صفحه اصلی » مطالب تحصیلی » دانشگاه » پردیس های خودگردان یا بین الملل

پردیس های خودگردان یا پردیس های بین الملل سابق که سابقه زیادی در ایران ندارند اول به شکل نیمه متمرکز و با هدف جذب دانشجویانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند احداث شدند ولی در حال حاضر پذیرش در پردیس های خودگردان به صورت متمرکز و بدون مصاحبه است و خبری هم از جذب دانشجویان خارجی نیست! اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام و قبولی در دانشگاه های پردیس خودگردان یا بین الملل، رتبه قبولی در پردیس های بین الملل، رشته های باکنکور و بدون کنکور پردیس های خودگردان یا بین الملل، زمان ثبت نام بدون کنکور پردیس های خودگردان، پردیس کیش دانشگاه تهران و شریف و همچنین مشاوره قبولی در کنکور پردیس های خودگردان در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.

Top