تیزهوشان

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با ایجاد مدارس تیزهوشان فضایی برای دانش آموزان تیزهوش ایجاد گردد که فارغ از آموزش های عادی که همه دانش آموزان باید از آن بهره ببرند آموزش های بیشتر و سطح بالاتری در اختیار دانش آموزان تیزهوش قرار گیرد. مدارس تیزهوشان در دومقطع متوسطه اول یا همان راهنمایی و متوسطه دوم یا همان دبیرستان فعالبت می کنند. مدارس ابتدایی تیزهوشان فعلا بصورت آزمایشی فعالیت می کنند. از آنجایی که برای قبولی در مدارس تیزهوشان باید در آزمون ورودی شرکت کرد بنابراین آشنایی با آزمون ورودی مدارس تیزهوشان، زمان ثبت نام و زمان آزمون، مشاوره تحصیلی شرکت در آزمون تیزهوشان، آنچه که والدین باید برای آماده سازی فرزندان خود برای شرکت و تحصیل در مدارس تیزهوشان بدانند و همچنین راهکار های موفقیت در آزمون تیزهوشان باید مدنظر داوطلبان شرکت در آزمون تیزهوشان واقع شود.

مطالب مربوط به برچسب: "تیزهوشان"

مطالب تحصیلی
سامانه همگام مدارس 1397/12/14
سامانه همگام مدارس
در این مقاله به معرفی سامانه همگام مدارس می پردازیم . ... [بیشتر...]

زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 1397/11/30
زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان
در این مقاله زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان ۹۸ - ۹۹ ارائه گردیده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون سنجش هوش و استعداد تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/11/14
ثبت نام آزمون سنجش هوش و استعداد تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله به بررسی جزئیات ثبت نام آزمون سنجش هوش و استعداد تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ششم به هفتم 1397/09/15
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ششم به هفتم
در این مقاله به بررسی زمان ، سایت و نحوه مشاهده نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان ششم به هفتم 1397/09/10
کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان ششم به هفتم
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه و سایت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 1397/09/10
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه و سایت مشاهده اعلام نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 1397/09/05
کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم
در این مقاله به بررسی زمان ، سایت و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان نهم به دهم می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99 1397/09/03
شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99
در این مقاله به بررسی شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99 1397/08/28
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99
در این مقاله به بررسی زمان ، سایت و نحوه مشاهده نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99 1397/08/24
کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99
در این مقاله به بررسی زمان ، سایت و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان 98 - 99 1397/08/22
اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله از زمان ، نحوه و سایت اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان 98 - 99 مطلع می شوید . ... [بیشتر...]

سایت اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/08/20
سایت اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله به بررسی سایت اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/08/19
زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله زمان اعلام نتایج تیزهوشان 98 - 99 را به داوطلبان اطلاع رسانی می کنیم . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/08/15
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله به بررسی زمان و نحوه مشاهده نتایج آزمون تیزهوشان 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/08/13
تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله جزئیات تمدید مهلت ثبت نام آزمون تیزهوشان 98 - 99 را شرح می دهیم . ... [بیشتر...]

زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/08/12
زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله زمان برگزاری آزمون تیزهوشان 98 - 99 را اطلاع رسانی خواهیم کرد . ... [بیشتر...]

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 98 - 99 1397/08/09
زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 98 - 99 را اطلاع رسانی خواهیم کرد . ... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/08/09
هزینه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
هدف از نگارش این مقاله بررسی زمان و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان 98 - 99 می باشد . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/08/06
کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله به بررسی زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/29
مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله به بررسی مدارک لازم جهت ثبت نام آزمون تیزهوشان 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/26
ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله به بررسی نحوه ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون تیزهوشان 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام مدارس شاهد 98 - 99 1397/07/22
سایت ثبت نام مدارس شاهد 98 - 99
در این مقاله به معرفی سایت ثبت نام مدارس شاهد 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/22
سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله می خواهیم به معرفی سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 بپردازیم . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/21
نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله به بررسی نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/17
شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان 98 - 99 را برای شما ارائه می دهیم . ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/14
زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
هدف از نگارش این مقاله ارائه توضیحاتی در خصوص زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 می باشد . ... [بیشتر...]

اعتراض به نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 1397/05/23
اعتراض به نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
در این مقاله راهنمای مشاهده نتایج اعتراض به نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 98 - 99 1397/05/14
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 98 - 99
در این مقاله قصد داریم درباره زمان ، نحوه ، شرایط و سایت ثبت نام آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان 98 - 99 اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99 1397/05/10
ثبت نام تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99
در این مقاله تمامی جزئیات ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99 را شرح می دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/05/06
ثبت نام تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله اطلاعات کاملی درباره ی ثبت نام سنجش و پذيرش دانش آموزان دبیرستان های دوره اول استعداد های درخشان سال تحصیلی 98 - 99 در اختیار شما قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/05/03
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه ، شرایط و سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

سوالات و جواب کلیدی آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 1397/05/01
سوالات و جواب کلیدی آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
در این مقاله سوالات آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم ابتدایی 97 - 98​ به همراه پاسخنامه کلیدی قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

azmoon.medu.ir | سایت اعلام نتایج تیزهوشان 97 - 98 1397/04/24
azmoon.medu.ir | سایت اعلام نتایج تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله سایت اعلام نتایج تیزهوشان 97 - 98 نهم به دهم به داوطلبان معرفی شده است .  ... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 1397/03/30
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله زمان و راهنمای اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98​ 1397/03/20
اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98​
در این مقاله زمان و نحوه اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98​ ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 1397/03/20
کارت ورود به جلسه آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
در این مقاله زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98​ ارائه شده است . ... [بیشتر...]

نحوه دریافت رمز عبور همگام ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 1397/03/17
نحوه دریافت رمز عبور همگام ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان
در این مقاله نحوه دریافت رمز عبور همگام ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 1397/03/15
ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم
در این مقاله به نحوه ، زمان و شرایط ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 98 - 99 اشاره شده است . ... [بیشتر...]

منابع آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 1397/03/15
منابع آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
در این مقاله منابع آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 1397/03/15
شرایط ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
در این مقاله جزئیات شرایط ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98​ توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام آزمون سنجش استعداد و هوش تیزهوشان 1397/03/15
سایت ثبت نام آزمون سنجش استعداد و هوش تیزهوشان
در این مقاله ، سایت ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98​ را به داوطلبان معرفی کرده ایم . ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 1397/03/15
زمان ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
در این مقاله می خواهیم توضیحاتی در خصوص زمان ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98​ ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 1397/03/13
ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
در این مقاله به نحوه ، زمان و شرایط ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 اشاره شده است . ... [بیشتر...]

سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون تیزهوشان 97 - 98 1397/03/09
سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله سوالات آزمون تیزهوشان 97 – 98 نهم به دهم به همراه پاسخنامه کلیدی قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

شهریه مدارس تیزهوشان 1397/01/22
شهریه مدارس تیزهوشان
در این مقاله میزان شهریه مدارس تیزهوشان 98 - 99 برای ورود به پایه های ششم به هفتم و نهم به دهم ذکر شده است . ... [بیشتر...]

مدارک ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 1396/12/27
مدارک ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله مدارک لازم برای ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 را جمع آوری کرده ایم . ... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 1396/11/18
هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله به نحوه پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 1396/11/17
ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله زمان و نحوه ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 1396/11/17
تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98
هر سال احتمال تمدید مهلت ثبت نام آزمون تیزهوشان توسط سازمان آموزش و پرورش استعداد های درخشان وجود دارد . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 1396/11/11
نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله می خواهیم توضیحاتی در خصوص نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 1396/11/11
زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله می خواهیم توضیحاتی در خصوص زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

مشاوره قبولی تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 1396/09/22
مشاوره قبولی تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم
در این مقاله توصیه ها و روش هایی برای افزایش یادگیری دانش آموزان و قبولی آنان در آزمون تیزهوشان نهم به دهم و آزمون نمونه دولتی نهم به دهم ار... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98 1396/09/21
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98
در این مقاله بطور کامل به بیان جزئیات ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98 می پردازیم. ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 97 - 98 1396/09/20
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 97 - 98
در این مقاله میخواهیم به جزئیات ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 بپردازیم. ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 1396/09/20
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله کلیه جزئیات لازم برای ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 ششم ابتدایی و نهم به دهم ارائه شده است . ... [بیشتر...]

مشاوره قبولی تیزهوشان و نمونه دولتی ششم ابتدایی 1396/09/19
مشاوره قبولی تیزهوشان و نمونه دولتی ششم ابتدایی
در این مقاله توصیه ها و روش هایی برای افزایش یادگیری دانش آموزان و قبولی آنان در آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی و آزمون نمونه دولتی ششم ابتدایی ارائه شده است. ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 1396/09/12
کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 97 – 98 ششم به هفتم و نهم به دهم ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کانال تلگرام تیزهوشان و نمونه دولتی هیوا 1396/08/03
کانال تلگرام تیزهوشان و نمونه دولتی هیوا
در این مقاله ، به معرفی کانال تلگرام تیزهوشان نمونه دولتی مرکز مشاوره تحصیلی هیوا پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان 1396/08/01
شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان
در این مقاله جزئیات شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 1396/07/29
ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم
در این مقاله به بررسی زمان ، شرایط و جزئیات ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون تیزهوشان 1396/07/27
ثبت نام آزمون تیزهوشان
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی 1396/07/23
ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی
در این مقاله به بررسی زمان ، شرایط و جزئیات ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 98 - 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 1396/04/18
اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان
در این مقاله راهنمای ثبت درخواست تجدید نظر آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 1396/02/16
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

سوالات و پاسخ کلیدی آزمون تیزهوشان 1396/02/13
سوالات و پاسخ کلیدی آزمون تیزهوشان
در این مقاله سوالات آزمون تیزهوشان 98 - 99 به همراه پاسخ کلیدی قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 1396/01/21
کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 98 - 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان 1395/12/04
پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان
 در این مقاله راهنمای پرداخت هزینه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

بهترین منابع سوالات تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 1395/11/23
بهترین منابع سوالات تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم
در این مقاله بهترین منابع کمک آموزشی آمادگی آزمون تیزهوشان معرفی شده است . ... [بیشتر...]

توصیه هایی به والدین برای قبولی در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی 1395/10/26
توصیه هایی به والدین برای قبولی در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی
اگر خواهان قبولی فرزندتان در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی هستید این مقاله را بخوانید. ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 96 – 97 1395/06/22
شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 96 – 97
اگر قصد دارید در آزمون تیزهوشان ششم یا نهم 96 - 97 ثبت نام کنید می توانید از شرایط آزمون اینجا مطلع شوید. ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 96 – 97 1395/06/22
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 96 – 97
در این مقاله جزئیات و نحوه و شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان سال تحصیلی 96 - 97 بطور کامل توضیح داده شده است. ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 96 - 97 1395/06/01
ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 96 - 97
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه ، شرایط و جزئیات ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 96 - 97 می پردازیم. ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 96 - 97 1395/06/01
ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 96 - 97
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه ، شرایط و جزئیات ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 96 - 97 می پردازیم. ... [بیشتر...]

آزمون تیزهوشان نهم به دهم 1395/06/01
آزمون تیزهوشان نهم به دهم
آزمون تیزهوشان نهم به دهم با متقاضی های زیادی که پیدا کرده است ولی هنوز اطلاعات پایینی در بین خانواده های ایرانی درباره آن وجود دارد. این مقاله را به این موضوع اختصاص داده ایم... [بیشتر...]

آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 1395/06/27
آزمون تیزهوشان ششم به هفتم
استقبال والدین از تحصیل فرزندانشان در مدارس تیزهوشان و عدم اطلاع رسانی کافی در فضای مجازی باعث شد که این مقاله را جهت راهمایی والدینی که قصد دارند فرزندانشان را در آزمون تیزهو... [بیشتر...]

آدرس سایتهای اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان تهران و استان ها 1394/03/18
آدرس سایتهای اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان تهران و استان ها
... [بیشتر...]

راهکارهایی برای قبولی در تیزهوشان 1394/02/29
راهکارهایی برای قبولی در تیزهوشان
یکی از آرزو های هر دانش آموز درس خوان و علاقه مند به درس قبولی توی ازمون مدارس استعدادهای درخشانه که من سعی می کنم مطالبی مهم برای قبولی در تیزهوشان  بگم. از همین امرو... [بیشتر...]


مشاوره تحصیلی

مشاوره خانواده

نظام وظیفه

اخبار تحصیلی
1398/02/07
ممنوعیت برگزاری دوره های آموزشی هوش و استعداد پایه هفتم تیزهوشان
مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان از ممنوعیت برگزاری دوره های آموزشی هوش و استعداد جهت شرکت در آزمون ورودی پایه هفتم تیزهوشان ( سمپاد ) خبر داد . ... [بیشتر...]

1398/01/27
آغاز جذب دانش آموز در هنرستان های سمپاد
معاون مرکز استعدادهای درخشان با اشاره به آغاز جذب دانش‌ آموز در هنرستان‌ های سمپاد گفت : در هفت استان کشور ۲۶۰ دانش‌آموز برای رشته‌‌های مهارتی چون برق... [بیشتر...]

1397/11/17
زمان برگزاری آزمون ورودی هفتم و دهم مدارس تیزهوشان 98 - 99
فاطمه مهاجرانی در مورد روند شناسایی استعدادها و اجرای طرح شهاب و برگزاری آزمون های ورودی مدارس سمپاد به پرسش ها پاسخ داد . ... [بیشتر...]

1397/11/10
شرایط ادامه تحصیل بدون آزمون دانش آموزان نهم تیزهوشان در پایه دهم
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان شرایط دانش آموزان پایه نهم مدارس سمپاد برای ادامه تحصیل در پایه دهم مدارس تیزهوشان را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

1397/11/09
تغییر شیوه پذیرش دانش آموز مدارس سمپاد تا 3 سال آینده
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت بنا دارد با انجام کار کارشناسی شیوه پذیرش دانش آموز مدارس سمپاد را تغییر دهد . ... [بیشتر...]

1397/11/08
زمان برگزاری سنجش هوش و استعداد ورودی پایه هفتم تیزهوشان 98 - 99
مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان زمان برگزاری سنجش هوش و استعداد ورودی پایه هفتم در مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی 98 - 99 را اعلام کرد. ... [بیشتر...]

1397/11/07
ترکیبی از تست هوش و استعداد در آزمون ورودی پایه هفتم سمپاد 98 - 99
در سال 98 دیگر به هیچ عنوان آزمون پیشرفت تحصیلی برگزار نخواهد شد و آزمون به صورت ترکیبی از تست هوش و استعداد برگزار خواهد شد . ... [بیشتر...]

1397/09/24
چگونگی برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
رئیس مرکز ملی پرورش استعداد‌های درخشان درباره چگونگی برگزاری آزمون ورودی مدارس تیزهوشان برای سال آینده توضیحاتی داد . ... [بیشتر...]

1397/09/14
اندیشکده دانش پژوهان جوان افتتاح شد
با حضور وزیر آموزش وپرورش اندیشکده دانش پژوهان جوان آغاز به کار کرد. ... [بیشتر...]

1397/09/06
پیشنهاد غربالگری مجدد دانش آموزان پایه هفتم مدارس تیزهوشان
پرونده مدارس سمپاد که امسال شیوه انتخاب و گزینش دانش آموزان آن با مشکلات بسیاری مواجه شد همچنان باز است . ... [بیشتر...]

1397/08/29
دانش آموزان سمپادی از رشته های مهارتی استقبال نکردند
فاطمه مهاجرانی با اشاره به راه‌اندازی رشته‌های مهارتی در مدارس سمپاد و عدم استقبال بالا از سوی دانش آموزان گفت : باید این کار را آرام و با مطالعات تکمیلی پ... [بیشتر...]

1397/08/14
اجرای طرح سمپاد مهارتی
مهاجرانی اعلام کرد : به دنبال اجرایی شدن امکان اخذ دو دیپلم توسط دانش‌ آموزان سمپاد هستیم‌ . ... [بیشتر...]

1397/08/12
سازمان سمپاد تا سال آینده احیا خواهد شد
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت که خوش بین هستیم سال بعد سازمان سمپاد احیا شود . ... [بیشتر...]

1397/06/22
ثبت درخواست تجديد نظر آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
امکان ثبت درخواست تجديد نظر سنجش و پذیرش پایه هفتم دبیرستان های دوره اول استعداد های درخشان برای داوطلبان فراهم شده است . ... [بیشتر...]

1397/06/12
زمان قطعی اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 امروز چهارشنبه مورخ  1397/06/21 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/06/12
ابهام در اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
نتایج آزمون ورودی مدارس تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 که قرار بود نیمه اول شهریور اعلام شود همچنان در هاله ای از ابهام است. ... [بیشتر...]

1397/06/07
زمان اعلام نتایج اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
نتایج درخواست‌ های تجدید نظر آزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال تحصیلی 97 - 98 امروز اعلام خواهد شد ... [بیشتر...]

1397/05/24
پیشنهاد برگزاری آزمون استاندارد دوم برای پذیرش در مدارس تیزهوشان
پیشنهاد برگزاری آزمون استاندارد با هدف غربالگری ثانویه به دلیل غیر استاندارد بودن «آزمون ریون» برای پذیرش دانش آموزان در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 ... [بیشتر...]

1397/05/20
اصلاحیه کارنامه تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
مهلت ثبت اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم  97 - 98 تمدید شد . ... [بیشتر...]

1397/05/16
شیوه اجرای هیئت امنایی شدن مدارس سمپاد
اگر هیئت امنایی شدن مدارس تیزهوشان به روشی اجرا شود که به تضعیف آنها منجر شود مرکز استعدادهای درخشان واکنش نشان خواهد داد. ... [بیشتر...]

1397/05/16
آغاز زمان اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
زمان اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان و اعتراض به نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی آغاز شد . ... [بیشتر...]

1397/05/13
عدم امکان جابجایی دانش آموزان نمونه دولتی پایه دهم
دانش آموزانی که امسال برای اولین بار در مدرسه نمونه دولتی قبول می شوند ، صرفا در همان مدرسه می توانند ثبت نام کنند . ... [بیشتر...]

1397/05/08
امکان تغییر روش پذیرش در پایه هفتم مدارس تیزهوشان از سال آینده
وزیر آموزش و پرورش از تغییر روش پذیرش و آزمون ورودی مدارس تیزهوشان از سال آینده خبر داد. ... [بیشتر...]

1397/05/07
اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98
نتایج آزمون نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98 و نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98 اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/05/07
نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98 فردا اعلام می‌ شود
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت : نتایج آزمون پایه دهم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فردا اعلام می‌شود . ... [بیشتر...]

1397/05/07
استفاده از آزمون هوش بجای پیشرفت تحصیلی
جایگزینی آزمون هوش استاندارد برای اولین بار در گزینش دانش آموزان تیزهوش ، به‌ جای استفاده از آزمون پیشرفت تحصیلی غیراستاندارد ... [بیشتر...]

1397/05/06
زمان اعلام نتایج آزمون سنجش هوش و استعداد تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
آزمون سنجش هوش و استعداد تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 با حضور 150 هزار دانش‌آموز برگزار شد  ... [بیشتر...]

1397/05/06
میزان پذیرش مدارس تیزهوشان پایه هفتم در آزمون سنجش هوش
امسال تعداد پذیرش در آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 15 هزار نفر خواهد بود . ... [بیشتر...]

1397/05/03
راهنمای آزمون سنجش استعداد و هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
وزارت آموزش و پرورش، راهنمای سنجش استعداد و هوش ، ورودی پایه هفتم سمپاد را منتشر کرد . ... [بیشتر...]

1397/05/01
عدم برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی در پایه هفتم مدارس تیزهوشان
آزمون پیشرفت تحصیلی در پایه هفتم مدارس تیزهوشان برگزار نمی شود . ... [بیشتر...]

1397/05/01
زمان تقریبی اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
نتایج پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی اواخر هفته اعلام می‌شود . ... [بیشتر...]

1397/04/31
زمان دقیق دریافت کارت ورود به جلسه سنجش استعداد و هوش پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان
در این خبر زمان زمان دقیق دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم ابتدایی 97 - 98 اطلاع رسانی شده است . ... [بیشتر...]

1397/04/26
اضافه شدن طرح شهاب به پایه هشتم مدارس تیزهوشان
طرح شهاب در سال تحصیلی جدید به پایه هشتم افزوده می شود . ... [بیشتر...]

1397/04/20
زمان احتمالی اعلام نتایج آزمون پایه دهم تیزهوشان و نمونه دولتی
نتایج آزمون پایه دهم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تا چند روز آینده اعلام می شود . ... [بیشتر...]

1397/04/19
ثبت‌نام 150 هزار دانش‌آموز برای آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم
« آی‌کیو‌ »های بالای ۱۳۰ وارد مدارس تیزهوشان می‌شوند . ... [بیشتر...]

1397/04/13
ملاک شناسایی دانش آموزان تیزهوش
سابقه تحصیلی تنها ملاک شناسایی دانش آموز تیزهوش نیست . ... [بیشتر...]

1397/03/28
جزئیات آزمون سنجش هوش تیزهوشان 97 - 98
رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان جزییات " آزمون سنجش هوش " جهت ورود به مدارس تیزهوشان را تشریح کرد . ... [بیشتر...]

1397/03/27
زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
نتایج آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایه دهم اواخر تیر اعلام می‌شود‌ . ... [بیشتر...]

1397/03/23
تمدید مهلت ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان 97 - 98
مهلت ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 تمدید شد همچنین امکان ویرایش اولویت های پایه هفتم نیز برای داوطلبان وجود دارد . ... [بیشتر...]

1397/03/23
آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان 97 - 98
مهلت ثبت‌ نام دانش‌آموزان در آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 تا فردا 24 خرداد ماه است . ... [بیشتر...]

1397/03/22
شیوه برگزاری آزمون سنجش هوش تیزهوشان 97 - 98
نحوه برگزاری آزمون سنجش هوش تیزهوشان 97 - 98 ششم به هفتم اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/12
زمان انتشار دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی 97 - 98
زمان انتشار دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی 97 - 98 در این خبر اطلاع رسانی شده است . ... [بیشتر...]

1397/03/12
شرایط ورود به پایه هفتم مدارس تیزهوشان
شرایط ورود دانش آموزان پایه هفتم به مدارس تیزهوشان از سوی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/05
زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی 97 - 98
تاریخ و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/03/01
برگزاری سنجش هوش برای تیزهوشان هفتم
برگزاری «سنجش هوش» برای داوطلبان پایه هفتم مدارس سمپاد ... [بیشتر...]

1397/02/29
نحوه پذیرش مدارس تیزهوشان دوره اول متوسطه 97 - 98
پذیرش دانش آموز در پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان از طریق سوابق تحصیلی و سنجش هوش و استعداد دانش آموختگان پایه ششم ابتدایی انجام می شود . ... [بیشتر...]

1397/02/24
جزئیات برگزاری آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
جزئیات برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی اعلام شد . ... [بیشتر...]

1397/02/23
مشخص شدن نحوه پذیرش تیزهوشان ششم به هفتم تا پایان هفته
نحوه جذب مدارس تیزهوشان دوره اول متوسطه تا پایان هفته مشخص می‌شود . ... [بیشتر...]

1397/02/18
عدم برگزاری آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی 97 - 98
آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد برگزار نمی شود . ... [بیشتر...]

1397/02/11
عدم برگزاری آزمون سمپاد پایه هفتم
آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی برگزار نمی شود . ... [بیشتر...]

1397/02/05
تمدید مهلت ثبت نام آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی 97 - 98
مهلت ثبت نام آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98 تمدید شد . ... [بیشتر...]

1397/02/04
بدقولی دوباره در تعییین تکلیف آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی
تکلیف برگزار شدن یا نشدن آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره اول تیزهوشان به هفته آینده موکول شد ... [بیشتر...]

1397/02/03
تعیین تکلیف آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی
تکلیف برگزار شدن یا نشدن آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره اول تیزهوشان تا پایان این هفته مشخص و اعلام خواهد شد . ... [بیشتر...]

1397/02/01
برگزاری آزمون تیزهوشان ششم به هفتم
آزمون تیزهوشان ( سمپاد ) پایه هفتم امسال هم برگزار می‌شود . ... [بیشتر...]

1397/01/27
ثبت نام آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98 و ثبت نام آزمون نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98 از امروز 28 فروردین ساعت 22 آغاز می شود . ... [بیشتر...]

1397/01/22
بلاتکلیفی دانش آموزان ششم ابتدایی
حذف مدارس سمپاد در نهایت به تصمیم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در روزهای آتی موکول شد. ... [بیشتر...]

1397/01/21
زمان ثبت نام آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان
ثبت نام آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان از 28 فرودین 97 آغاز میشود . ... [بیشتر...]

1397/01/21
بلاتکلیفی برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان در دوره اول متوسطه
هنوز مدارس تیزهوشان ( سمپاد ) در دوره اول متوسطه حذف نشده است و منتظر ابلاغ مصوبه هستیم . ... [بیشتر...]

1397/01/20
تاثیر حذف مدارس سمپاد
فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز پرورش استعدادهای درخشان آموزش و پرورش گفت : با حذف آزمون موافق هستم . ... [بیشتر...]

1396/12/23
نتیجه گیری برگزاری آزمون تیزهوشان بعد از عید
تصمیم نهایی در زمینه برگزاری آزمون تیزهوشان بعد از پایان تعطیلات نوروزی گرفته خواهد شد . ... [بیشتر...]

1396/12/22
عدم برگزاری آزمون تیزهوشان در سال تحصیلی جاری
وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد مصوبه حذف آزمون تیزهوشان کماکان پایدار است . ... [بیشتر...]

1396/12/20
بلاتکلیفی حذف آزمون مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان
قانون « حذف آزمون در ابتدایی » ویا حذف مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان دوره اول متوسطه هنوز ابلاغ نشده است . ... [بیشتر...]

1396/12/14
اطلاعیه زمان ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان دوره دوم متوسطه 97 - 98
ثبت نام آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان از 28 فرودین 97 آغاز میشود . ... [بیشتر...]

1396/12/02
روش جهشی خواندن برای تیزهوشانی ها
بهتر است افراد تیزهوش جهشی کلاس ها را بگذرانند و به جای 12 سال در 8 سال دیپلم بگیرند . ... [بیشتر...]

1396/11/21
حذف مدارس دوره اول متوسطه تیزهوشان و نمونه دولتی
سخنان رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در خصوص حذف آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی  ... [بیشتر...]

1396/11/21
ادغام آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دوره دوم متوسطه
آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی در دوره دوم متوسطه ادغام خواهد شد . ... [بیشتر...]

1396/11/19
حذف آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دوره اول متوسطه
طبق اعلام وزیر آموزش و پرورش آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره اول تیزهوشان و نمونه دولتی از امسال حذف خواهد شد . ... [بیشتر...]

1396/11/17
حذف آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی دوره اول متوسطه
آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی دوره اول متوسطه برای سال جدید حذف شد . ... [بیشتر...]

1396/10/19
برگزاری بین المللی المپیاد سلول های بنیادین در سال 97
سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌‌پژوهان جوان ازبرگزاری المپیادجهانی سلول های بنیادین با ابتکار ایران در زمستان 97در تهران خبرداد. ... [بیشتر...]

1396/10/11
نتیحه کاهش مدارس تیزهوشان و حذف آزمون ورودی
مدارس سمپاد نیاز جامعه بوده و وجود آنها الزامی است ، ممکن است تعداد مدارس کم شود . ... [بیشتر...]

1396/09/26
احتمال حذف مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی
بررسی حذف مدارس تیزهوشان از دوره متوسطه اول توسط رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش ... [بیشتر...]

1396/04/13
اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس تیزهوشان پایه های ششم به هفتم و نهم به دهم 96
نتایج آزمون ورودی مدارس تیزهوشان پایه های ششم به هفتم و نهم به دهم اعلام شد . ... [بیشتر...]

1396/04/10
زمان اعلام نتایج آزمون استعدادهای درخشان پایه های هفتم و دهم
طبق اعلام مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ( استعداد های درخشان ) اواسط تیرماه می باشد . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیوا
1397/09/12
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم به هفتم
آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی از سال گذشته حذف شده به جای آن دانش آموزان متقاضی می بایست در آزمون سنجش هوش مدارس تیزهوشان ششم به هفتم شرکت نمایند . دانش آموزان باید بعد از مطالعه... [بیشتر...]

1397/09/07
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم
در این مطلب قسمت های مهم دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم و لینک دانلود آن را برای شما ارائه می کنیم . ... [بیشتر...]

1397/08/26
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99
در این مقاله جزئیات و لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99 ارائه می گردد . ... [بیشتر...]

1397/08/05
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله اطلاعات درج شده در دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 98 - 99 و لینک دانلود دفترچه را قرار داده ایم . ... [بیشتر...]

1397/03/19
دفترچه ثبت نام آزمون سنجش هوش مدارس تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستانهای تهران 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 شهرستانهای تهران قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان چهارمحال و بختیاری 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان چهارمحال و بختیاری قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان ایلام 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان ایلام قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان خراسان جنوبی 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان خراسان جنوبی قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان بوشهر 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان بوشهر قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان خراسان شمالی 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان خراسان شمالی قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان سمنان 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان سمنان قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان مازندران 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان مازندران قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان گلستان 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان گلستان قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان لرستان 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان لرستان قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان کردستان 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان کردستان قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان قزوین 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان قزوین قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان زنجان 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان زنجان قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان هرمزگان 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان هرمزگان قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان اردبیل 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان اردبیل قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان کهگیلویه و بویر احمد 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان کهگیلویه و بویر احمد قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان یزد 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان یزد قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان همدان 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان همدان قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان مرکزی 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان مرکزی قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان کرمان 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان کرمان قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان سیستان و بلوچستان 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان سیستان و بلوچستان قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان گیلان 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان گیلان قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان آذربایجان غربی 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان آذربایجان غربی قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان کرمانشاه 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان کرمانشاه قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان قم 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان قم قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان خوزستان 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان خوزستان قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان فارس 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان فارس قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان آذربایجان شرقی 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان آذربایجان شرقی قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان البرز 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان البرز قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان اصفهان 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان اصفهان قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/17
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان خراسان رضوی 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان خراسان رضوی قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/14
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان تهران 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 استان تهران قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/11/04
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان یزد 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان یزد توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان همدان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان همدان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان هرمزگان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان هرمزگان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان مرکزی 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان مرکزی توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان مازندران 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان مازندران توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر یزد 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر یزد توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر همدان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر همدان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر بندرعباس 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر بندرعباس توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر اراک 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر اراک توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر ساری 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر ساری توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر خرم آباد 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر خرم آباد توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر رشت 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر رشت توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر گرگان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر گرگان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر یاسوج 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر یاسوج توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر کرمانشاه 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر کرمانشاه توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر کرمان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر کرمان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر سنندج 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر سنندج توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر قم 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر قم توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر قزوین 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر قزوین توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر شیراز 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر شیراز توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر زاهدان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر زاهدان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر سمنان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر سمنان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر زنجان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر زنجان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر اهواز 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر اهواز توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر بجنورد 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر بجنورد توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر مشهد 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر مشهد توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر بیرجند 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر بیرجند توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر شهرکرد 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر شهرکرد توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستانهای تهران 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهرستانهای تهران توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر بوشهر 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر بوشهر توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر ایلام 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر ایلام توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر کرج 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر کرج توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر اصفهان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر اصفهان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر اردبیل 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر اردبیل توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر ارومیه 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر ارومیه توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهر تبریز 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 شهر تبریز توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان لرستان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان لرستان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان گیلان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان گیلان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان گلستان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان گلستان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان کهگیلویه و بویراحمد 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان کهگیلویه و بویراحمد توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان کرمانشاه 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان کرمانشاه توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان کرمان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان کرمان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان کردستان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان کردستان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان قم 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان قم توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان قزوین 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان قزوین توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان فارس 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان فارس توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان سیستان و بلوچستان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان سیستان و بلوچستان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان سمنان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان سمنان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان زنجان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان زنجان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان خوزستان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان خوزستان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان خراسان شمالی 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان خراسان شمالی توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان خراسان رضوی 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان خراسان رضوی توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان خراسان جنوبی 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان خراسان جنوبی توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان چهارمحال و بختیاری 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان چهارمحال و بختیاری توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان بوشهر 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان بوشهر توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان ایلام 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان ایلام توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان البرز 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان البرز توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان اردبیل 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان اردبیل توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان اصفهان 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان اصفهان توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان آذربایجان غربی 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان آذربایجان غربی توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/25
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان آذربایجان شرقی 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان آذربایجان شرقی توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/10/23
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان استان تهران 97 - 98
در این مقاله جزئیات و شرایط ثبت نام در آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 استان تهران توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

1396/08/15
دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 98 - 99 قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1395/11/24
دفترچه ثبت نام و ظرفیت مدارس تیزهوشان 96 - 97
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام و ظرفیت مدارس تیزهوشان 96 - 97 قرار داده شده است . ... [بیشتر...]

1395/11/08
ثبت نام و سایت ثبت نام تیزهوشان نمونه دولتی استعداد درخشان سمپاد بافق 96-97
در این مقاله با زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام تیزهوشان و نمونه دولتی ششم و نهم بافق 97-98 آشنا خواهید شد. ... [بیشتر...]

1395/11/08
ثبت نام و سایت ثبت نام تیزهوشان نمونه دولتی استعداد درخشان سمپاد اردکان 96-97
در این مقاله با زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام تیزهوشان و نمونه دولتی ششم و نهم اردکان 97-98 آشنا خواهید شد. ... [بیشتر...]

1395/11/08
ثبت نام و سایت ثبت نام تیزهوشان نمونه دولتی استعداد درخشان سمپاد فامنین 96-97
در این مقاله با زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام تیزهوشان و نمونه دولتی ششم و نهم فامنین 97-98 آشنا خواهید شد. ... [بیشتر...]

1395/11/08
ثبت نام و سایت ثبت نام تیزهوشان نمونه دولتی استعداد درخشان سمپاد نهاوند 96-97
در این مقاله با زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام تیزهوشان و نمونه دولتی ششم و نهم نهاوند 97-98 آشنا خواهید شد. ... [بیشتر...]

1395/11/08
ثبت نام و سایت ثبت نام تیزهوشان نمونه دولتی استعداد درخشان سمپاد رزن 96-97
در این مقاله با زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام تیزهوشان و نمونه دولتی ششم و نهم رزن 97-98 آشنا خواهید شد. ... [بیشتر...]

1395/11/08
ثبت نام و سایت ثبت نام تیزهوشان نمونه دولتی استعداد درخشان سمپاد میبد 96-97
در این مقاله با زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام تیزهوشان و نمونه دولتی ششم و نهم میبد 97-98 آشنا خواهید شد. ... [بیشتر...]

1395/11/08
ثبت نام و سایت ثبت نام تیزهوشان نمونه دولتی استعداد درخشان سمپاد اشکذر 96-97
در این مقاله با زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام تیزهوشان و نمونه دولتی ششم و نهم اشکذر 97-98 آشنا خواهید شد. ... [بیشتر...]

1395/11/08
ثبت نام و سایت ثبت نام تیزهوشان نمونه دولتی استعداد درخشان سمپاد بهاباد 96-97
در این مقاله با زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام تیزهوشان و نمونه دولتی ششم و نهم بهاباد 97-98 آشنا خواهید شد. ... [بیشتر...]استودیو هیوا

Top