صفحه اصلی » مطالب تحصیلی » کارشناسی ارشد » معرفی رشته های کارشناسی ارشد

هر داوطلب با داشتن یک مدرک لیسانس حق دارد در کلیه رشته های کارشناسی ارشد وارد دانشگاه شود. بنابراین با داشتن چنین امکانی فرصت تکرار نشدنی ای برای آن دسته از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ایجاد می شود که از رشته خود راضی نیستند  و می خواهند در مقطع کارشناسی ارشد تغییر رشته دهند. قطعا مرجعی که اولا ماهیت مقطع کارشناسی ارشد و همچنین معرفی رشته های کارشناسی ارشد را به صورت بی غرضانه به عهده بگیرد کمک شایانی به آینده تحصیلی دانشجویان می کند. در این قسمت مشاوران هیوا رشته های کارشناسی ارشد را در کلیه گروه های فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی از نظر آینده شغلی و آینده تحصیلی معرفی و بررسی خواهند کرد.

Top