنی حرفه ای 96
سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه ای از تمدید مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی فنی حرفه ای 96 خبر داد .  ... [بیشتر...]

1396/10/14
تمدید مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت پیام نور و غیرانتفاعی 96
سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای از تمدید مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی 96 تا 15 بهمن ماه 96 خبر داد . ... [بیشتر...]

1396/10/09
زمان تکمیل ظرفیت کنکور سراسری دانشگاه آزاد بهمن 96
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد از آغاز تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد بهمن 96 در نیمه دوم دی ماه خبر داد .  ... [بیشتر...]

1396/10/05
زمان مصاحبه پذیرفته شدگان رشته های خاص تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96
سازمان سنجش آموزش با انتشار اطلاعیه ای از اسامی پذیرفته شدگان رشته های دارای شرایط خاص تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 و زمان مصاحبه این رشته ها خبر داد .  ... [بیشتر...]

1396/09/22
آمار متقاضیان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96
بر اساس آمار نهایی بیش از 54 هزار نفر در مرحله انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 در رشته های باآزمون و بدون آزمون شرکت کرده اند .  ... [بیشتر...]

1396/09/21
زمان شروع تکمیل ظرفیت بهمن دانشگاه آزاد 96
سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد از برگزاری تکمیل ظرفیت بهمن ماه دانشگاه های آزاد در رشته های با آزمون و بدون آزمون خبر داد .  ... [بیشتر...]

1396/09/20
زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96
تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 ، ساعت 24 روز یکشنبه 19 آذرماه 96 به پایان رسید و نتایج آن دهه سوم دی ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت .  ... [بیشتر...]

1396/09/14
تمدید مجدد مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96
سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه ای از تمدید مجدد مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 تا پایان روز یکشنبه 19 آذرماه خبر داد .  ... [بیشتر...]

1396/09/14
آخرین فرصت ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96
تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 که از 4 آذرماه جاری آغاز شده بود ، ساعت 24 امشب 14 آذرماه پایان خواهد یافت .  ... [بیشتر...]

1396/09/11
اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96
سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای ضمن تمدید زمان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 ، اصلاحیه ای برای برخی از کدرشته های دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96... [بیشتر...]

1396/09/11
تمدید مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96
زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 تا سه شنبه 14 آذرماه تمدید شد .  ... [بیشتر...]

1396/09/11
فرصت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96
تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 از 4 آذر ماه آغاز شده است و متقاضیان تا ساعت 24 روز شنبه 11 آذرماه برای ثبت نام فرصت دارند .  ... [بیشتر...]

1396/09/01
اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96
سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای زمان و نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 به همراه شرایط و ضوابط شرکت در آن را منتشر کرد .  ... [بیشتر...]

1396/08/29
آخرین فرصت ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ناپیوسته 96
متقاضیان ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ناپیوسته 96 تا ساعت 24 چهارشنبه اول آذر ماه برای ثبت نام فرصت دارند .  ... [بیشتر...]

1396/08/29
آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت پیام نور و غیرانتفاعی 96
متقاضیان شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور 96 و تکمیل ظرفیت دانشگاه غیرانتفاعی 96 تا ساعت 24 فردا 30 آبان ماه برای ثبت نام فرصت دارند .  ... [بیشتر...]

1396/08/23
مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی 96
ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی 96 از 6 آبان ماه آغاز شده است و تا 9 آذر ماه 96 ادامه دارد . ... [بیشتر...]

1396/08/23
مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی 96
ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی 96 از 3 آبان ماه آغاز شده و تا اول آذر ماه 96 ادامه دارد . ... [بیشتر...]

1396/08/23
مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت پیام نور و غیرانتفاعی 96
تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی 96 از 29 مهرماه آغاز شده است و تا 30 آبان ماه ادامه دارد . ... [بیشتر...]

1396/08/21
زمان شروع تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96
سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای زمان و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 در دوره های روزانه ، شبانه ، پردیس فرهنگیان ، پردیس خودگردان ، مجازی و ظرفیت... [بیشتر...]

1396/08/08
شروع ثبت نام تکمیل ظرفیت غیر انتفاعی کاردانی به کارشناسی 96
سازمان سنجش و آموزش کشور در اطلاعیه ای زمان ، شرایط ، مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی دانشگاه های غیر انتفاعی 96 را منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1396/07/30
پایان مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد 96
فرصت شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 ساعت 24 امروز 30 مهر ماه پایان می یابد . ... [بیشتر...]

1396/07/28
زمان ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96
در این اطلاعیه زمان ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 مشخص شده است . ... [بیشتر...]

1396/07/28
تمدید مهلت ثبت نام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96
مهلت ثبت نام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 تمدید شد . ... [بیشتر...]


زمان انتشار کارنامه نهایی انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اعلام کرد ، متقاضیان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 می توانند کارنامه خود را روز یکشنبه 30 مهر ماه در سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در... [بیشتر...]

1396/07/26
آخرین مهلت تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96
مشاور سازمان سنجش ، از اتمام مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 تا فردا 27 مهر ماه خبر داد . ... [بیشتر...]

1396/07/25
زمان شروع تکمیل ظرفیت دانشگاه غیر انتفاعی و پیام نور 96
سازمان سنجش و آموزش کشور در اطلاعیه ای از زمان شروع تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و مراكز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور ... [بیشتر...]

1396/07/22
زمان اعلام نتایج انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد ، نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 تا پایان مهر ماه 96 منتشر خواهد شد . ... [بیشتر...]

1396/07/22
اطلاعیه دوم تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96
سازمان سنجش ، در اطلاعیه ای لیست رشته محل های ارائه شده برای تکمیل ظرفیت ارشد 96 را منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1396/07/22
جزییات تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96
مشاور سازمان سنجش ، جزییات مربوط به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1396/07/17
زمان انتشار کارنامه تکمیل ظرفیت ارشد 96 دانشگاه آزاد
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ، از انتشار کارنامه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 این دانشگاه در روز سه شنبه 18 مهر ماه خبر داد . ... [بیشتر...]

1396/07/17
ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد 96 دانشگاه آزاد
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ، در اطلاعیه ای زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 این دانشگاه را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1396/07/16
زمان آغاز تکمیل ظرفیت کنکور سراسری دانشگاه آزاد 96
زمان آغاز تکمیل ظرفیت کنکور سراسری دانشگاه آزاد 96 مشخص شد . ... [بیشتر...]

1396/07/16
زمان انتشار نتایج تکمیل ظرفیت ارشد 96 دانشگاه آزاد
طبق اعلام مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ، نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد یکشنبه 16 مهر ماه اعلام می شود . ... [بیشتر...]

1396/07/12
انتشار اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96
سازمان سنجش ، در اطلاعیه ای زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد 96 و زمان شروع انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1396/07/10
زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96
سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اعلام کرد ، تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 هفته آینده اعلام خواهد شد .  ... [بیشتر...]

1396/07/06
زمان تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96
اطلاعیه زمان آغاز تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 منتشر شد . ... [بیشتر...]

1396/07/02
زمان انتشار اطلاعیه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96
جزئیات مربوط به تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 روز چهارشنبه 12 مهر ماه اعلام خواهد شد .   ... [بیشتر...]

1396/06/13
زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 96
رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد از برگزاری تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری در آینده ای نزدیک خبر داد  ... [بیشتر...]

1396/06/08
زمان شروع تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96
سخنگوی دانشگاه آزاد گفت زمان دقیق تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 بعد از ثبت‌ نام پذیرفته شدگان دکتری 96 این دانشگاه مشخص می شود . ... [بیشتر...]

1396/04/03
اطلاعیه سازمان سنجش درباره اعلام نتایج دعوت به مصاحبه رشته داراي شرايط ‌خاص و بورسیه کارشناسی ارشد 96
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص اعلام اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته های خاص و بورسیه ارشد 96 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1396/03/28
نتایج کد رشته های خاص کارشناسی ارشد 96
سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ اعلام اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت در كد رشته‌هاي امتحاني داراي شرايط خاص، بورسيه و داراي آزمون عملي و تشريحي در آزمون ورودي... [بیشتر...]

1395/11/06
زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95
نتایج انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 95 برروی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت . ... [بیشتر...]

1395/11/05
نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان 95
نتایج تکمیل ظرفیت رشته های متمرکز کنکور سراسری 95 دیروز دوشنبه 4 بهمن ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت . ... [بیشتر...]

1395/11/02
مهلت تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد 95
ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 95 تا ساعت 24 شنبه دوم بهمن ماه ادامه دارد . ... [بیشتر...]

1395/11/03
اعلام نتایج نهایی رشته های با مصاحبه کنکور 95
نتایج پذیرش رشته های تحصیلی نیمه متمرکز کنکور 95 که با سوابق تحصیلی دانشجو میپذیرند چهارشنبه 6 بهمن ماه اعلام خواهد شد . ... [بیشتر...]

1395/10/29
نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95
نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 دوشنبه 4 بهمن ماه از طریق سایت سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد . ... [بیشتر...]

1395/10/25
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد 95
انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری دانشگاه آزاد از 23 دی ماه آغاز شده است . ... [بیشتر...]

1395/09/17
نتایج تکمیل ظرفیت دکتری اعلام شد
مشاور عالی سازمان سنجش از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دوره دکتری تا ساعت 18 امروز چهارشنبه 17 آذرماه خبر داد . ... [بیشتر...]

1395/08/20
مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال ۹۵ تمدید شد
سازمان سنجش مهلت انتخاب رشته تکیمل ظرفیت برخی از رشته‌های آزمون ورودی دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۹۵ را تمدید کرد. ... [بیشتر...]

1395/08/27
تمدید مهلت ثبت نام در تکمیل ظرفیت کنکور/ اعلام کدرشته های جدید
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: با توجه به اعلام کدرشته محل های جدید از سوی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مهلت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۹۵ تمدید شد. ... [بیشتر...]


وبلاگ هیوا
1397/07/13
دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد بهمن 97
در این مقاله لینک دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد بهمن 97 قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1397/07/07
آخرین تراز قبولی علوم تغذیه سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی علوم تغذیه سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/07/07
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/07/01
آخرین رتبه قبولی دامپزشکی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی دامپزشکی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/07/01
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/07/01
آخرین رتبه قبولی مامایی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی مامایی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/07/01
آخرین رتبه قبولی اتاق عمل سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی اتاق عمل سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/07/01
آخرین رتبه قبولی هوشبری سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی هوشبری سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/07/01
آخرین رتبه قبولی پرستاری سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی پرستاری سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/07/01
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/07/01
آخرین رتبه قبولی داروسازی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی داروسازی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/06/31
آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/06/31
آخرین تراز قبولی دامپزشکی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی دامپزشکی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/06/31
آخرین تراز قبولی مامایی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی مامایی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/06/31
آخرین تراز قبولی اتاق عمل سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی اتاق عمل سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/06/31
آخرین تراز قبولی هوشبری سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی هوشبری سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/06/31
آخرین تراز قبولی پرستاری سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی پرستاری سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/06/31
آخرین تراز قبولی دندانپزشکی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی دندانپزشکی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/06/31
آخرین تراز قبولی پزشکی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی پزشکی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/06/31
آخرین تراز قبولی داروسازی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین تراز قبولی داروسازی سهمیه بسیج فعال تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1397/06/23
آخرین رتبه قبولی مامایی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مامایی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/23
آخرین رتبه قبولی پرستاری تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین رتبه قبولی پرستاری تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/23
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/23
آخرین رتبه قبولی دامپزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین رتبه قبولی دامپزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/23
آخرین رتبه قبولی علوم ازمایشگاهی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین رتبه قبولی علوم ازمایشگاهی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/23
آخرین رتبه قبولی اتاق عمل تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین رتبه قبولی اتاق عمل تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/23
آخرین رتبه قبولی هوشبری تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین رتبه قبولی هوشبری تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/23
آخرین رتبه قبولی داروسازی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین رتبه قبولی داروسازی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/23
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/22
آخرین تراز قبولی دامپزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین تراز قبولی دامپزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/22
آخرین تراز قبولی علوم تغذیه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین تراز قبولی علوم تغذیه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/22
آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین تراز قبولی علوم آزمایشگاهی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/22
آخرین تراز قبولی پرستاری تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین تراز قبولی پرستاری تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/22
آخرین تراز قبولی اتاق عمل تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین تراز قبولی اتاق عمل تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/22
آخرین تراز قبولی مامایی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین تراز قبولی مامایی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/22
آخرین تراز قبولی هوشبری تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین تراز قبولی هوشبری تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/22
آخرین تراز قبولی داروسازی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین تراز قبولی داروسازی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/22
آخرین تراز قبولی دندانپزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله آخرین تراز قبولی دندانپزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/15
آخرین رتبه قبولی پزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 97
در این مقاله قصد داریم آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در سهمیه عادی 97 را اراِئه دهیم . ... [بیشتر...]

1396/06/11
دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری دانشگاه آزاد
در این مقاله راهنمای مشاهده دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 توضیح داده شده است. ... [بیشتر...]

1396/05/26
دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
در این مقاله لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/05/22
دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری
در این مقاله دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 97 قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1395/10/29
دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری دانشگاه آزاد 95
راهنمای مشاهده دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری دانشگاه آزاد بهمن 95 در این مقاله توضیح داده شده است. ... [بیشتر...]استودیو هیوا

Top