صفحه اصلی » مطالب تحصیلی » انتخاب رشته کنکور سراسری

انتخاب رشته دانشگاه، کنکور یا همان انتخاب رشته کنکور سراسری زحمت یک ساله داوطلبان کنکور سراسری را به نتیجه می رساند. قطعا اشنایی با نحوه صحیح انتخاب رشته برای بیشتر شدن شانس قبولی، نرم افزار انتخاب رشته و تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته، معرفی رشته های ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان تاثیر بسزایی در مثبت شدن این نتیجه دارد.

Top