صفحه اصلی » مطالب تحصیلی » انتخاب رشته کنکور سراسری » مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

انتخاب رشته دانشگاه و کنکور سراسری یکی از برزگ ترین تصمیم های هرشخص در زندگی و مشاوره انتخاب رشته یکی از حساس ترین مشاوره هایی است که می گیریم. برای داشتن یک مشاوره انتخاب رشته خوب در این قسمت اطلاعاتی مانند آشنایی با قسمت های مختلف کارنامه، نقش سهمیه مناطق و شهدا و ایثارگران و مناطق محروم در انتخاب رشته، بومی گزینی در انتخاب رشته کنکور سراسری، آشنایی با امکانات و هزینه ها و شهریه های دانشگاه های دولتی روزانه، شبانه، دانشگاه های غیرانتفاعی، پیام نور، پردیس های خودگردان یا بین الملل و دانشگاه آزاد، نحوه صحیح انتخاب رشته کنکور سراسری، انتخاب دانشگاه، نحوه صحیح چینش انتخاب ها در انتخاب رشته کنکور سراسری، نرم افزار انتخاب رشته، نرم افزار تخمین رتبه و دفترچه انتخاب رشته برای دانش آموزان و والدین فراهم کرده ایم تا با کمک مشاوران هیوا بتوانند به خوبی انتخاب رشته کنکور سراسری را انجام دهند.

Top